Skip to content

Mednarodni dan mladih: ustvarimo svet za vse generacije

Datum 12. avgust poznamo tudi kot mednarodni dan mladih. Organizacija Združenih narodov ob tej priložnosti opozarja, da cilje trajnostnega razvoja (SDG) lahko dosežemo le z ukrepanjem vseh starostnih generacij, ob tem pa ne smemo na nikogar pozabiti.

Cilji trajnostnega razvoja so načrt za doseganje boljše in trajnostne prihodnosti za vse. Obravnavajo globalne izzive, s katerimi se soočamo, vključno z revščino, neenakostjo, podnebnimi spremembami, degradacijo okolja, mirom in pravičnostjo.

Ob mednarodnem dnevu mladih želijo Združeni narodi obravnavati tudi vprašanje ovir medgeneracijske solidarnosti, med katerimi izstopa diskriminacija posameznikov ali skupin na podlagi njihove starosti. To lahko vpliva tako na mlade kot tudi na starejše, ob tem pa ima škodljive posledice za družbo kot celoto.

»Na ta pomemben dan združimo roke med generacijami, da podremo ovire, in delujmo kot eno, da bi dosegli pravičnejši, pravičnejši in vključujoč svet za vse ljudi,« je ob tem povedal generalni sekretar ZN António Guterres.

Udeleženci na dogodku ob začetku mednarodnega leta mladih 2010 na temo Dialog in medsebojno razumevanje v dvorani Generalne skupščine. Vir slike: ZN, Paulo Filgueiras.
Udeleženci na dogodku ob začetku mednarodnega leta mladih 2010 na temo Dialog in medsebojno razumevanje v dvorani Generalne skupščine. Vir slike: ZN, Paulo Filgueiras.

Diskriminacija na podlagi starosti je zahrbtno in pogosto nerešeno vprašanje na področju zdravja, človekovih pravic in razvoja ter vpliva na starejše in mlajše populacije po vsem svetu, opozarjajo pri Združenih narodih. Poleg tega se redno križa z drugimi oblikami diskriminacije (kot sta rasizem in seksizem) in vpliva na ljudi na načine, ki jim preprečujejo, da bi izkoristili svoj polni potencial in celovito prispevali k svoji skupnosti.

Tudi v Sloveniji na področju medgeneracijske solidarnosti ne zaostajamo, saj obstajajo številni primeri dobrih praks, pri katerih se povezuje mlade in starejše generacije preko najrazličnejših projektov, od digitalnega izobraževanja pa vse do preživljanja prostega časa in pomoči najstarejšim preko prostovoljnih akcij, medtem sporočajo iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS.

»Na Uradu za mladino smo po izjemno uspešnem predsedovanju Slovenije Evropski uniji na področju mladine, ki je izpostavljalo vprašanje državljanskih prostorov za mlade, tako fizičnih kot virtualnih, s svojimi prizadevanji pomembno prispevali tudi k odločitvi Evropske komisije za letošnje evropsko leto mladih,« so zapisali v izjavi.

»V okviru tega smo že izpeljali izjemen dogodek Zvok mladosti v Križankah, za jeseni pa načrtujemo objavo novega portala mlad.si in izid zbornika o prostorih za mlade v Sloveniji.«

Skupinsko fotografiranje na dogodku Zvok mladosti. Vir slike: Urad za mladino, Matej Pušnik.
Skupinsko fotografiranje na dogodku Zvok mladosti. Vir slike: Urad za mladino, Matej Pušnik.

Polovica ljudi na našem planetu je stara 30 let ali manj, do konca leta 2030 pa naj bi ta delež dosegel 57 odstotkov. Raziskava Združenih narodov je pokazala, da 67 odstotkov ljudi verjame v boljšo prihodnost, pri čemer so glede tega najbolj optimistični mladi od 15 do 17 let.

Večina ljudi tudi meni, da starostno razmerje v politiki ni primerno. Več kot dve tretjini (69 odstotkov) ljudi v vseh starostnih skupinah se strinja, da bi več možnosti za mlade, da imajo besedo pri razvoju in spremembah v politiki, izboljšalo politične sisteme. Na svetovni ravni je samo 2,6 odstotka poslancev mlajših od 30 let, med temi mladimi poslanci pa je manj kot 1 odstotek žensk.

Zakaj obeležujemo mednarodne dneve in kdo jih določa?

Mednarodni dnevi in tedni so priložnosti za ozaveščanje javnosti o vprašanjih, ki so zaskrbljujoča, za mobilizacijo politične volje in sredstev za reševanje globalnih problemov ter za praznovanje in krepitev dosežkov človeštva.

Generalna skupščina, najvišji reprezentativni organ Združenih narodov, je tista, ki določi nek datum za mednarodni dan. Mednarodne dneve Generalni skupščini ZN predlagajo države članice, nato pa skupščina s soglasjem odloči, ali bo ta sklep sprejela. Mednarodni dnevi so obstajali že pred ustanovitvijo Združenih narodov, vendar so jih ZN sprejeli kot »močno orodje zagovorništva«.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice