Naprej na vsebino

Očetovski dopust – kaj je treba vedeti?

Očetovski dopust koristi vse več očetov. Mnogi izmed njih se šele pred začetkom očetovskega dopusta začnejo informirati o tem, kako je sploh s tovrstnim dopustom, koliko dni jim ga pripada in o drugih napotkih, ki predvsem novopečenim očetom pridejo še kako prav.

Kako lahko oče izkoristi dopust?

Očetovski dopust lahko traja največ 30 dni. Oče lahko izkoristi oziroma porabi prvi del očetovskega dopusta v trajanju najmanj 15 koledarskih dni. V primeru da jih izrabi manj kot 15 dni, mu preostanek očetovskega dopusta propade. Lahko pa izrabi tudi ves sklop očetovskega dopusta, torej celotnih 30 dni, v enem delu, ko se mu na primer rodi otrok. Če je bil otrok (ali več otrok) rojen pred 1. 5. 2018, mora oče očetovski dopust porabiti do šestega meseca otrokove starosti. Od 1. 1. 2018 ima pravico do še dodatnih 15 dni očetovskega dopusta, ki je plačan, toda izrabiti ga je treba v celotnem nizu, in to najkasneje do konca otrokovega prvega razreda osnovne šole. Plačane dneve očetovskega dopusta pa lahko uveljavljajo tudi očetje otrok, ki so mlajši od treh let in še niso v celoti izkoristili neplačanega dela očetovskega dopusta. Pravica do očetovskega dopusta pripada očetu in je neprenosljiva na drugo osebo.

Očetovski dopust. Foto: Pixabay

Kako je s plačilom očetovskega dopusta?

Prvih petnajst dni je očetovski dopust plačan z očetovskim nadomestilom, toda izrabiti ga je treba najkasneje do dopolnjenega šestega meseca otrokove starosti. Koristite lahko 15 koledarskih dni v strnjeni različici ali pa 11 delovnih dni v različnih dnevih po izbiri. Za preostale dneve, ki vam pripadajo, kar pomeni 72 koledarskih dni oziroma 52 delovnih, pa jih lahko očetje izrabite najkasneje do dopolnjenega tretjega leta otrokove starosti. V tem primeru vam država zagotavlja tudi plačilo prispevkov za socialno varnost do minimalne plače, kar lahko imenujemo tudi neplačani očetovski dopust. Neplačan očetovski dopust v višini 52 dni se lahko koristi v dnevih. Pomembno je, da za mesec, v katerem se koristi neplačan očetovski dopust, odda ali po pošti pošlje obrazec za tovrstno koriščenje očetovskega dopusta na pristojni center za socialno delo. Vlogo za očetovski dopust je treba oddati 30 dni pred predvidenim datumom nastopa očetovskega dopusta. Na vlogi je poleg vsega drugega treba označiti, da se uveljavlja tudi neplačani očetovski dopust, četudi ga morda sploh ne boste izkoristili. V primeru da tega na obrazcu ne označite, kasneje ne boste mogli uveljavljati očetovskega dopusta. 30 dni pred koriščenjem očetovskega dopusta je treba o tem obvestiti tudi morebitnega delodajalca. Pravica do koriščenja očetovskega dopusta pripada očetu šele po rojstvu otroka, zato je treba po rojstvu otrokov rojstni list oddati na center za socialno delo. Če niste poročeni in živite v izvenzakonski skupnosti, pa je poleg tega treba predložiti tudi zapisnik o priznanju očetovstva. Odločbe o pravici do koriščenja očetovskega dopusta sicer ne boste prejeli kar takoj, lahko pa ga koristite takoj po rojstvu vašega otroka. V katerih primerih niste upravičeni do očetovskega dopusta? To so posebni primeri. Na primer, če je bil otrok mrtvorojen, če so bile očetu odvzete starševske pravice in tudi prepoved stikov, prav tako v primeru, če očetovo ravnanje ni bilo primerno in je zanemarjal otrokove potrebe in pa na osnovi zdravniškega potrdila oziroma mnenja, da oče začasno ali trajno ni zmožen skrbi za svojega otroka zaradi zdravstvenih razlogov.

Očetovski dopust. Foto: Pixabay

Starševski dopust je pravica družine.

Na splošno pa je starševski dopust tista pravica, ki jo ima družina. Njegovo trajanje je 260 koledarskih dni in od leta 2014 dalje je ta pravica postala posamezna, kar pomeni, da lahko vsak starš posebej koristi 130 dni dopusta. Mama je upravičena do tega, da prenese svojih 100 dni na očeta, izključno 30 dni pa je povsem materina pravica do dopusta. Oče lahko na mamo prenese vseh svojih 130 dni očetovskega dopusta. Starševski dopust se v primeru rojstva dvojčkov, posvojitve dvojčkov ali dveh otrok različne starosti, ki so mlajši od treh let, podaljša za 90 dni za vsakega izmed staršev. Prav tako se podaljša še za dodatnih 90 dni v primeru rojstva otroka, ki potrebuje posebno nego, toda zgolj na podlagi zdravniškega potrdila od komisije. Starševski dopust je plačan in tisti, ki so zaposleni, med starševskim dopustom prejemajo 100 % svoje plače. Vedno več je očetov, ki si želijo sodelovati pri vzgoji otrok že od samega začetka. Najprej pa je potrebna pomoč in očetovski prispevek že takrat, ko se novopečena mama in novorojenček vrneta iz porodnišnice. Od leta 2003 naprej zakon omogoča tudi to, da se po šestem mesecu mama vrne na delo in varstvo ter nego prevzame oče. Seveda je to izbira in svobodna odločitev predvsem dveh posameznikov, ki sta se odločila, da se preizkusita v vlogi očeta in matere, toda tudi če se ne odločita za tovrstno opcijo, je že sama pravica do očetovskega dopusta korak k temu, da si oče in mama bolj enakovredno razdelita obveznosti in skrb za otroka.

Komentarji

avatar
  Prijava na obveščanje  
Obvestila o

Prijava na e-novice