Naprej na vsebino

Navodila avtorjem za sestavo in oblikovanje prispevkov za Slovenca

Časopis Slovenec ima za sabo bogato zgodovino, saj njegovi začetki segajo vse do leta 1873. Spletna oblika Slovenca, ki je svoje rojstvo doživela leta 2016, pa želi ljudem približati prispevke in strokovne članke z različnih področij, od politike do sociale. Zajeti skuša teme, ki so pomembne tako za posameznika kot za širši krog, in želi s svojimi prispevki opozoriti na nepravilnosti, ki se dogajajo, ter ponuja tudi morebitne rešitve. Slovenec je odziv na potrebe ljudi, ki se jim zahoče prebrati nekaj drugačnega, koristnega in predvsem objektivnega.

Vsekakor pa je Slovenec odprt za prispevke ljudi, ki želijo opozoriti na temo, ki jo vsi mediji spregledajo, ali zgolj podati osebno izkušnjo o kakšni zadevi, ki bi bila v pomoč tudi širši množici. Vedno smo veseli različnih prispevkov, saj na ta način lahko zajamemo zelo široko množico bralcev in hkrati sledimo viziji, ki smo si jo postavili.

Da pa bo vaše in naše delo lažje, vam v nadaljevanju podajamo usmeritve oziroma navodila za pisanje prispevkov.

Kaj objavljamo?

Objavljamo prispevke v slovenskem jeziku s povzetki, ki še niso bili objavljeni v drugih revijah. Pisec je odgovoren za vse morebitne kršitve avtorskih pravic. Hkrati je avtor sam odgovoren za strokovnost in verodostojnost prispevka.

Če je avtor prispevek že objavil drugje, mora uredništvu predložiti pisno potrdilo medija, kjer je bil prispevek objavljen, ter obrazložitev, zakaj želi, da se prispevek objavi še enkrat. Če kakšen drug medij kopira ali povzame prispevek avtorja, avtor sam opozori ta medij o avtorskih pravicah in sam odloči, ali bo dovolj, da se ustrezno citira, po kom je bil prispevek povzet, ali bo zahteval njegov umik.

Če avtor svoj prispevek ponudi še kakšnemu drugemu mediju, se hkrati zaveže, da bo ta medij v objavo dopisal, da je bil ta isti prispevek že objavljen v Slovencu.

Če je prispevek povzetek kakšnega drugega dela ali je delček tega dela, mora avtor to jasno navesti.

Uredništvo si jemlje pravico, da zaradi sovražnega govora ali spornosti in neresničnosti vsebine prispevka oziroma vsebin, ki niso v skladu z uredniško politiko, le-tega ne objavi.

Tehnična navodila

Omejitev dolžine prispevka

Prispevek mora obsegati najmanj 4500 znakov s presledki in največ 15.000 znakov s presledki.

Povzetek ne sme biti daljši od 170 znakov.

Naslov ne sme biti daljši od 70 znakov. Mogoče so izjeme le v primeru, da se z določenim številom znakov ne da povzeti bistva.

Ključne besede prispevka naj bodo najmanj tri in največ šest.

Naslov prispevka mora vsebovati vsaj eno ključno besedo.

V prispevku morajo biti vsebinsko različna poglavja ločena z naslovi. Če je mogoče, mora vsaj en naslov vsebovati osnovno ključno besedo.

Povedi naj ne bodo predolge. Če je mogoče, naj bodo odstavki največ 5-vrstični oziroma dolžine 300 znakov.

Lektoriranje

Lektoriranje besedila zagotavlja Slovenec.

Navajanje povezav in virov

Povezave, ki so reference, razen če gre za povezave do družbenih omrežij (Facebook, Instagram, Youtube …), morajo biti vstavljene v besedilo.

Primer:

Takole: Slovenec

Ne tako: Slovenec (https://www.slovenec.org/)

Če gre za referenco z družbenega omrežja, pa se le ta vstavi ob koncu odstavka kot

Navajanje virov:

Če avtor v veliki večini povzame besedilo drugega avtorja, mora biti to na dnu besedila tudi ustrezno citirano.

Popolni bibliografski podatki pri navajanju virov obsegajo:

KNJIGE: Priimek in ime avtorja (če je avtorjev več, se navedejo tudi ti). Leto izdaj. Naslov knjige. Kraj: založba. Npr. Cvetek, Robert. 2009. Bolečina preteklosti: travma, medosebni odnosi, družina, terapija. Celje: Celjska Mohorjeva družba. / Keller, Heidi in Arnold Lahaus. 1998. Kaj bi rad povedal moj otrok. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga. / Kompare, Alenka, Mihaela Stražišar, Tomaž Vec, Irena Dogoša, Norbert Jaušovec in Janina Curk. 2001. Psihologija: Spoznanja in dileme. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

ZBORNIKI, ČASOPISI: Priimek in ime avtorja (če je avtorjev več, se navedejo tudi ti). »Naslov članka«, naslov zbornika, časopisa, letnik, številka (letnica): stran. Npr. Gostečnik, Christian. »Freudov odnos s starši in njegova interpsihična podoba Boga II: Adolescenca«, Tretji dan, letnik 29, št. 2 (2000): 40 – 45.

SPLETNA STRAN: povezava je že narejena v prispevku. Povezava mora biti delujoča.

Viri se navajajo tudi pri slikah, grafih in tabelah. In sicer kot Vir slike/grafa/tabele:

SPLETNA STRAN: Vir slike/grafa/tabel: ime spletne strani. Npr. Vir slike: NIJZ, Vir slike: PopTV.

KNJIGE, REVIJE, ZBORNIKI: Vir slike: ime in priimek avtorja (letnica izdaje). Naslov knjige, stran. Npr. Vir slike: Christian Gostečnik (2000). Freudov odnos s starši in njegova interpsihična podoba Boga II: Adolescenca, str. 42.

Intervjuji:

Intervjuji so lahko napisani kot povzetek, npr. Janez Novak je povedal … Z naslovi se loči vsebinska raznolikost.

Lahko je napisan kot vprašanje – odgovor. Pri tem mora biti obvezen uvod, v katerem se na kratko predstavi anketiranca in izpostavi tisto, kar je najpomembnejše, npr. Janez Novak je velik ljubitelj gob in že 30 let uči osnovnošolce o pomenu gob.

Stavki, kot so: v Slovencu smo ekskluzivno govorili z njim/njo oz. ekskluzivno za Slovenca je povedal, so nezaželeni. Odgovore je treba označiti ležeče.

Videz prispevka:

Navodila je treba dosledno upoštevati.

Vse prispevke je treba oddati v Wordu, brez glave ali noge.

Pisava, ki se uporablja, je Verdana, velikost črk je 11, enako naslovov (glavni naslov je Naslov 1, ostali naslovi so Naslov 2). Razmik med vrsticami je 1,15.

Presledki pred vrsticami in na koncu vrstic se ne uporabljajo. Med odstavki se ne daje presledkov.

Vsi dobesedni navedki se označijo z narekovaji in so ležeči. Pri tem se uporablja le narekovaje »«, in ne ˝˝ ali kakšnih drugih oblik.

Vsako ime v prispevku mora biti, kadar je omenjeno prvič, tudi odebeljeno.

Odebeljeni so lahko tudi pomembni poudarki besedila.

Medvrstičnih, stranskih ali kakršnikoli drugačnih povzetkov v prispevku se ne dela.

Uvod mora biti t. i. lead oziroma glava, ki se označi zgolj tako, da se besedilo odebeli, in ne sme biti daljše od 300 znakov s presledki.

Slika:

K prispevku morajo biti dodane vsaj 3 slike, katerih velikost ne sme biti manj kot 800 x 800 pik in ne več kot 1200 x 1200 pik, idealno je, da je v razmerju 3:2, torej 1200 x 800 pik in 1800 x 1200 pik. Naslovna slika mora biti v razmerju 3:2.

Vse poslane slike morajo biti ustrezno označene:

  • Naslovna slika: Naslov članka_naslovna slika_besedilo, za katerega želite, da je zapisano pod sliko_vir slike
  • Ostale slike: Naslov članka_slika 1_ besedilo, za katerega želite, da je zapisano pod sliko_vir slike

Če želite, da se določena slika doda na točno določeno mesto v prispevku, tam zapišite Slika in številko slike, npr. Slika 1, ki jo tam želite.

Vsi grafi in tabele se oddajo kot slike.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice