Naprej na vsebino

Izplačilo socialnih transferjev – JANUAR 2020

Avtor: Alenka Gabrovec

Novo leto je prineslo tudi kar nekja sprememb na področju sociale. Med drugim tudi zvišanje minimalne plače, ki bo po novem znašala 940,58 evrov bruto. Iz nje pa bodo izločeni tudi vsi dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Očetom se ob rojstvu dvojčkov ali več hkrati živo rojenih otrok očetovski dopust podaljša za dodatnih 10 dni za vsakega nadaljnjega otroka. Enako velja ob posvojitvi različno starih otrok do konca prvega razreda osnovne šole. Do 30 dni starševskega dopusta bodo upravičeni tudi rejniki, kadar je v rejniško družino nameščen otrok, ki še ni zaključil prvega razreda osnovne šole.

Po novem bosta do delnega plačila za izgubljeni dohodek upravičena tudi oba starša hkrati, kadar oba delata krajši delovni čas od polnega.

Nekaj novosti bo tudi na področju začasnega in občasnega dela dijakov in študentov. Višine minimalne bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del bo od 1. januarja 2020 znaša bruto 5,40 evra.

Žal pa še iz Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti niso sporočili novih uskladitev ostalih cenzusov, kajti vsa ta zvišanja posegajo tudi v druge socialne transferje. Ali se bo ponovil scenarij lanskega leta?

Ponovno bomo morali počakati do trenutkov, ko bo nekdo ugotovil, da se izračuni ne izidejo, a vsaj za mesec JANUAR bodo nakazila ostala nespremenjena, no vsaj časovno:

DRŽAVNA ŠTIPENDIJ pet. 10. 1.
ZOISOVA ŠTIPENDIJA pet. 10. 1.
POMOČ OB ROJSTVU OTROKA pon. 13. 1.
STARŠEVSKI DODATEK pon. 13. 1.
REJNINE pon. 13. 1.
OTROŠKI DODATEK tor. 14. 1.
DODATEK ZA VELIKO DRUŽINO tor. 14. 1.
DODATEK ZA NEGO OTROKA tor. 14. 1.
PRISP. ZARADI DELA S KRAJŠIM DEL. ČAS. ZARADI STARŠEVSTVA sre. 15. 1.
DELNO PLAČILO ZA IZGUBLJENI DOHODEK sre. 15. 1.
STARŠEVSKA NADOMESTILA sre. 15. 1.
DENARNA SOCIALNA POMOČ I. OBDELAVA pon. 20. 1.
VARSTVENI DODATEK pet. 31. 1.
DENARNA SOCIALNA POMOČ II. OBDELAVA tor. 4. 2.

Komentarji

avatar
  Prijava na obveščanje  
Obvestila o

Prijava na e-novice