Skip to content

Dijaki se končno vračajo v šolske klopi

Že dopoldan so krožile novice, da bo vlada kljub poslabšani epidemiološki sliki v šole napotila tudi dijake. Člani strokovne skupine so že nekaj dni namigovali, da ne vidijo ovir za to, da se ne bi v šolo vrnili tudi dijaki. Hkrati pa je vlada že prejšnji teden pozvala šolnike, naj predlagajo, kako bi bilo mogoče izvesti šolanje tudi za dijake. Izoblikovali so model C.

Vlada je na današnji seji tako do 12. marca 2021 podaljšala veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji,
 • Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji,
 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji,
 • Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah,
 • Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2,
 • Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, 
 • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije, 
 • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji,
 • Odlok o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav.

Zbiranje ljudi v srednjih šolah in dijaških domovih ni več prepovedano

Vlada je z Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter na univerzah in v samostojnih visokošolskih zavodih, ki  ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije, začasno še prepovedala zbiranje ljudi v:

 • glasbenih šolah, razen za izvedbo individualnega pouka,
 • višjih strokovnih šolah, razen za študente, za opravljanje izpitov, seminarjev do največ deset udeležencev, laboratorijskih vaj in individualnega pouka (npr. klinične in kabinetne vaje ter vaje, ki zahtevajo uporabo specializirane opreme in inštrumentov),
 • študentskih domovih, razen v primeru študentov, ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu, študentskih družin, študentov tujcev in gostujočih profesorjev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, ter študentov, ki opravljajo izpite, seminarje, laboratorijske vaje in individualni pouk, 
 • ter na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, razen za študente, za opravljanje izpitov, seminarjev do največ deset udeležencev,  laboratorijskih vaj in individualnega pouka.

Novi odlok pa ne prepoveduje več zbiranja ljudi v srednjih šolah in dijaških domovih.

Zaenkrat pa je še vedno določeno obvezno tedensko testiranje zaposlenih s hitrimi antigenskimi testi (testi HAG). Testirati se ni treba, če šolniki predložijo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR) ali testa HAG; dokazilo o cepljenju zoper covid-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni; imajo dokazilo o pozitivnem rezultatu testa HAG ali testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ne starejši od šest mesecev, ali imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli covid-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Določbe o prepovedi zbiranja prav tako ne veljajo za zaposlene v zavodih, posameznike, ki v teh zavodih opravljajo delo na drugi pravni podlagi (na primer podjemne ali avtorske pogodbe) in člane organov zavodov.

Odlok začne veljati 5. marca 2021 in velja do 12. marca 2021, uporabljati se začne 8. marca 2021.

Obvezno nošenje mask

Predlagane spremembe pa hkrati prinašajo obvezno nošenje zaščitnih mask v osnovnih in srednjih šolah.

Učenci do 6. razreda oziroma do dopolnjenega 12. leta nosijo maske samo do matične učilnice, v matični učilnici le-teh ne potrebujejo. Učenci od 6. razreda osnovne šole oziroma od dopolnjenega 12. leta dalje in dijaki v vseh razredih srednje šole pa morajo nositi maske tudi v matični učilnici in so zanje obvezne.

Prav tako je obvezna uporaba zaščitnih mask za učitelje v osnovnih šolah in profesorje v srednjih šolah.

Tudi ta sprememba se začne uporabljati v ponedeljek, 8. marca, in velja do 12. marca 2021.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice