Naprej na vsebino

Koronavirus kot izredna okoliščina in odpoved potovanja

Koronavirus je zlovešča beseda, ki v zadnjem obdobju kroji naš vsakdan in bistveno vpliva na kvaliteto našega življenja, ki se je zaradi številnih omejitev v zadnjih tednih bistveno znižala in rapidno zniževala. Najnovejši ukrepi pa celo omejujejo gibanje vsakega posameznika samo na svojo občino. Z določenimi izjemami. Tako v Sloveniji kot tudi v številnih članicah EU so bili pred tem že sprejeti ukrepi, zaradi katerih so za obdobje njihovega trajanja, do preklica, odpovedana vsa potovanja v tujino. Tako se zdi, da je misel na potovanja po svetu v tem času čista blasfemija, pa vendar: številni ljudje so že pred razglasitvijo koronavirusa kot epidemije rezervirali in vplačati turistične aranžmaje blizu in daleč. Postavlja se vprašanje kako ravnati v takšnem primeru?

Koronavirus, razglašen kot epidemija, brez dvoma predstavlja neizogibno in izredno okoliščino, na katero človek, ki se nanjo sklicuje, ne more vplivati in katere posledice bi bile kljub sprejetju vseh razumnih ukrepov, neizbežne. Pri presojanju ali gre za neizogibno in izredno okoliščino je nujno upoštevati odredbe in obvestila pristojnih državnih organov o razmerah, tako v kraju od koder se potuje, kraju, kamor se potuje, kot tudi kraju, ki je morebitna vmesna točka na poti do namembnega kraja, predvsem pa upoštevati stopnjo tveganja za varnost ali zdravje ljudi, ki nameravajo potovati v te kraje.

Dne 12. marca 2020 je vodja konzularne službe na zunanjem ministrstvu Andrej Šter na tiskovni konferenci povedal: »Včerajšnja razglasitev pandemije in današnja razglasitev epidemije v Sloveniji je zadostna osnova, da tisti, ki v kontaktu z agencijo dobijo razlago, da jim ne morejo vrniti denarja in ponuditi nadomestne destinacije, sprožijo postopke preko urada za zaščito potrošnikov ali pa zavarovalnice. Vztrajajte, da ste do tega upravičeni.«

Pravice potrošnikov v zvezi s turističnimi potovanji, če govorimo o paketnih potovanjih (to pomeni kombinacijo vsaj dveh različnih potovalnih storitev za namene istega potovanja), so urejene v posebnem, VI. poglavju Zakona o varstvu potrošnikov ( ZVPot ). Glede pravice odpovedi pogodbe tako 6. točka 57.f člena ZVPot določa:  »Kadar se pred začetkom potovanja v kraju potovanja ali v neposredni bližini pojavijo neizogibne in izredne okoliščine, ki bistveno vplivajo na izvedbo turističnega paketa, ali neizogibne in izredne okoliščine, ki bistveno vplivajo na prevoz potrošnika v kraj potovanja, potrošnik lahko od pogodbe o paketnem potovanju odstopi in je upravičen do povračila vseh plačil brez plačila kakršne koli odstopnine. V tem primeru potrošnik nima pravice zahtevati povrnitve škode.«

Če sledimo zakonski dikciji morajo biti za odpoved torej izkazane neizogibne in izredne okoliščine. Vendar glede na številne sprejete ukrepe držav o omejitvi potovanj, vstopov in izstopov iz posameznih držav, javnega prevoza ter prepovedi letalskega prometa, potovanja iz Slovenije niso mogoča. Ugotavljanje, ali v določenem kraju (kraju odhoda ali kraju potovanja) obstajajo takšne okoliščine, je lahko težavno in se presoja od primera do primera. Zaradi že razglašene epidemije in sprejetih vladnih ukrepov, ki med drugim odrejajo ukinitev letalskega prometa ter vseh oblik javnega prevoza, je tako vsakemu razumnemu človeku jasno, da gre za takšne izredne in neizogibne okoliščine, zaradi katerih nobeno potovanje v času trajanja teh ukrepov ni mogoče. Zaradi odpovedi potovanj je tako jasno, da ima potrošnik zaradi odpovedi potovanja načeloma pravico do povračila vseh že vplačanih zneskov, ne pa tudi po povrnitve škode ali odškodnine.

