Naprej na vsebino

Otroški dodatek – kaj je potrebno vedeti?

Višina otroškega dodatka za leto 2020

Otroški dodatek je vsekakor zanimiva tema za vse novopečene starše ali pa bodoče starše. Otroški dodatek se smatra kot dopolnilni prejemek za preživljanje in vzgajanje otroka, zlati v poštev pa pride tudi v času izobraževanja otrok-a. Pravico do prejema otroškega dodatka se lahko uveljavlja z oddajo vloge na centru za socialno delo kjer ima upravičenec stalno prebivališče. Otroški dodatek pripada enemu staršu za otroka s prijavljenimi prebivališčem v Republiki Sloveniji dokler ne dopolni 18. let starosti oziroma drugemu skrbniku, ki skrbi za otroka. V primeru, da otrok živi v enostarševski družini, se znesek za otroški dodatek poveča za 30%. Pogoj za to pa je, da drugi starš ni znan oziroma, da otrok po drugem staršu ne dobiva nobenega dohodka zaradi različnih drugih razlogov kot so: smrt, brezposelnost … Prav tako se znesek za otroški dodatek poveča za 20% v primeru za otroke mlajše od štirih let, ki niso vključeni v predšolsko vzgojo.

Kako do otroškega dodatka?

Da bi dobili otroški dodatek, je potrebno na pristojni Center za socialno delo oddati ustrezno vlogo ali osebno ali pa preko elektronske vloge, v primeru, da imate za to seveda digitalni podpis. Pravica do otroškega dodatka se uveljavlja v 30 dneh po otrokovem rojstvu, prizna pa se z mesecem, ko se otrok rodi. Izpolnjeno vlogo lahko oddate na pristojni Zavod za socialno delo osebno ali pa izpolnite vlogo elektronsko. Slednje lahko naredite le v primeru, da imate tudi digitalni podpis.

Otroški dodatek Foto: Pixabay

Kaj pa v primeru poteka vloge za otroški dodatek?

Ko odločba za otroški dodatek poteče, o njej odloča Center za socialno delo in sicer po uradni dolžnosti ter za to tudi poskrbijo zaposleni na Centru za socialno delo, zato vloge ni potrebno ponovno oddajati. Oddate jo zgolj v primeru, da za otroški dodatek zaprošate prvič.

V primeru, da vam odločba za otroški dodatek poteče konec meseca od 1.12.2018 dalje ni potrebno ponovno vlagati odločbe na center za socialno delo, ker o pravici do otroškega dodatka po uradni dolžnosti odloča pristojni center za socialno delo, ki novo odločbo izda kar sam. Na splošno pa je dobro biti ažuren in točen glede različnih življenjskih sprememb, ki se zgodijo in je na Center za socialno delo potrebno javljati vse spremembe, ki se dogodijo v družini. To je na primer sprememba dohodka, števila družinskih članov, vstop ali izstop otrok iz šole ali vrtca, spremembe statusov (status dijaka, status študenta), ker so vse to pomembni dejavniki, ki med drugim vplivajo na višino otroškega dodatka. V kolikor so se zgodile tovrstne spremembe, je dolžnost vsakega starša oziroma skrbnika, da spremembo javi na Center za socialno delo v osmih dneh od dneva, ko je sprememba nastala oziroma, ko so zanjo izvedeli. Pravica do denarnih dodatkov preneha veljati takoj prvi dan v naslednjem mesecu, ko pogoji niso več izpolnjeni

Otroški dodatek Foto: Pixabay

Višina otroškega dodatka za leto 2020

Višina otroškega dodatka se določi glede na uvrstitev v dohodkovni razred, ki od 1.1.2018 ni več določen v odstotku povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v RS, ampak v nominalnih mejah. Otroški dodatek se izplačuje najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec nazaj.  Koliko otroškega dodatka boste dejansko prejeli, pa si lahko pogledate po izračunih v spodnjih dveh tabelah. Spodnja tabela prikazuje višino letnega otroškega dohodka za otroka do konca osnovne šole ali do 18. leta v evrih. 

dohodkovni razred povprečni mesečni dohodek na osebo (v EUR) znesek otroškega dodatka za otroka do konca osnovne šole ali do 18 leta (v evrih)
  1. otrok 2. otrok 3. in naslednji otrok
1 do 188,02 117.05.0 128.75.0 140.47.0
2 nad 188,03 do 313,37 100.08.0 110.63.0 121.12.0
3 nad 313,38 do 376,05 76.27.0 85.25.0 94.19.0
4 od 376,06 do 438,72 60.16.0 68.64.0 77.28.0
5 od 438,73 do 553,63 49.19.0 57.41.0 65.57.0
6 od 553,64 do 668,53 31.17.0 39.01.0 46.81.0
7 od 668,54 do 856,56 23.38.0 31.17.0 39.01.0
8 od 856,57 do 1.034,14 20.36.0 28.16.0 35.95.0

Vir: www.gov.si

Spodnja tabela prikazuje višino letnega otroškega dohodka za otroka v srednji šoli (najdlje do 18. leta) v evrih:

znesek otroškega dodatka za otroka v srednji šoli, vendar najdlje do 18. leta (v evrih)
dohodkovni razred 1. otrok 2. otrok 3. in naslednji otrok
1 117.05.0 128.75.0 140.47.0
2 100.08.0 110.63.0 121.12.0
3 76.27.0 85.25.0 94.19.0
4 60.16.0 68.64.0 77.28.0
5 49.19.0 57.41.0 65.57.0
6 31.17.0 39.01.0 46.81.0
7 29.52.0 37.31.0 50.84.0
8 23.43.0 31.23.0 40.85.0

Vir: www.gov.si

Za na konec pa naj omenimo še to, da preverite veljavnosti tudi ostalih vlog iz javnih sredstev, saj le teh ni potrebno oddajati le za otroški dodatek in morebitne spremembe, ki se dogajajo v smeri vseh denarnih dodatkov, saj ni odveč česa izvedeti še pravi čas.

Komentarji

avatar
  Prijava na obveščanje  
Obvestila o

Prijava na e-novice