Naprej na vsebino

Dejstva o EU

Dejstvo številka 145

Objavljeno:
Evropska investicijska banka (EIB) s posojili podpira projekte, ki omogočajo uresničitev ciljev EU znotraj in zunaj EU. Ustanovljena je bila 1958, sedež ima v Luxembourgu. Predsednik EIB je Werner Hoyer.

Dejstvo številka 144

Objavljeno:
Če menite, da sta institucija ali organ EU kršila vašo pravico do zasebnosti, na to najprej opozorite osebje EU , ki je bilo pristojno za obdelavo vaših podatkov v instituciji, kjer ...

Dejstvo številka 143

Objavljeno:
Institucije in organi EU ne smejo obdelovati osebnih podatkov o: rasni in etnični pripadnosti; političnem prepričanju; verskem in filozofskem nazoru; sindikalnem članstvu; o zdravstvenem stanju in spolni usmerjenosti državljanov (razen če ...

Dejstvo številka 142

Objavljeno:
Vsakodnevne dejavnosti evropskega nadzornika za varstvo podatkov zadevajo 2 glavni področji: Nadzor in uveljavljanje pravil: ocenjuje spoštovanje pravil za varovanje podatkov v ravnanju institucij in organov EU. Politika in svetovanje: zakonodajalcem ...

Dejstvo številka 141

Objavljeno:
Delo evropskega nadzornika za varstvo podatkov: Nadzoruje obdelavo osebnih podatkov v administraciji EU in preprečuje kršitev pravil glede zasebnosti. Svetuje institucijam in organom EU glede vseh vidikov obdelave osebnih podatkov ter ...

Dejstvo številka 140

Objavljeno:
Evropski nadzornik za varstvo podatkov se imenuje za dobo 5 let z možnostjo podaljšanja. Sedanji nadzornik je Wojciech Wiewiórowski.

Dejstvo številka 139

Objavljeno:
Institucije in organi EU morajo pri opravljanju svojih nalog včasih obdelati osebne podatke državljanov – v elektronski, pisni ali vizualni obliki. K obdelavi podatkov sodi njihovo zbiranje, evidentiranje, shranjevanje, priklic, pošiljanje, ...

Dejstvo številka 138

Objavljeno:
Evropski nadzornik za varstvo podatkov je nadzorni organ, ki skrbi, da institucije in organi EU pri obdelavi osebnih podatkov spoštujejo pravico državljanov do zasebnosti. Organ je bil ustanovljen 2004 in ima ...

Dejstvo številka 137

Objavljeno:
Če varuh človekovih pravic ugotovi nepravilnosti poda priporočila za obravnavanje nepravilnosti Institucija nato poda mnenje v treh mesecih. Pritožnik pa lahko predloži pripombe. V končni odločbi varuh človekovih pravic poda sklepne ...

Dejstvo številka 136

Objavljeno:
Po prejemu pritožbe Urad evropskega varuha človekovih pravic preveri, ali naj sproži preiskavo. Pritožnik je o odločitvi obveščen z dopisom. Nato varuh človekovih pravic oceni pritožbo in lahko: institucijo ali organ ...

Prijava na e-novice