Vendar, turistične agencije so takšne in drugačne. Velja, da turistična agencija lahko namesto vračila denarja ponudi tudi druge rešitve, ki so včasih lahko zavajajoče, vendar je odločitev ali bo potrošnik zahteval vrnitev vračila (odstopil od sklenjene pogodbe) ali pa morda sprejel kakšno drugo, morda niti ne najbolj korektno ponudbo turistične agencije (na primer prestavitev potovanja na kasnejše termine ali morda celo zadržanje določenega dela vplačila) je izključna pravica vsakega posameznika in stvar njegove presoje, ki je odvisna od tega ali in koliko zaupa turistični agenciji, kakšne so njegove možnosti sprejema spremenjenih terminov in od drugih osebnih okoliščin. Zakonsko dejstvo pa je, saj ZVPot v 8. točki 57f. člena določa, da mora turistična agencija ali organizator potovanja posamezniku brez dodatnih zapletov povrniti prav vsa opravljena vplačila in to najpozneje v štirinajstih dneh po odstopu od pogodbe posameznika, brez kakršnih koli odbitkov.

Bistveno pri tem je, da ni pomembno ali ima potrošnik sklenjeno zavarovanje za riziko odpovedi potovanja. V primeru obstoja izrednih okoliščin, ki so v tem primeru podane, je pravica do odstopa od pogodbe zakonska pravica, ki ni odvisna od tega, ali ima potrošnik sklenjeno zavarovanje za riziko odpovedi potovanja.

Seveda je možen tudi drugačen scenarij: da potovanje odpove turistična agencija, ker so podane izredne okoliščine, ki onemogočajo izvedbo le tega. V tem primeru so posledice odpovedi in pravice posameznika povsem enake, kot če pogodbo prekine potrošnik. Turistična agencija ali organizator potovanje je, tako kot v prejšnjem primeru, potrošniku dolžan povrniti prav vsa vplačila, v roku štirinajstih dni od odpovedi potovanja. Tudi v tem primeru mu lahko ponudi alternativne rešitve, če se potrošnik z njimi strinja oziroma, če jih sprejme, od preložitve potovanja na kasnejše termine do izdaje dobropisa ali kakšnega drugega vrednostnega papirja. Kot že rečeno, takšno alternativno rešitev lahko potrošnik sprejme ali zavrne, odločitev je samo in izključno njegova.

Postavlja se vprašanje kako je s potovanji, ki smo jih rezervirali in vplačali za kasneje, za poletne počitnice ali jesen, pa dvomimo, da bo epidemija do takrat pojenjala in da bo takrat potovanje, počitnice ali dopust sploh varen?

Gre za bodoče, negotovo dejstvo, ki ga ni mogoče napovedati v naprej. Kot že rečeno, v primeru, ko gre za izredne okoliščine, v Sloveniji ali v končni destinaciji, mora biti obstoj takšnih okoliščini izkazan in dokazan. Tako je praktično nemogoče predvideti, tudi špekulativno ne, ali bodo na Hrvaškem, v Grčiji, Španiji, Tuniziji ali kamorkoli že želimo potovati, poleti ali jeseni še podane izredne okoliščine, ki bi preprečevale izvedbo potovanja (prepoved poletov, nezmožnost javnega prevoza, zaprtje mejnih prehodov in podobno). Na splošno namreč velja, da če v kraju potovanja ni izrednih in neizogibnih okoliščin oziroma ni takih okoliščin, ki bi vplivale na prevoz do kraja potovanja, se potovanje lahko odpove skladno s splošnimi pogoji organizatorja. V praksi to pomeni plačilo skoraj vedno visoke odstopnine, ki je v pogodbi v naprej določena s strani organizatorja in je odvisna od časa do začetka potovanja. Omejevalne ukrepe doma poznamo, omejevalne ukrepe v drugih državah pa objavlja Ministrstvo za zunanje zadeve, katerega objave je potrebno spremljati. Za daljše obdobje v naprej, tudi za Slovenijo, ni moč napovedati, kakšni bodo ukrepi zaradi epidemije koronavirusa in če bodo v času potovanja še veljali, na katerih območjih in v katerih državah. Tako je jasno, da lahko odpoved temelji samo na sprejetih ukrepih pristojnih domačih in tujih organov. Velja še omeniti, da tudi če končna destinacija ni neposredno ogrožena zaradi širjenja koronavirusa, pa zaradi izrednih okoliščin ne moremo potovati do tja, se posledično uporabljajo določbe ZVPot o odpovedi pogodbe zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin, po katerih je potnik zakonsko upravičen do povrnitve vseh plačil in brez zaračunavanja odstopnine.

Torej, če potrošnik odpove potovanje v kraj, kjer ni razglašeno tveganje za zdravje ali varnost ljudi, in se torej odloči za odpoved iz preventivnih razlogov, nima pravice do povračila celotne kupnine – organizator potovanja lahko v tem primeru zadrži ustrezno in upravičeno odstopnino, standardi za določitev le-te so sestavni del pogodbe. V tem primeru je izredno pomembno, ali je potrošnik morebiti sklenil zavarovanje za primer rizika odpovedi potovanja in če je, kakšne okoliščine in tveganja krije sklenjeno zavarovanje. Pri tem mora biti pozoren na dokazila in roke, ki jih zahteva zavarovalnica pri vložitvi zahtevka za izplačilo zavarovalnine.

Če strnemo: Zakon določa pravico do odpovedi brez plačila kakršnih koli stroškov le v primeru izrednih in neizogibnih okoliščin. Če izrednih okoliščin uradno ni, lahko potrošnik potovanje odpove le skladno s splošnimi pogoji turistične agencije, s katero je sklenil ustrezno pogodbo in s katerimi turistična agencija običajno določi obveznost plačila odstopnine.

Še beseda o pravicah posameznikov, ki so kupili samo letalsko karto. V tem primeru niso zaščiteni s pravili, ki veljajo za turistične pakete. Odpoved letalske karte je mogoča le skladno s pogoji letalskega prevoznika. Letalske karte so praviloma različne, nekatere so fleksibilne in omogočajo odpoved ali spremembo datuma leta, druge pač ne, kar je običajno odvisno od njihove cene. Jasno je, da so fleksibilne karte večinoma dražje. Potrošnik se za tip karte odloči v času nakupa, če prevoznik seveda sploh ponuja različne vrste kart. Pri tem ni pomembno, ali gre za nizkocenovnega letalskega prevoznika ali ne, temveč predvsem za kakšen tip karte se je potrošnik odločil.

Kot je znano je bil dne 17. marca 2020 z odredbo Vlade RS ustavljen ves potniški in letalski promet. Podobno so ravnale druge države, ne samo znotraj EU, tudi druge. Torej gre za izredno okoliščino, zaradi katere morajo letalske družbe v času veljavnosti teh ukrepov odpovedati vse polete in prevoze. Gre torej za odpoved poletov s strani prevoznika, kar pomeni, da ima potrošnik v tem primeru takisto zakonsko pravico do povrnitve celotne prevoznine, letalski prevoznik pa mu lahko ponudi tudi nadomestne termine, primerljive nadomestne lete v bodočnosti. Tudi v tem primeru je odločitev glede tega izključno posameznikova. Če so razlog za odpoved leta izredne razmere, potrošniku ne pripada odškodnina. Letalski prevoznik je v celoti in popolnoma odgovoren za vračilo denarja, potrošnik pa se lahko za pomoč in nasvete obrne tudi na agencijo ali prodajalca letalske karte, če jo je kupil preko posrednika in ne neposredno pri prevozniku. Če pa izredne razmere niso razglašene in prevoznik ne odpove leta, potrošnik pa se vseeno odloči, da iz preventivnih razlogov ne bo potoval, mora glede odpovedi letalske karte in možnosti povračila kupnine preveriti splošne pogoje poslovanja prevoznika in pravila, ki veljajo za določeno vrsto kart.

Pri morebitnih nastanitvah, rezerviranih preko spletnih platform, kot so Booking.com, Airbnb in ostalih, je potrebno najprej preveriti njihova obvestila, vezana na kotronavirus in izredne razmere kot poledico le tega. Velja omeniti, da niti evropski predpisi ne urejajo pravic potrošnika v primeru, da pride do odpovedi pogodbe z njegove strani. Spletne platforme nudijo tudi ustrezne nasvete in pomoč pri reševanju sporov s ponudniki namestitev. Nekatere imajo organizirane tudi posebne protokole pomoči za kupce. Če pa gre za namestitev, ki je bila rezervirana neposredno pri ponudniku nastanitve, zna biti postopek nekoliko težji in verjetnost povrnitve plačila nekoliko bolj negotova. Ponudniki zasebnih nastanitev namreč sami določajo pogoje za odpoved rezervacije. Pred rezervacijo morajo biti te informacije tudi jasno navedene. Nekateri ponudniki omogočajo odpoved kadarkoli, nekateri le do določenega obdobja pred datumom rezervacije, tretji pa odstopa sploh ne omogočajo oziroma v nobenem primeru ne vračajo denarja. V tem primeru veljajo pogodbeni pogoji rezervacije in splošni pogoji poslovanja ponudnika, zato se mora potrošnik o reševanju odpovedi dogovarjati direktno s ponudnikom namestitve.

Za nadzor nad izvajanjem določb ZVPot je pristojen Tržni inšpektorat Republike Slovenije, kamor lahko potrošnik vloži pritožbo, v kolikor meni, da so njegove pravice kršene. Vendar je v primeru spora med potrošnikom in ponudnikom za končno presojo pristojno le sodišče.

V primeru spora s ponudnikom iz druge države članice se lahko potrošnik obrne po pomoč na Evropski potrošniški center Slovenija, ki deluje pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (telefon: 01 400 3729).

Subscribe
Notify of
guest
1 Komentar
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] prispevku Koronavirus kot izredna okoliščina in odpoved potovanja sem že pojasnil določila Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), ki natančno določajo obveznosti […]

Prijava na e-novice