Naprej na vsebino

Vzorec potrdila za prehod občinskih meja za posameznike in podjetja

Z jutrišnjim dnem ponavljamo spomladanski scenarij, le da je tokrat malo več pravil, nadzora in posledično je tudi izdajanje kazni bolj striktno. Prehodi med občinami ne bodo več dovoljeni, razen za 13 izjem, ki jih določa Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2.

Vendar poleg tega, da je vaš prehod upravičen, potrebujete tudi dokazilo, ki ga morate imeti pri sebi in ga pokazati inšpektorju Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije ali policistu, vsebovati pa mora:

  1. ime in priimek,
  2. naslov bivališča,
  3. naslov oziroma kraj cilja potovanja,
  4. navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje,
  5. navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z vami,
  6. navedbo, da vam ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z vami, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena,
  7. navedbo, da se zavedate kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh,
  8. navedbo, da se zavedate omejitev iz tega odloka in da jih boste spoštovali.

Ker je še vedno nekaj vprašanj, kako dejansko morajo izgledati ta potrdila, smo jih pripravili za vas. Kar je odebeljeno, spremenite, razlog oziroma izjemo za svoj primer pa najdete na tej povezavi.

Dokazilo za posameznike:

Janez Novak

Slovenska ulica 1

1000 Ljubljana

Ljubljana, 26. oktober 2020

DOKAZILO O UVELJAVITVI IZJEME PRI PREHAJANJU MEDOBČINSKIH MEJA

Spodaj podpisani Janez Novak, rojen 25. junija 1991, stanujoč na Slovenski ulici 1, 1000 Ljubljana, sem namenjen v Podjetje Slovenija, Mariborska ulica 1, 2000 Maribor, kjer sem redno zaposlen kot administrator.

V Podjetju Slovenija bom med 7. in 15. uro, kjer bom opravljal svoje redno delo.

Z mano bo dne 26. oktobra 2020 tudi sin Peter Novak, rojen 1. januarja 2006, stanujoč na Slovenski ulici 1, 1000 Ljubljana, zaradi opravljanja redne šolske prakse v sklopu svojega srednješolskega izobraževanja na SŠ Ljubljana.

V skladu z Odlokom o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, številka 00717-47/2020, izdanim 25. oktobra 2020 v Uradnem listu RS, uveljavljam izjemo prehajanja med občinami iz drugega odstavka 1. člena omenjenega odloka, ob upoštevanju priporočil NIJZ, ne glede na določbo drugega odstavka 1. člena odloka za posameznike, in sicer za izjemo pod 1. točko 4. člena odloka: prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog.

Izjavljam, da ne meni in ne sinu, niti ožjemu družinskemu članu ali članom skupnega gospodinjstva ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena.

Izjavljam, da se zavedam kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh ter se zavedam omejitev iz navedenega odloka in jih bom spoštoval.

Janez Novak

(lastnoročni podpis)

Priloga:

  • Potrdilo delodajalca (lahko tudi kopija zaposlitvene pogodbe)
  • Potrdilo SŠ Ljubljana o obveznosti opravljanja obvezna prakse
Vzorec dokazila o medobčinskem prehajanju za posameznika.
Vzorec dokazila o medobčinskem prehajanju za posameznika.

Dokazilo/potrdilo za podjetnike:

Podjetje Slovenija

Mariborska ulica 1

2000 Maribor

DŠ: SI12345678

Ljubljana, 26. oktober 2020

Janez Novak

Slovenska ulica 1

1000 Ljubljana

POTRDILO ZA ZAPOSLENEGA ZA UVELJAVITEV IZJEME PRI PREHAJANJU MEDOBČINSKIH MEJA

Podjetje Slovenija, Mariborska ulica 1, 2000 Maribor, DŠ: SI 12345678, potrjujemo, da je Janez Novak, rojen 25. junija 1991, stanujoč na Slovenski ulici 1, 1000 Ljubljana, namenjen na delo administratorja v naše podjetje.

V Podjetju Slovenija bo med 7. in 15. uro, kjer bo opravljal svoje redno delo.

Z njim bo dne 26. oktobra 2020 tudi sin Peter Novak, rojen 1. januarja 2006, stanujoč na Slovenski ulici 1, 1000 Ljubljana, zaradi opravljanja redne šolske prakse v sklopu svojega srednješolskega izobraževanja na SŠ Ljubljana.

V skladu z Odlokom o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, številka 00717-47/2020, izdanim 25. oktobra 2020 v Uradnem listu RS, uveljavlja izjemo prehajanja med občinami iz drugega odstavka 1. člena omenjenega odloka, ob upoštevanju priporočil NIJZ, ne glede na določbo drugega odstavka 1. člena odloka za posameznike, in sicer za izjemo pod 1. točko 4. člena odloka: prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog.

Janez Novak izjavlja, da ne njemu in ne sinu, niti ožjemu družinskemu članu ali članom skupnega gospodinjstva ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena.

Janez Novak izjavlja, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh ter se zaveda omejitev iz navedenega odloka in jih bo spoštoval.

Aleš Hribar

Direktor Podjetja Slovenija

(lastnoročni podpis in žig)

Vzorec dokazila o medobčinskem prehajanju za podjetja.
Vzorec dokazila o medobčinskem prehajanju za podjetja.
Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice