Skip to content

Naj prostovoljski projekt leta 2021: Lahko berljiva ustava Republike Slovenije

Lahko berljiva ustava Republike Slovenije je postala naj prostovoljski projekt leta 2021. Nastala je v sodelovanju Študentske sekcije društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, invalidskega podjetja Želva in Zveze Sožitje. Vodja projekta je Živa Jakšić Ivačič. Pri projektu je sodelovalo 34 študentov specialne in rehabilitacijske pedagogike s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, ki so vložili več kot 10.000 ur prostovoljnega dela. Razumljivost zapisanega so sproti preverjali, pri čemer so jim pomagali testni bralci z motnjami v duševnem razvoju VDC Želva in strokovnjaki Zveze Sožitje.

Projekt je trajal pet let, cilj projekta pa je bil približati vsebino slovenske ustave vsem skupinam ljudi, ki jo težje razumejo. Vse to so avtorji pojasnili tudi v sami ustavi v poglavju Preden se lotite branja.

»Kaj je Ustava Republike Slovenije?

Ustava Republike Slovenije je najpomembnejši pravni dokument v Sloveniji.

V ustavi so zapisane vse najpomembnejše pravice in dolžnosti oseb,

organizacij in države Slovenije.

V ustavi je zapisano, kako naj deluje naša država.

Vsi moramo upoštevati, kar piše v ustavi.

Vsi zakoni morajo biti napisani tako, da upoštevajo, kar piše v ustavi.

Pomembno je, da je ustava dostopna vsem.

Kaj je lahko branje?

Lahko branje je način, kako napišemo informacije,

da jih vsi lažje beremo in lažje razumemo.

Pri pisanju lahko berljive ustave smo se potrudili,

da je napisana tako, da jo bralci lažje razumejo.

Vsi imamo pravico do lahko razumljivih informacij.«

1. člen Lahko berljive ustave Republike Slovenije. Vir slike: Zveza Sožitje, posnetek zaslona.
1. člen Lahko berljive ustave Republike Slovenije. Vir slike: Zveza Sožitje, posnetek zaslona.

Vsa vsebina originalnega besedila ustave RS je prirejena v lahko berljivi obliki. Vsak člen ima tudi dodatno razlago. Težje besede ali besedne zveze, ki se pojavljajo v besedilu, so dodatno pojasnjene v slovarju težjih besed na koncu knjige. Besede, ki so v slovarju, so skozi besedilo odebeljene. Besedilo spremljajo tudi ilustracije z opisi, ki bralcu še dodatno pomagajo pri razumevanju vsebine. Lahko berljiva ustava Republike Slovenije je na voljo tako v spletni kot v tiskani obliki.

Informacije morajo biti dostopne vsem

To je bilo osnovno vodilo za odločitev za ta projekt. Branje nam omogoča, da smo neodvisni od drugih in da sodelujemo v družbenem življenju. Pogosto pa ne pomislimo, da nekateri potrebujejo informacije v drugačni obliki.

Lahko branje je način, kako napišemo informacije, da jih vsi lažje razumemo. Namenjeno je vsem ljudem, predvsem pa bralcem, ki trajno potrebujejo gradivo v obliki lahkega branja (ljudem z disleksijo, motnjami v duševnem razvoju, motnjo pozornosti, motnjo avtističnega spektra …), pa tudi bralcem z omejenim jezikovnim znanjem (npr. tujejezičnim priseljencem).

Iz knjige Spolno nasilje. Vir slike: Zveza Sožitje, posnetek zaslona.
Iz knjige Spolno nasilje. Vir slike: Zveza Sožitje, posnetek zaslona.

Na spletni strani Sožitje najdemo tudi druge publikacije, ki so nastale s prav tem razlogom. Med njimi so na primer publikacije Porod, Ljubezen, seks in jaz, Življenje ženske, Življenje moškega, pa tudi publikacija o tem, kaj je spolno nasilje in tem, kaj je koronavirus.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice