Naprej na vsebino

Dejstva o EU

Dejstvo številka 163

Objavljeno:
BEREC – agencija skrbi za dosledno uporabo ustrezne zakonodaje EU in s tem za delovanje enotnega trga elektronskih komunikacij. BEREC sestavlja tako imenovani odbor regulatorjev. V sestavi tega telesa so vodje ...

Dejstvo številka 162

Objavljeno:
BBI JU – Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (Skupno podjetje BBI) je javno-zasebno partnerstvo med EU in Konzorcijem industrijskih panog, ki temeljijo na rabi biomase. Razpolaga ...

Stoječe EU Novice z Markom Ciglerjem

Objavljeno:
Kakšna je razlika med prehransko varnostjo in varno hrano? Koliko bolezni povzroča zastrupljena hrana? Odgovore ima Marko. Vabljeni k ? in ?. Veseli bomo tudi ?, ✍️ in ⏩. ? nastal ...

Dejstvo številka 161

Objavljeno:
ACER – Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev si prizadeva za bolj konkurenčen, učinkovitejši in varnejši energijski trg. Skrbi za pravilno delovanje enotnega evropskega trga električne energije in plina. Nacionalnim ...

Dejstvo številka 160

Objavljeno:
Finančni instrumenti Evropskega investicijskega sklada so: tvegani kapital in mikrofinanciranje za MSP, zlasti nova in inovativna podjetja; jamstva za finančne ustanove, ki dajejo posojila MSP; pomoč državam EU in državam kandidatkam ...

Dejstvo številka 159

Objavljeno:
Evropski investicijski sklad (EIS) je bil ustanovljen leta 1994, da bi podprl razvoj hitro rastočih malih in srednjih podjetij (MSP) in/ali podjetij, ki so dejavna v novih tehnologijah.

Dejstvo številka 158

Objavljeno:
Evropska investicijska banka je večinski delničar Evropskega investicijskega sklada, ki financira mala in srednja podjetja s tveganim kapitalom in instrumenti tveganega financiranja. Preostali delničarji so Evropska komisija in evropske finančne ustanove. ...

Dejstvo številka 157

Objavljeno:
EIB ima dovoljenje za poslovanje na trgih kapitala. Evropska investicijska banka: si lahko na trgih kapitala izposoja sredstva, potrebna za izvajanje svojih nalog; lahko kupuje in prodaja vrednostne papirje na finančnih ...

Dejstvo številka 156

Objavljeno:
Načela, ki jih EIB mora upoštevati pri dodeljevanju posojil: Sredstva se morajo uporabiti čim bolj racionalno v interesu EU. EIB in države EU ne smejo postavljati pogojev, ki bi določali, da ...

Dejstvo številka 155

Objavljeno:
Evropska investicijska banka je neodvisno telo in sama odloča o najemanju in dajanju posojil. Sodeluje z drugimi institucijami EU, zlasti z Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom in Svetom EU.

Prijava na e-novice