Skip to content

Franc Bogovič: Prav je, da kmetje soustvarjamo slovenski Strateški načrt za kmetijsko politiko 2023-2027

Predzadnji avgustovski teden je zaznamoval 59. mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA v Gornji Radgoni, katerega sem se tudi sam aktivno udeležil. Gre za sejem z resnično ogromno tradicijo, katerega se tudi sam udeležujem vsako leto, in ki nam kmetovalcem omogoči, da se seznanimo z novostmi, s katerimi lahko hitreje in uspešneje razvijamo svojo kmetijo oz. kmetijsko dejavnost. Glede na letošnje zahtevne covid-19 razmere v Sloveniji sem iskreno čestital organizatorjem za pogum, da so vztrajali na organizaciji sejma in za odlično izpeljan “praznik slovenskega kmetijstva”.

Preberite tudi:

Franc Bogovič: Pomembno vlogo v implementaciji nove reforme SKP bo odigralo tudi slovensko predsedovanje Svetu EU

V sklopu sejma sem se udeležil več dogodkov. Eden izmed teh dogodkov je bila tudi okrogla miza z naslovom »Je predsedovanje sveta EU priložnost za slovensko kmetijstvo?«, ki je potekala v organizaciji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS. Kot sem poudaril tekom okrogle mize, je moje stališče, da je predsedovanje Slovenije Svetu EU izjemna priložnost za utrditev položaja Slovenije v evropskem prostoru. V Evropskem parlamentu namreč nikoli nisem dobil občutka, da prihajam iz majhne države, saj ideje, s katerimi lahko prodremo, niso odvisne od števila prebivalcev države, iz katere prihajamo, ampak od inovativnosti in prodornosti nas članov Evropskega parlamenta.

Čas predsedovanja Slovenije Svetu EU pa je tudi priložnost, da v tem času v slovenski kmetijski politiki ter kmetijskem sektorju naredimo pomembne in ambiciozne korake, predvsem z oblikovanjem in sprejemom Strateškega načrta Skupne kmetijske politike (SKP) za obdobje 2023-2027. Eden izmed ključnih dogodkov, na katerih sem sodeloval, je bila seja odbora Državnega zbora Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prav na temo Strateškega načrta SKP. Gre za dokument, ki ga morajo države članice EU same pripraviti, v naslednjem koraku pa ga mora potrditi še Evropska komisija. Menim, da gre za akt, ki ima pomemben in velik vpliv na smer razvoja kmetijstva ter vseh povezanih panog.

Kmetijsko ministrstvo je sedaj pripravilo predlog tega načrta, v javnosti pa o njem zaradi velikega pomena dokumenta v zadnjem času poteka burna razprava. Kot sem poudaril tekom seje, je moje stališče, da je oblikovanje takšnega dokumenta zahtevno, saj je treba slediti in tudi doseči standarde ter usmeritve Evropske unije, hkrati pa moramo imeti pred očmi posebnosti slovenskega podeželja. S tem mislim predvsem majhnost in razdrobljenost naših kmetij, kar je razlog, da je težko doseči primerljiv dohodek iz osnovne kmetijske dejavnosti. Zato se mi za naš slovenski prostor zdi nujen razvoj po konceptu Pametnih vasi, torej, da se najde vir dohodka iz dopolnilnih kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so zunaj osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti na kmetijah. Hkrati je izrednega pomena tudi močnejša podpora mladim prevzemnikom kmetij, da jih bomo lažje in učinkoviteje prepričali, oziroma da bodo videli prihodnost v tem, da ostanejo na podeželju in se še naprej ukvarjajo s kmetijstvom. Ključno pa se mi prav tako zdi medsebojno sodelovanje in povezovanje kmetov, s čimer si lahko okrepijo in izboljšajo položaj v prehranski verigi.

Pozdravljam aktivno in kakovostno javno razpravo o Strateškem načrtu SKP za obdobje 2023-2027. Posredovane so številne pripombe na ministrski predlog dokumenta in minister je dejal, da jih je slišal tudi v razpravi na sejmu AGRA, ter obljubil, da jih bo tudi upošteval. To je odlično in je pravi pristop na oblikovanje tako pomembnih strateških dokumentov za slovensko kmetijstvo, saj tako dejansko sami kmetje in kmetijski deležniki lahko skupaj soustvarjamo slovenski strateški načrt. Prav je, da si postavimo strateške cilje, in smer, v katero želimo pripeljati slovensko kmetijstvo v naslednjem desetletju. V smer, kjer se bodo mladi lahko še pogumneje odločali za kmetijstvo in morebitne dopolnilne dejavnosti na kmetijah, kjer bo delo kmeta ustrezno cenjeno in njegovi izdelki ustrezno plačani, ter v smer, s katerim bomo krepili samooskrbo Slovenije s hrano, naše prelepo slovensko podeželje pa ohranjali živo, privlačno in poseljeno.

Pozdravljam tudi to, da so se kmetje, združeni v Sindikat kmetov Slovenije, organizirali in na prijavljenem protestu izrazili nezadovoljstvo nad stanjem v kmetijstvu ter nad predlogom kmetijskega ministra dr. Jožeta Podgorška v Strateškem načrtu SKP, da premesti 150 milijonov iz prvega stebra SKP v drugi steber oziroma v Program razvoja podeželja. Veseli me, da so kmetje in minister dosegli dogovor, da ne pride do premestitve med obema stebroma, saj bi to zmanjšalo prihodkovni položaj slovenskih kmetij. Veseli me tudi to, da je minister dr. Podgoršek dobil zagotovilo Vlade RS, da bo dodatnih 100 milijonov za Program razvoja podeželja zagotovljenih iz proračuna RS.

Franc Bogovič, poslanec Slovenske ljudske stranke v Evropskem parlamentu (SLS/EPP Group), podpredsednik SLS

Naročnik objave je: Poslanska skupina EPP Group v Evropskem parlamentu.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Poklici

E-Študentski servis: »Zakaj je letos še večja ponudba del kot lani?«

Pri študentskem servisu opažajo povišano povprečno urno postavko, prav tako pa je večja tudi ponudba študentskih del.

Prijava na e-novice