Skip to content

Omejitev vpisa v srednjih šolah

Premnogi devetošolci so nestrpno čakali končne rezultate vpisa v srednje šole. Nekateri so že pred petkom izvedeli, da so na želeno srednjo šlo sprejeti, saj so dobili vabila k vpisu. Žal pa bo 34,8 odstotka kandidatov oziroma 6696 otrok moralo čez izbirni postopek, lani je bilo takšnih otrok 5894 (31,3 odstotka).

Do 16. junija 2020, ko je bil končan rok za prenos prijav, se je v srednje šole za šolsko leto 2020/2021 na 23.326 razpisanih mest prijavilo 19.262 kandidatov (lani 18.811). V prenosnem roku je svojo prijavo preneslo 1187 kandidatov (lani 925).

Letos se je naval na gimnazije ponovno povečal

Otroci, ki so se letos vpisovali v srednje šole, so se odstotkovno še vedno raje vpisali v strokovne, poklicne, tehnične smeri kot na gimnazijo. Vendar se je v programe gimnazij vpisalo 6879 kandidatov – 35,7 odstotka (5546 program splošne gimnazije, 1333 program strokovna gimnazija), lani pa 6621 – 35,2 odstotka.

V programe nižjega poklicnega izobraževanja se je prijavilo 507 – 2,6 odstotka (lani 484 – 2,6 odstotka) kandidatov, v programe srednjega poklicnega izobraževanja 3726 – 19,3 odstotka (lani 3732 – 19,8 odstotka) kandidatov, v programe srednjega strokovnega izobraževanja 8150 – 42,3 odstotka (lani 7974 – 42,4 odstotka) kandidatov.

Vir: MIZŠ

Ne glede na to, da več kot 6600 kandidatov ne ve, ali bodo sprejeti na želeno šolo, imajo na voljo še »dodatnih«4064 prostih mest (lani 4277), in sicer v programih nižjega poklicnega izobraževanja še 189 (lani 220), v programih srednjega poklicnega izobraževanja še 2613 (lani 2437), v programih srednjega strokovnega izobraževanja še 1179 (lani 1227), v programih gimnazij pa še 83 (lani 393) mest, od tega na splošnih gimnazijah 26 mest (lani 266), v programih strokovnih gimnazij pa 57 mest (lani 127).

Omejitev vpisa na 43 šolah

Kot že omenjeno, bo čez izbirni postopek moralo 6696 kandidatov. Ob tem pa velja poudariti, da bodo nekatere šole glede na to, da ne bodo imele ponavljalcev, na mesta v oddelku, ki so sicer rezervirana za ponavljalce, lahko vpisale več novincev, kot je bilo prvotno načrtovano z obsegom razpisanih mest.

Omejitvam vpisa se ni bilo mogoče izogniti na 43 javnih šolah (lani 44).

Vpis je omejen:

Srednja šolaŠtevilo potrebnih točk laniŠtevilo potrebnih točk predlani
Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica v program:  
Medijski tehnik; / /
Gimnazija Franceta Prešerna Kranj v programe:  
Gimnazija,151, NPZ 106140
Ekonomska gimnazija in130, NPZ 101127
Ekonomska gimnazija – športni oddelek;143, NPZ 124143, NPZ 113
Šolski center Kranj, na Srednji tehniški šoli, v programe:  
Tehniška gimnazija, / /
Tehnik računalništva,100 /
Tehnik mehatronike, /106
Računalnikar; / /
Srednja šole Jesenice v program:  
Predšolska vzgoja; / /
Gimnazija Koper v programa:  
Gimnazija (SI) na 84 mest in / /
Gimnazija – športni oddelek (SI); / /
Šolski center Novo mesto, na Srednji elektro šoli in tehniški gimnaziji, v programa:  
Tehniška gimnazija in / /
Računalnikar; / /
Srednja tehniška šola Koper v programa:  
Frizer (SI) in /85
Avtoserviser (SI); /
Srednja šola Izola v programe:  
Kozmetični tehnik (SI),101111, NPZ 111
Zdravstvena nega (SI) in  
Predšolska vzgoja (SI);115 
Šolski center Srečka Kosovela Sežana v program:  
Aranžerski tehnik;  
Šolski center Postojna, na Gimnaziji Ilirska Bistrica, v program:  
Tehnik računalništva; / /
Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik v program:  
Predšolska vzgoja;113 /
Ekonomska šola Ljubljana v programa:  
Ekonomski tehnik in / /
Ekonomska gimnazija; /
Elektrotehniško–računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana v programe:  
Tehnik računalništva,133135
Tehniška gimnazija in  
Elektrotehnik;112 /
Gimnazija Šiška v programa:  
Gimnazija in144 /
Gimnazija – športni oddelek;160, NPZ 113 /
Gimnazija Šentvid v programa:  
Gimnazija in147134
Gimnazija – športni oddelek;159147
Gimnazija Bežigrad v program:  
Gimnazija; /170
Gimnazija Poljane v programa:  
Gimnazija in159, NPZ 112160, NPZ 117
Klasična gimnazija;153, NPZ 102150, NPZ 147
Gimnazija Moste v program:  
Gimnazija; / /
Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana v program:  
Gimnazija; / /
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana v programa:  
Veterinarski tehnik in139, NPZ 104127
Tehniška gimnazija;153138
Srednja frizerska šola Ljubljana v program:  
Frizer;103, NPZ 8797
Srednja šola tehniških strok Šiška v programa:  
Računalnikar in109106
Tehnik mehatronike;122 /
Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana v programe:  
Umetniška gimnazija – smer gledališče in film,148143, NPZ 129
Umetniška gimnazija – plesna smer, modul B, sodobni ples, / /
Gimnazija in /142
Predšolska vzgoja;130, NPZ97112
Srednja medijska in grafična šola Ljubljana v program:  
Medijski tehnik;113115
Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana v program:  
Gradbeni tehnik; / /
Srednja ekonomska šola Ljubljana v program:  
Ekonomski tehnik; / /
Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana v programe:  
Fotografski tehnik,118116
Tehnik oblikovanja in127, NPZ 92136, NPZ 90
Umetniška gimnazija – likovna smer; /144. NPZ 120
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana v programe:  
Farmacevtski tehnik,140, NPZ 98135, NPZ 132
Kozmetični tehnik,134, NPZ 71136
Zobotehnik in /136, NPZ 117
Tehnik laboratorijske medicine;147138
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije v program:  
Ekonomski tehnik;109 /
Srednja šola za oblikovanje Maribor v programe:  
Frizer,95109
Medijski tehnik in120132, NPZ 113
Tehnik oblikovanja;129134, NPZ 74
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor v programa:  
Kozmetični tehnik in148148
Zdravstvena nega; / /
Prva gimnazija Maribor v program:  
Gimnazija;153, NPZ 98 /
II. gimnazija Maribor v program:  
Gimnazija;169 /
III. gimnazija Maribor v programa:  
Gimnazija – športni oddelek,158, NPZ 94 /
Gimnazija in / /
Predšolska vzgoja;122120
Srednja elektro–računalniška šola Maribor v programe:  
Računalnikar,103101
Elektrikar in / /
Tehnik računalništva /115, NPZ 55
Srednja zdravstvena šola Murska Sobota v program:  
Kozmetični tehnik; /113
Srednja zdravstvena šola Celje v programa:  
Zdravstvena nega in115 /
Kozmetični tehnik;135133
Gimnazija Celje – Center v programe:  
Predšolska vzgoja,137, NPZ 103126, NPZ 131
Umetniška gimnazija – likovna smer in127, NPZ 137145
Gimnazija;165150
I. gimnazija v Celju v programa:  
Gimnazija – športni oddelek in / /
Gimnazija; / /
Šolski center Celje, na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije, v programa:  
Medijski tehnik,121122
Mehatronik operater;111111
na Srednji šoli za kemijo, elektrotehniko in računalništvov programe:  
Tehnik računalništva,128, NPZ 119 
Elektrikar,9799, NPZ 65
Elektrotehnik;115 
Šolski center Velenje, na Elektro in računalniški šoli, v program:  
Tehnik mehatronike; / /
na Gimnazijiv program:  
Umetniška gimnazija – glasbena smer, petje – inštrument (vzporedno izobraževanje); / /
Ekonomska in trgovska šola Brežice v program:  
Predšolska vzgoja;110107
Gimnazija Murska Sobota v program:  
Gimnazija – športni oddelek.168154

Ker je jasno, da je na teh srednjih šolah omejitev in da bo zelo pomembno, koliko točk bo otrok imel, lahko na tej povezavi preverite, koliko točk je bilo potrebnih v preteklih letih.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice