Naprej na vsebino

Odziv LZS na pismo bralca: Slabo upravljanje z divjadjo in zvermi je pripeljalo do kolapsa in anarhije

V uredništvu časopisa Slovenec smo prejeli pojasnilo Lovske zveze Slovenije na trditve v prispevku Pismo bralca: Slabo upravljanje z divjadjo in zvermi je pripeljalo do kolapsa in anarhije, objavljenim 14. februarja 2022.

Tako kot smo v celoti objavili pismo bralca, v celoti objavljamo tudi pojasnilo LZS.

Trditve, da je Lovska zveza Slovenije najvišji odločevalec o upravljanju in gospodarjenju z lovsko gojitvenimi načrti in predlogi za odvzem zveri iz narave, ne držijo. Vir slike: LZS.
LZS: Trditve, da je Lovska zveza Slovenije najvišji odločevalec o upravljanju in gospodarjenju z lovsko gojitvenimi načrti in predlogi za odvzem zveri iz narave, ne držijo. Vir slike: LZS.

Trditve so bile objavljene na spletni strani časopisa Slovenec 14. februarja 2022, v Pismu bralca z naslovom Slabo upravljanje z divjadjo in zvermi je pripeljalo do kolapsa in anarhije. Pod pismom je podpisan državni svetnik Branko Tomažič, ki med drugim navaja: »Kam so nas vsi ti gospodje in naravovarstveniki s pomočjo upravnih sodišč pripeljali, se lahko danes upravičeno sprašujemo? Veliko krivdo pa vsekakor nosita Zavod za gozdove Slovenije in Lovska zveza Slovenije kot najvišja odločevalca o upravljanju in gospodarjenju z lovsko gojitvenimi načrti in predlogi za odvzem zveri iz narave s pomočjo Ministrstva za okolje in prostor RS. Prisluhnili so naravovarstvenikom in ekologom, prejemali velika sredstva iz Bruslja in namenoma pozabili na svoje delo. Danes se prav ti gospodje trkajo po prsih in govorijo tisto, kar jim mi že vrsto let govorimo, da je divjad, zver bolj zaščitena kot človek in njegovo premoženje.«

Uvodoma je potrebno ločiti upravljanje z divjadjo (prostoživeče živali, ki so po Zakonu o divjadi in lovstvu lovne), za katero je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), in upravljanje z velikimi zvermi (zavarovane vrste, ki se jih lahko lovi po odločbi), za katere je odgovorno Ministrstvo za okolje in prostor (MOP).

Za načrtovanje upravljanja z divjadjo ni pristojna Lovska zveza Slovenije, ampak Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), ki pripravi in izdela predloge lovskoupravljavskih načrtov območij, ki jih podpiše pristojni minister. Zavod za gozdove Slovenije pri tem sodeluje z lovskimi organizacijami, območnimi enotami Zavoda RS za varstvo narave, območnimi enotami Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, lokalnimi skupnostmi in drugimi, katerih dejavnost je povezana z divjadjo in njenim okoljem. Usmeritve, ki jih določajo načrti, so napisane na podlagi smernic desetletnih gozdnogospodarskih in lovskoupravljavskih načrtov območij (območni načrti).

Velike zveri (medved, volk) se lovijo po odločbi, ki jo MOP izda skladno s 7. členom Uredbe o zavarovanih vrstah. Strokovne podlage za izdajo odločbe skladno z 8. členom Uredbe pripravi ZGS, ki vključujejo razpoložljiva znanstvena (genetsko preštevanje medvedov …). Na te strokovne podlage izda Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN) pisno stališče. Skladno z zakonom o upravnem postopku (ZUP) lahko organ, ki odloča (MOP) pridobi še druga mnenja. LZS ima na osnovi statusa nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu, v omenjenih postopkih status stranskega udeleženca. Enak status stranskega udeleženca ima tudi društvo Alpe Adria Green, ki zadnja leta s svojimi pritožbami na upravnem sodišču uspešno blokira izvajanje odločbe. LZS se nikoli ni pritožila zoper odločbo MOP.

Do uveljavitve Zakona o divjadi in lovstvu, ko je bilo načrtovanje upravljanja z divjadjo in zvermi še v domeni Lovske zveze Slovenije, težav, kot jih opisuje državni svetnik RS Branko Tomažič, ni bilo. Pa so nekateri zahtevali spremembe, sedaj je stanje takšno, kakršno je.

Lovska zveza Slovenije

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice