Naprej na vsebino

E-sodišče – tehnološko razvit sistem sojenja

E-sodišče ali elektronsko sodišče, včasih tudi e-sodstvo, je sodni prostor z dobro razvito tehnično infrastrukturo, ki je namenjen odločanju o pravnih zadevah. Izraz e-sodišče je že del pravnega leksikona. Na e-sodišču je zmeraj prisoten eden ali več sodnikov. Omenjena tehnična infrastruktura omogoča vsem udeležencem sojenja boljše upravljanje z nekaterimi upravnimi in postopkovnimi vidiki funkcij sodišča. K tem spadajo predstavitev dokazov, prejemanje pričanja na daljavo ter elektronska vložitev sodnih spisov. E-sodišče je pogosto označeno za brezpapirnato sodišče in se je uvedlo z namenom, da se zmanjša zanašanje na papir oziroma papirnate dokumente med postopki sojenja. Vendar pa to ni glavni cilj, h kateremu e-sodišče stremi. V širšem obsegu se e-sodišče običajno uvaja za povečanje učinkovitosti sojenja, s hitrejšim in direktnim dostopom do potrebnih informacij. Dober primer e-sodišča je Mednarodno kazensko sodišče v Haagu.  

Tehnološko razvito e-sodišče. Foto: Pixabay

Kaj obsega e-sodišče in kdaj je njegova uporaba smiselna?

Čeprav je e-sodišče včasih opredeljeno kot virtualna spletna sodna dvorana, se izraz e-sodišče v splošnem uporablja za sklicevanje na sodne dvorane, ki so opremljene s tehnologijo, ki omogoča sojenje in druge sodne postopke brez uvedbe papirnatih zapisov. To so bodisi vloženi dokumenti, izdajanje sodb ali pa dokumenti za predstavitev dokazov. Nekateri že zaradi preproste uporabe videokonference označijo sodno dvorano za e-sodišče. Kljub temu, da so e-sodišča opremljena tudi s sistemom za opravljanje videokonferenc, takšna tehnologija sama po sebi ni dovolj, da bi sodno dvorano lahko spremenila v e-sodišče. Vse zgoraj omenjeno opredeljuje e-sodišče. Virtualna spletna sodna dvorana, ki omogoča 24-urni oddaljeni dostop do storitev, ki jih opravlja sodišče, dostop do vseh zapisov, evidenc in informacij, kot je sodni koledar za vse stranke. E-sodišče vključuje tudi sodobno sodno dvorano, ki omogoča avdio- in videokonference, digitalne predstavitvene funkcije, skupaj z avtomatsko elektronsko obdelavo primerov, ki vsebujejo velike količine dokumentov.

Ena izmed komponent e-sodišča je elektronska predstavitev dokazov s pomočjo računalniških monitorjev, zaslonov, vgrajenih v klopi, in večjih projektorjev. V sodnem postopku lahko priča k elektronskim dokazom doda pripombo, ki jo tehnik nato shrani in tako pripomba postane del dokaznega gradiva. Še ena izmed pogosto uporabljenih funkcij je možnost, da se sodniki in odvetniki elektronsko povežejo s stenografom in tako sledijo njegovim prepisom v realnem času. 

E-sodišče mora obvezno zagotoviti, da je uporaba orodij za tehnološko podporo postopkovno skladna. Če pride do spora o verodostojnosti elektronskega dokumenta, lahko sodnik zahteva, da sodni uradnik pridobi original in ga prinese v sodno dvorano.

Po poročanjih strokovnjakov je lažji dostop do pravice mogoče doseči s cenovno ugodnejšim dostopom do sodišč. Bolj avtomatiziran sodni proces pogosto postane tudi cenejši. Tehnologija preplavlja večino sodnih dvoran, vendar nadgradnja v e-sodišče ni koristna za vsa sodišča, saj pri tem koristi, ki jih prinaša e-sodišče, preprosto ne bi upravičile nastalih stroškov. Mnoga sodišča uporabljajo elektronsko vlaganje dokumentov, v večini sodišč osebje v pisarnah uporablja sodobne tehnološke rešitve in s tem se zmanjšuje delovna obremenitev. Vendar pa vsa sodišča ne potrebujejo celotnega nabora tehnološko opremljenih sodnih dvoran, kot jih ima e-sodišče, za učinkovito delovanje. Sodišča z zmernim številom sodnih primerov, relativno preprostimi civilnimi primeri in kazenskimi zadevami ne potrebujejo zahtevne tehnologije za elektronsko predstavitev dokazov in tako niso primerna za nadgradnjo v e-sodišče. Predvsem v večjih metropolitanskih mestih, kjer so zapleteni in dolgotrajni primeri rutinski, je za učinkovito obdelavo gradiva in zmanjšanje bremena smiselno vzpostaviti e-sodišče. 

E-sodišče in sodni postopek. Foto: Pixabay

Najbolj znano e-sodišče na svetu

Mednarodno kazensko sodišče v Haagu na Nizozemskem je najbolj znano e-sodišče na svetu. Ima tri glavne sodne dvorane, od tega sta dve v celoti tehnološko opremljeni. Z vzpostavljeno kakovostno tehnologijo se lahko prek spleta globalno oddajajo zaslišanja. Iz varnostnih razlogov pa imajo prenosi zaslišanj tridesetminutno zamudo. V sodnem procesu so vsi dokumentirani dokazi predstavljeni v obliki elektronskih slik, pravdne stranke pa imajo elektronski dostop do vseh zbranih dokazov o zadevi. Ob tem zagotavlja e-sodišče pravdnim strankam dostop do elektronske pošte, ki jim omogoča diskretno komunikacijo z nasprotno stranjo in z ustreznim podpornim osebjem. Zaradi velike količine predloženih dokazov in druge dokumentacije v sodnem postopku je ključnega pomena, da ima e-sodišče vzpostavljen varnostni sistem za upravljanje s temi dokumenti.    

Mednarodno kazensko sodišče je odgovorno za upoštevanje zahtev, ki jih ima sodna dejavnost, za zagotavljanje verodostojnosti, točnosti in zaupnosti vseh predloženih dokazov in za ohranjanje dobesednih zapisov vseh postopkov z uporabo integrirane tehnologije, ki jo vsebuje e-sodišče v sodni dvorani.

V zadnjih desetih letih je prišlo do velikega razvoja elektronske dokazne tehnologije, kar pa je povzročilo dramatičen premik od papirnatih dokumentov k digitalnim. Tukaj se pojavi težava, kako obvladovati povečan obseg dokumentacije. Po mnenju nekaterih bodo v prihodnosti nove tehnologije v sodnem svetu še dodatno otežile ravnanje z elektronskim dokaznim gradivom, kar bo pomenilo izziv predvsem za upravnike sodišč. Potrebna bodo nova znanja, nove spretnosti in strateško načrtovanje bo ključnega pomena za uspeh. 

Komentarji

avatar
  Prijava na obveščanje  
Obvestila o

Prijava na e-novice