Skip to content

So vam povišali ceno po sklenitvi pogodbe? Tržni inšpektorat pojasnjuje

V zadnjem času se veliko ljudi sooča s povišanjem cen po tistem, ko so že sklenili pogodbo in jo podpisali. Na družbenih omrežjih lahko vidimo objave, v katerih marsikdo sprašuje za nasvet in ali je to sploh zakonsko dovoljeno.

Morda vas bo zanimalo tudi:

Elon Musk o možni krizi: slaba podjetja morajo bankrotirati

Največkrat se to dogaja pri raznih obrtnikih, gradbenikih in drugih mojstrih, ki jih vedno dražji material prisili, da povišajo cene pri svojih strankah, morda tudi več kot enkrat.

»Lani jeseni smo podpisali pogodbo za sončno elektrarno,« je zapisala uporabnica na Facebooku. »Uredili smo kredit, plačali 40 odstotkov cene, zdaj pa posrednik kliče in zahteva višjo ceno. Ni povedal koliko višjo ceno, le da bo cena višja zaradi razmer na trgu…« Zgodbe drugih uporabnikov so podobne, nekateri se ob tem sprašujejo, ali bodo podražitve celo presegle razpoložljiva sredstva.

Inšpektorat: Velikokrat se zgodi, da razni mojstri podražijo storitve po sklenitvi pogodbe. Vir slike: Blackline.
Velikokrat se zgodi, da razni mojstri podražijo storitve po sklenitvi pogodbe.
Vir slike: Blackline.

V zadnjih tednih se podobno dogaja tudi pri turističnih aranžmajih, ki jih ponujajo turistične agencije. Med drugim je na primer dražje gorivo prineslo dražje letalske prevoze, zaradi česar turistične agencije od svojih strank, ki so sicer počitniški paket že plačale, zahtevajo doplačilo.

V sredo je Tržni inšpektorat Republike Slovenije na to temo podal pojasnilo, v katerem je zapisano, da se takšna podražitev sicer lahko zgodi, vendar pod nekaterimi pogoji.

»Podjetje lahko prosto določa cene, pri čemer pa morajo biti v skladu s 26. členom Zakona o varstvu potrošnikov te cene ustrezno vidno označene (z DDV, če je podjetje zavezanec za DDV), podjetje pa jih je dolžno upoštevati,« so uvodoma dejali.

»Če gre za pogodbe, ki ne vključujejo vsakodnevnih transakcij in se ne izpolnijo nemudoma ob sklenitvi, mora podjetje potrošniku v skladu s 25.b členom Zakona o varstvu potrošnikov pred sklenitvijo pogodbe oziroma preden potrošnika zavezuje ponudba na jasen in razumljiv način zagotoviti tudi končno ceno blaga ali storitve, vključno z davki, ali način izračuna cene, če je zaradi narave blaga ali storitve ni mogoče izračunati vnaprej

Kar se tiče paketnih potovanj oziroma turističnih aranžmajev, ki jih lahko zakupimo preko turističnih agencij, zakon prav tako določa, da morajo biti vsi stroški, ki jih morda ni mogoče izračunati pred sklenitvijo pogodbe, točno navedeni.

Kdaj lahko turistična agencija poviša ceno po sklenjeni pogodbi?

»V skladu s 57.d členom zakona [Zakon o varstvu potrošnikov] lahko organizator potovanja po sklenitvi pogodbe o paketnem potovanju poviša cene le, če je ta možnost določena v pogodbi, če pogodba vsebuje določilo, da je potrošnik upravičen tudi do znižanja cene v skladu s petim odstavkom istega členain če pogodba vsebuje način izračuna spremembe cene,« so pojasnili na inšpektoratu.

Inšpektorat: Pričakovano se dražijo tudi počitnice. Vir slike: Missye.
Pričakovano se dražijo tudi počitnice.
Vir slike: Missye.

Povišanje je torej možno, vendar samo kot neposredna posledica sprememb cene prevoza (sprememba cene goriva ali drugih virov energije), davkov ali pristojbin s strani tretjih oseb (vključno s turističnimi taksami ali pristojbinami za vkrcanje ali izkrcanje v pristaniščih in na letališčih) ter menjalnih tečajev valute.

Pri zadnjem dejavniku je dodatno postavljen pogoj, da mora organizator potovanja vsaj 20 dni pred začetkom turističnega paketa o tem obvestiti potrošnika na jasen in razumljiv način z vključeno obrazložitvijo in izračunom tega povišanja.

»Če povišanje cene presega 8 odstotkov dogovorjene cene turističnega paketa, lahko potrošnik ali privoli v predlagano spremembo ali odstopi od pogodbe o paketnem potovanju brez plačila odstopnine,« še poudarjajo v pojasnilu.

Nekoliko bolj skopi so bili pri obrazložitvi podražitve pri obrtnikih in gradbenikih, saj po njihovih cenah Tržni inšpektorat za to ni odgovoren.

»V določenih primerih bi na primer znatno povišanje cen surovin na trgu sicer lahko pomenilo okoliščino, ki otežuje izpolnitev obveznosti ene pogodbene stranke, in bi se lahko uporabile določbe Obligacijskega zakonika (112. do 115. člen), ki urejajo razvezo ali spremembo pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin, vendar pa Tržni inšpektorat RS ni organ, ki je pristojen za presojo uporabe navedenih določb,« so zaključili in za rešitev spora svetovali obisk sodišča.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice