Naprej na vsebino

Do 15. januarja 2022 lahko vložite vlogo za povračilo izgubljenega dohodka za čas od 1. julija do 31. decembra

Za povračilo za izgubljeni dohodek v primeru karantene ali obveznosti varstva otroka v višini 250 EUR do 750 EUR lahko zaprosite, če ste samozaposleni, družbeniki ali kmetje.

Ukrep velja od 1. julija 2021 do 31. decembra 2021. Vlada lahko ukrep podaljša s sklepom za največ 6 mesecev. Vlogo morate predložiti preko eDavkov (NF-Karantena). Obrazec bo pripravljen predvidoma konec tega tedna. Rok za oddajo vloge je 15. januar 2022. Vloge ni mogoče vložiti v papirnati obliki.

V kakšnem primeru ste kot samozaposleni, družbenik ali kmet upravičeni do povračila?

Upravičenec do povračila izgubljenega dohodka ste, če spadate v katero izmed naštetih kategorij:

  • samozaposleni, ki je na dan nastopa karantene ali višje sile v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 15. člena ZPIZ-2,
  • družbenik ali delničar gospodarskih družb oziroma ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba, in je na dan nastopa karantene ali višje sile v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 16. člena ZPIZ-2 in
  • kmet, ki je na dan nastopa karantene ali višje sile v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2.

V tem primeru lahko zahtevate povračilo izgubljenega dohodka, če ne morete (ali niste mogli) opravljati dejavnosti in organizirati opravljanja dejavnosti na domu v času od 1. julija do 31. decembra 2021 zaradi:

  • odrejene karantene (z odločbo o karanteni ali s potrdilom o napotitvi v karanteno) ali
  • obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene otroku (z odločbo o karanteni ali s potrdilom o napotitvi v karanteno) ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole (npr. zaprtje šole ali vrtca).
Povračilo za varstvo otroka je odvisno le od števila dni varstva, ne pa tudi števila otrok. Vir slike: iStock.
Povračilo za varstvo otroka je odvisno le od števila dni varstva, ne pa tudi števila otrok.
Vir slike: iStock.

Popoldanski s.p.-ji do nadomestila niso upravičeni.

Kakšni so kriteriji za delno povrnitev izgubljenega dohodka?

Če uveljavljate povračilo izgubljenega dohodka zaradi odrejene karantene, ste do povračila izgubljenega dohodka upravičeni, če vam je karantena odrejena z odločbo ali potrdilom zaradi potovanja v drugo državo in ste bili ob povratku ob prehodu meje v Republiki Sloveniji napoteni v karanteno na domu zaradi prihoda iz območja z visokim tveganjem za okužbo ali ste bili v karanteno napoteni zaradi stika z okuženo osebo.

Če uveljavljate povračilo izgubljenega dohodka zaradi obveznosti varstva otroka, ste do povračila izgubljenega dohodka upravičeni, če je bila otroku odrejena karantena z odločbo o karanteni ali s potrdilom o napotitvi v karanteno ali če predložite ustrezno dokazilo, da je nastopila druga zunanja objektivna okoliščina nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole (npr. potrdilo vrtca ali šole, da je oddelek, vrtec ali šola zaprta, razen v primeru splošno znanih dejstev – npr. šolanje na daljavo).

Kot zunanje objektivne okoliščine se upoštevajo okoliščine, povezane s covidom-19, če povzročijo, da otrok ne more ali ne sme obiskovati vrtca ali šole. Torej gre običajno za primere, ko vrtec ali šola zapre oddelek ali celoten vrtec ali šolo zaradi okužbe enega ali več zaposlenih ali učencev ali otrok, ki obiskujejo vrtec s covidom-19. Ne pride torej v poštev v primeru drugih bolezni, ki niso povezane s covidom-19 (npr. gripa) ali v primeru, da otrok ne obiskuje šole zaradi odklanjanja obveznega samotestiranja ali nošenja maske.

To velja za otroke do vključno 5. razreda osnovne šole, otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca.

V kolikor delo odpravljate od doma, do povračila zaradi odrejene karantene ali varstva otroka niste upravičeni. Vir slike: Splet.
V kolikor delo odpravljate od doma, do povračila zaradi odrejene karantene ali varstva otroka niste upravičeni.
Vir slike: Splet.

Kakšen znesek delno povrnjenega izgubljenega dohodka lahko pričakujete?

Tako kot pri prejšnjem ukrepu, višina povračila izgubljenega dohodka znaša 250 EUR za vsako odrejeno karanteno ali za čas, ko niste bili zmožni opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole, vendar ne več kot 250 EUR za 10 dni, 500 EUR za 20 dni in 750 EUR v enem mesecu.

S posamezno vlogo se lahko uveljavlja znesek v višini 250 eurov, lahko pa oddate več vlog. Ko varstvo otroka traja več kot 10 dni, se vloži nova vloga, v kateri mora biti razvidno obdobje trajanja varstva. Višina povračila tudi ni odvisna od števila otrok, temveč od trajanja oz. obdobja varstva.

Kaj morate narediti, da boste prejeli delno povračilo izgubljenega dohodka?

Za povračilo delno izgubljenega dohodka morate preko informacijskega sistema FURS predložiti vlogo najpozneje do 15. januarja 2022. To storite tako, da preko eDavkov predložite vlogo (NF-Karantena). Obrazec bo pripravljen predvidoma konec tega tedna. Ne pozabite: na posamezni vlogi lahko zahtevate največ 250 eurov.

FURS vam bo delno povračilo izgubljenega dohodka nakazal najkasneje do 15. februarja 2022.

Podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani Finančne uprave RS, v dokumentu Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z delnim povračilom izgubljenega dohodka zaradi karantene in obveznosti varstva otrok.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice