Skip to content

Športniki se počasi vračajo na treninge

Na predlog ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z ministrstvom za zdravje je vlada na današnji dopisni seji sprejela Odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti, s katerim se določajo pogoji za izvajanje športne dejavnosti za športnike in pogoji za izpeljavo športnih tekmovanj.

MIZŠ je predlog pripravilo z namenom, da se tudi športniki znova vključijo v prilagojene procese treningov. Ukrep zajema tiste športnike, ki so že usmerjeni v kakovostni ali vrhunski šport in so uradno registrirani po Zakonu o športu, kar omogoča nadzor, sledljivost ter spremljanje.

Od četrtka, 7. maja, se pod posebnimi pogoji sprošča možnost izvedbe tekmovanj do vključno državne ravni, saj rezultati na teh tekmovanjih športnikom omogočajo ohranjanje ter pridobivanje statusnih pravic tako na državni kot tudi na lokalni ravni ter v izobraževalnem sistemu (štipendije, zdravstveno varstvo, kategorizacija …). Vendar na teh tekmovanjih gledalci niso dovoljeni. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so v prostoru le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja.

NIJZ pa je že pripravil smernice, ki se jih registrirani športniki morajo držati. Poleg splošnih o higieni rok, uporabi mask, razkuževanju, zračenju in ustrezni razdalji jim svetujejo še:

 •  naj bo razpored vadbe različnih skupin pripravljen tako, da se vadbe med seboj časovno ne prekrivajo in se različne skupine vadečih med seboj ne srečajo;
 •  udeleženci naj na vadbe pridejo v največji možni meri opremljeni za začetek vadbe, tako da se preoblačenje, obuvanje itd. opravi čim hitreje,
 • vsi rekviziti, oprema in naprave, ki se bodo uporabljali med vadbo, morajo biti predhodno ustrezno razkuženi;
 •  v športni objekt je treba vstopati posamezno na razdalji najmanj 2 m;
 • ob vstopu v športni objekt si udeleženci umijejo ali razkužijo roke;
 •  neposredno pred vstopom na športno površino si vsi udeleženci obvezno ponovno umijejo ali razkužijo roke;
 • vsi (športniki in trenerji) naj si pred vstopom v športno dvorano nadenejo obrazno masko in jo nosijo vse do pričetka treninga;
 •  takoj po končanem treningu naj si vsi nadenejo obrazno masko in jo nosijo, vse dokler ne zapustijo športne dvorane;
 • poleg športnikov naj bodo med vadbo prisotne samo osebe, ki morajo biti nujno prisotne za izvedbo vadbe;
 • udeleženci morajo med vadbo ves čas ohranjati medsebojno razdaljo najmanj 2 metrov, tudi v primeru vadbe v paru ali skupini;
 • neposredni telesni stik med udeleženci ni dovoljen (izjema so člani skupnega gospodinjstva ter partnerji v panogah, ki jih dovoljuje Odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti z dne 6. 5. 2020);
 • športniki naj uporabljajo vsak svoj športni rekvizit v največji možni meri;
 •  rekvizitov za individualno vadbo naj si ne izmenjujejo med seboj;
 • za pripravo in odstranitev rekvizitov za vadbo skrbijo izključno prisotni strokovni delavci, ki si med vadbo večkrat umijejo ali razkužijo roke;
 • v času odmorov med vadbo si mora vsak športnik najprej umiti ali razkužiti roke, uporabljati lastno brisačo, plastenko ali drug pripomoček ter ohranjati razdaljo 2 metrov od drugih udeležencev;
 • po končani vadbi vsak udeleženec odnese s športne površine in objekta vse osebne stvari in odpadno embalažo;
 • strokovni delavci pospravijo skupne rekvizite in jih razkužijo na ustrezen način;
 • po končani vadbi je treba očistiti/razkužiti tudi tla objekta ter predmete in površine, ki se jih pogosto dotika;
 • neposredno po končani vadbi in pred odhodom z vadbene površine si vsi udeleženci obvezno ponovno umijejo ali razkužijo roke;
 • vsi udeleženci morajo čimprej zapustiti športni objekt in se ne smejo zadrževati na/v objektu.
Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice