Skip to content

Desetino letnih prihodkov gre za digitalno preobrazbo

Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (Digital innovation hub Slovenia) je nedavno izvedlo anketo o potrebah podjetij na področju digitalizacije. Rezultati razkrivajo, da bi podjetja potrebovala pomoč pri različnih segmentih.

V raziskavo je bilo vključenih 90 podjetij, zbranih je bilo 119 odgovorov. Sodelovalo je 62 odstotkov podjetih iz zahodne in 38 odstotkov podjetij iz vzhodne kohezijske regije. Izmed vključenih podjetij je bilo 57 odstotkov storitvenih, 31 odstotkov proizvodnih in 12 odstotkov podjetij takšnih, ki ne sodijo v nobeno od teh dveh kategorij.

Za digitalizacijo v podjetju je bil v 48 odstotkih odgovoren direktor, v 10 odstotkih vodja IT, v 8 odstotkih je bil to vodja digitalizacije, v 33 odstotkih pa neka druga oseba oziroma v podjetju ni osebe, ki bi imela določeno to funkcijo.

Področja digitalne strategije, ki so zastopana v podjetjih

Anketiranci so morali odgovoriti na vprašanje, katera področja strategije digitalne preobrazbe pokriva njihovo podjetje. Izbirali so lahko med (odgovori so našteti od najbolj pogosto do najredkeje zastopanih veljavnih trditev v podjetjih): izkušnja kupca, strategija upravljanja s podatki, procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja, razvoj digitalne kulture, digitalizacija poslovnih modelov, proizvodov in storitev, kibernetska varnost, razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest ter industrija 4.0.

Kako je z načrtovanjem digitalne preobrazbe?

Nekatera izmed preučevanih podjetij se že intenzivno ukvarjajo z digitalno preobrazbo, nekatera tovrstne spremembe še načrtujejo, nekatera pa v tej smeri še ne razmišljajo. V raziskavi je skoraj polovica vprašanih odgovorilo, da je digitalna preobrazba pri njih že v teku. Druga najpogosteje odgovorjena možnost je bila, da je digitalna strategija v načrtu še v letu 2020 (nekaj manj kot 30 odstotkov vprašanih), slaba petina je odgovorila, da se bodo z digitalno preobrazbo ukvarjali v letu 2021. Nekaj manj kot desetina anketirancev je odgovorilo, da digitalna transformacija zaenkrat še ni v načrtu.

Kot razlog za to odločitev sta bila podana dva najbolj pogosta odgovora in sicer: pomanjkanje sredstev ter mnenje, da dejavnost podjetja ni primerna za tovrstno transformacijo.

Podjetja se digitalne preobrazbe v največji meri lotevajo s pomočjo lastnega kadra

Podjetja se digitalne preobrazbe lotevajo na različne načine. Za to uporabljajo različne vire. Skoraj 60 odstotkov v raziskavo vključenih podjetij v digitalno preobrazbo vključuje zaposlene, približno desetina se v te namene povezuje z zunanjimi svetovalci s področja digitalne strategije, večinoma s specializiranimi podjetji za IT in digitalizacijo. Zanemarljiv delež podjetij se povezuje s tujimi korporacijami, ki so specializirane za IT in digitalizacijo, ter z zunanjimi svetovalci, ki delujejo na drugih področjih.

Izmed vključenih v raziskavo, 67 odstotkov podjetij ne spremlja, kolikšen delež celotnih letnih prihodkov vlaga v IT, tretjina vprašanih pa ima te podatke. Tisti, ki spremljajo delež vloženih sredstev v IT, v to področje običajno vložijo 0-10 odstotkov skupnih letnih prihodkov. 

Največji delež naročil podjetja prejmejo prek elektronske pošte

Podjetja prejemajo naročila od svojih strank prek različnih digitalnih kanalov. Raziskava je pokazala, da v skoraj 60 odstotkov vseh naročil najpogosteje uporabljajo elektronsko pošto. Na drugem mestu je oddaja naročil prek spletne strani – okoli 15 odstotkov. Sledijo računalniško izmenjavanje podatkov (eSLOG, EDIFACT, GS1, XML in drugi), družbena omrežja, spletna trgovina in integracije prek digitalnih platform (Amazon, Mimovrste, e-Bay itd.).

Pomanjkanje kadrov in finančnih sredstev kot glavna razloga za počasno digitalno preobrazbo

Podjetja so v sklopu raziskave navajala različne razloge zato, da digitalne preobrazbe (še) ne izvajajo oziroma da je njeno uvajanje počasno. Med drugim so navedli, da tega ne počno zaradi pomanjkanja kadrov, pomanjkanja finančnih sredstev, visokih stroškov digitalizacije, pomanjkanja ustreznega znanja v podjetju, prevelikih vložkih glede na končni učinek, nepoznavanje procesa takšne preobrazbe, težav pri izvedbi projektov digitalizacije, neustrezne načrte za izvedbo preobrazbe, pomanjkanje usposobljenih IT ponudnikov ter mnenje, da digitalizacije v podjetju ni potrebna.

Kakšne spodbude za izvedbo digitalno preobrazbo bi podjetja potrebovala?

Podjetja so bila vprašana, katerih izmed navedenih dejavnikov bi najverjetneje pospešili digitalno preobrazbo. Podjetja so menila, da možnost pridobitve nepovratnih sredstev za takšno preobrazbo, možnost sofinanciranja takšnih projektov, vpogled v primere dobrih praks uvajanja digitalizacije v slovenska in tuja podjetja, brezplačno svetovanje s področja digitalizacije, udeležba na dogodkih na to tematiko, možnost pridobitve namenskih povratnih sredstev ter dostop do kataloga infromacij s teh področjih.

Podjetja bi potrebovala pomoč pri različnih segmentih digitalne preobrazbe. Največ pomoči bi potrebovalo pri digitalizaciji procesov, sledijo še dvig digitalnih kompetenc zaposlenih, priprava same digitalne strategije, priprava orodij digitalnega marketinga, kibernetska varnost ter na zadnjem mestu pri prenovi proizvodnje linije.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice