Skip to content

Naslednjih 14 dni strožji ukrepi

Že več kot 100 dni število okuženih narašča, posledično se polnijo bolnišnice in se povečuje število umrlih. Vsak 22. prebivalec je že okužen. Včeraj je bilo opravljenih 6767 testiranj, od tega je bilo pozitivnih 1925, kar znaša 28,44 odstotka. V bolnišnico je bilo sprejetih 1210, od tega 200 na intenzivno nego.

Umrlo je 41 oseb, skupaj že 686. Epidemija pa ni v porastu samo pri nas, ampak po vsej Evropi. Naše »sosede« bodo vrh dosegle šele v prihodnjih dneh, tako da tudi te pripravljajo strožje ukrepe. Našteto in dejstvo, da dnevno sprejemajo v bolnišnico vsaj 20 novih bolnikov s covidom in je število zmogljivosti bolnišnic že zdavnaj preseženo, je botrovalo k temu, da je vlada na 39. redni seji sprejela strožje ukrepe.

Šolanje na daljavo ostaja

Ukrepi, ki so bili sprejeti 26. 10. 2020, so delno uspešni, saj se odstotek starejših povečuje, kar 44 odstotkov okuženih je starih med 35. in 55. let. Ukrepi so uspeli umiriti le eksponentno rast, da imamo linearno rast. Če bi začeli sproščati ukrepe, potem bi ponovno zelo hitro imeli eksponentno rast, kar pa ne bi bilo v korist nikomur.

Strogo zaprtje, da se še bolj zameji stike, je trenutno edina rešitev, da omejimo število okužb do te meje, da bodo epidemiologi lahko ponovno sledili stikom.

Posledično šolarji ostajajo doma še naslednjih 14 dni, prav tako je vrtec odprt in namenjen samo za nujno varstvo. Starši otrok do vključno petega razreda še vedno lahko koristijo odsotnost zaradi višje sile.

Ukrepi s področja gospodarstva

S ponedeljkom, 16. novembra, je začasno prepovedana prodaja blaga in storitev potrošnikom, razen nekaterih izjem, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oziroma so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja, in sicer:

 • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil, obutve in tehničnega blaga v teh prodajalnah,
 • lekarne,
 • prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
 • tržnice,
 • kmetijske prodajalne,
 • bencinski servisi,
 • banke in zavarovalniške storitve,
 • pošta,
 • dostavne službe,
 • servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles),
 • dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve, prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava in ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti,
 • gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki,
 • trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
 • osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki med 6. in 21. uro; konzumiranje hrane in pijače je prepovedano na javnih površinah,
 • druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Dovoljeno je ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo ter brez časovne omejitve tudi opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave.

Izvzete so tudi vse oblike ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki so kot izjema navedene v drugih odlokih.

Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, se omeji na 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov, ali na eno stranko na 10 kvadratnih metrov, če gre za odprto tržnico.

Poleg tega morajo trgovski centri zagotavljati 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko v celotnem trgovskem centru, hkrati pa je treba upoštevati tudi omejitev 30 kvadratnih metrov na posamezno prodajalno v sklopu trgovskega centra in imeti ločen vhod in izhod za stranke.

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi minimalni možni stik s potrošniki in upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva za zdravje in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. Prav tako mora biti omogočeno redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov in zagotovljeno razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu iz prostorov.

Pri izvajanju nadzora nad pogoji iz tega odloka ima pristojni inšpektor pravico in dolžnost omejiti ali prepovedati promet posameznih vrst blaga in izdelkov ter prepovedati opravljanje dejavnosti.

Prepoved zbiranja ljudi

Vlada je z odlokom prepovedala zbiranje ljudi, razen za družinske člane oziroma člane istega gospodinjstva.

Odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb ter za organe političnih strank.

Poleg prireditev, shodov, porok in verskih obredov se prepovedujejo tudi slavja in praznovanja. O izjemah glede prepovedi sklenitev zakonskih zvez in partnerskih zvez pa odloča minister, pristojen za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Prehajanje mej se omeji

S 16. novembrom vstop brez karantene ne bo več mogoč za lastnike nepremičnin v sosednji državi, izjema za vzdrževanje stikov z ožjimi družinskimi člani je mogoča le v drugi državi članici EU ali schengenskega območja.

Izjema za čezmejnega dnevnega delovnega migranta, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razl.og za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant, se časovno omeji na 14 ur po prehodu meje.

Oseba, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani v drugi državi članici Evropske unije ali schengenskega območja, se mora čez mejo vrniti v 72 urah po prehodu meje.

V odloku se črtata izjemi za vstop v Slovenijo brez omejitev in napotitve v karanteno za prihod iz države ali administrativne enote na rdečem seznamu. Izjeme brez omejitev in napotitve v karanteno tako ne bodo več veljale za:

 • državljana Slovenije ali tujca s prebivališčem v Sloveniji, ki je lastnik nepremičnine ali bivalnega plovila v sosednji državi ali ima na podlagi pogodbe o zakupu oziroma najemu ali drugi pogodbi pravico do uporabe nepremičnine, bivalnega plovila ali parcele v avtokampu v sosednji državi, 
 • osebo, ki pomaga pri sezonskem pobiranju kmetijskih pridelkov.

Spremembe na rdečem seznamu

Z uveljavitvijo odloka bodo na rdečem seznamu med drugim celotna Italija, Irska, Lihtenštajn, Poljska, Danska (brez Ferskih otokov in Grenlandije), Litva (brez administrativne enote Utena), Švedska (brez administrativne enote Västernorrland), več administrativnih enot Grčije, ena administrativna enota Estonije – Ida-Viru.

Osebo, ki vstopa v Slovenijo in prihaja iz države na rdečem seznamu, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 napoti v karanteno za deset dni. Oseba pa v karanteno ne bo napotena, če ob prehodu meje predloži negativni izvid testa za prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od 48 ur, ali spada v katero izmed izjem.

Na seznamu ostaja Španija, a brez Kanarskih otokov, ki bodo spet na oranžnem seznamu. Oseba, ki v Slovenijo prihaja iz države, ki je uvrščena na oranžni seznam, lahko vstopi brez omejitev in brez karantene.

Seznam tretjih držav na rdečem seznamu ostaja nespremenjen.

Karantena se lahko prekine šele po petih dneh po negativnem testu

Ponovno se uvaja možnost prekinitve prestajanja karantene, če oseba, ki je bila po vstopu v Slovenijo napotena v karanteno, med karanteno opravi testiranje in nato predloži negativni izvid testa za prisotnost SARS-CoV-2. Testiranje se sme opraviti šele peti dan po napotitvi v karanteno na domu.

Načrt cepljenja proti covidu-19

Uvedba ter hitra distribucija cepiva proti covidu-19 bo eden najpomembnejših elementov obvladovanja sedanje javnozdravstvene krize. Cepljenje bo pomembno pri reševanju življenj in pri zaščiti zdravstvenih sistemov ter pri naporih za ohranitev in oživitev ekonomije. Nacionalni program cepljenja proti covidu-19 določa ukrepe za uspešno uvedbo cepiva, zadostno precepljenost in njeno spremljanje.

Ko bodo varna, učinkovita in visokokakovostna cepiva proti covidu-19 odobrena in bodo na voljo na evropskem trgu, bo uvedba velikega nabora cepiv proti covidu-19 prispevala k izhodu Slovenije, Evrope in sveta iz težkih razmer, ki so posledica pandemije.

Pripravljenost in usklajevanje sta ključnega pomena za premagovanje pandemije in reševanje življenj. Slovenija bo zagotovila, da bodo službe za cepljenje imele dovolj sredstev za opravljanje svojih nalog, tako v smislu usposobljenega osebja za cepljenje proti covidu-19 kot zaloge potrebne medicinske in zaščitne opreme.

Tako kot vse druge države članice EU tudi Slovenija sodeluje v skupnem javnem naročilu za nabavo  cepiv proti covidu-19. Razdelitev cepiv med članicami EU bo potekala po ključu glede na delež prebivalcev v posamezni državi članici, za Slovenijo je to 0,47 odstotka. Strokovne skupine so ocenile, da bi bilo treba doseči 60-odstotno precepljenost, da bi se življenje in delo lahko normaliziralo.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice