Naprej na vsebino

Svetnik dneva

Dejstvo številka 35

Objavljeno:
Slovenci so prvič volili poslance Evropskega parlamenta leta 2004, tj. takoj po pridružitvi Evropski uniji. Najprej je bilo slovenskih poslancev sedem, z volitvami leta 2014 pa se je v skladu z ...

Dejstvo številka 34

Objavljeno:
Evropski parlament izvolijo državljani Evropske unije vsakih pet let na neposrednih in splošnih volitvah. Poslancev je lahko največ 705 in delujejo v osmih poslanskih skupinah, največji pa sta skupina Evropske ljudske ...

Dejstvo številka 33

Objavljeno:
Predsednik Evropskega parlamenta je trenutno David Sassoli, izvoljen julija 2019. Predseduje večstrankarski zbornici; pet največjih skupin v Evropskem parlamentu trenutno je skupina Evropske ljudske stranke (EPP), Progresivno zavezništvo socialistov in demokrati ...

Dejstvo številka 32

Objavljeno:
Evropski parlament je »prva institucija« Evropske unije (prva omenjena v svojih pogodbah in ima ceremonialno prednost pred drugimi institucijami EU) in si deli enake zakonodajne in proračunske pristojnosti s Svetom (razen ...

Dejstvo številka 31

Objavljeno:
Čeprav ima Evropski parlament zakonodajno pristojnost, tako kot Svet, formalno, za razliko od večine nacionalnih parlamentov članic, nima pravice do pobude – to je pristojnost Evropske komisije.

Dejstvo številka 30

Objavljeno:
Od leta 1979 državljani Evropske unije na splošnih volitvah vsakih pet let izvolijo parlament. Volilna udeležba na parlamentarnih volitvah se je po letu 1979 vsakič zmanjšala, leta 2019 pa povečala za ...

Dejstvo številka 29

Objavljeno:
Evropski parlament danes predstavlja drugo največje demokratično volilno telo na svetu (takoj za indijskim parlamentom) in največje nadnacionalno demokratično volilno telo na svetu.

Dejstvo številka 28

Objavljeno:
Evropski parlament je ena od treh zakonodajnih vej Evropske unije in ena od njenih sedmih institucij. Vodi jih predsednik s štirinajstimi podpredsedniki. 705 poslancev izvolijo državljani članic Evropske unije vsakih pet ...

Dejstvo številka 27

Objavljeno:
COREPER II je sestavljen iz stalnih predstavnikov držav članic in se ukvarja s predvsem s političnimi, ekonomskimi in zunanjimi zadevami. Pokriva delovanje naslednjih sestav Sveta EU: Ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN), ...

Dejstvo število 26

Objavljeno:
COREPER I je sestavljen iz namestnikov stalnih predstavnikov držav članic in se ukvarja predvsem s socialnimi in ekonomskimi vprašanji. Pokriva delovanje naslednjih sestav Sveta EU: Izobraževanje, mladina, kultura in šport (EYCS), ...

Prijava na e-novice