Naprej na vsebino

dejstva

Dejstvo številka 7

Objavljeno:
Iz EU sta do sedaj izstopili: 1. januar 1985: Grenlandija izstopi po podelitvi samouprave od Danske, 31. januar 2020: Združeno kraljestvo (Brexit).

Dejstvo številka 6

Objavljeno:
Evropska unija je z neuspešno Ustavno pogodbo za Evropsko Unijo prvič odprla možnost izstopa ali suspenza članice iz Evropske unije s strani drugih članic. Članica se lahko tudi sama odloči, da ...

Dejstvo številka 5

Objavljeno:
Uradnih jezikov Evropske unije je 24: angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, grščina, hrvaščina, francoščina, italijanščina, irščina, litovščina, latvijščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, španščina in švedščina.

Dejstvo številka 4

Objavljeno:
Institucije Evropske unije so: Evropski svet, Svet Evropske unije, Evropski parlament, Evropska komisija, Sodišče Evropskih skupnosti, Evropska centralna banka in Evropsko računsko sodišče.

Dejstva o EU

Objavljeno:
Evropska unija je politično-ekonomska zveza, sestavljena iz 27 evropskih držav. Začetki EU segajo v čas po koncu druge svetovne vojne, ko se je začel proces evropske integracije z vzpostavitvijo Evropske skupnosti ...

Dejstva o EU

Objavljeno:
Svet EU sprejema različne pravne akte: uredbe (pravni akt zavezujoč za vse države članice, tako po cilju kot načinu prenosa v nacionalni pravni red), direktive (pravni akt zavezujoč za vse države ...

Dejstva o EU

Objavljeno:
Danes začne Slovenija predsedovati Svetu EU in ne EU.

Prijava na e-novice