Naprej na vsebino

Ali je stavka policistov v režiji PSS upravičena ali le politični konstrukt?

Delo policistov je težavno, še posebej v trenutkih, kadar tvegajo izbruh državljanov, ko jim napišejo kazen, upravičeno ali neupravičeno, kadar so prisotni na protestih, ko marsikdo meni, da bi morali biti na strani državljanov, kadar so prisotni pri različnih izvršbah …

Že vrsto let se opozarja, da je znotraj policije nujna sistemska sprememba. Policisti intenzivno napovedujejo stavke že od leta 2010. Najbolj odmevna je bila vsekakor leta 2012, ko so policisti dosegli izplačilo delovne uspešnosti, višji znesek izplačila delovne uspešnosti, soglasje o sistematizaciji delovnih mest, dopolnitev kolektivne pogodbe, višje plače …

Preberite tudi:

Kdo je odgovoren za politično nestabilnost v Sloveniji?

»Hočem postati predsednik vlade, imam 46 glasov!«

Policijski sindikat Slovenije (PSS) je ponovno napovedal stavko leta 2013, a se Sindikat policistov Slovenije (SPS) z njihovimi zahtevami ni strinjal in pri stavki ni sodeloval. Leta 2015 sta stavko v novembru napovedala oba sindikata, ker vlada ni upoštevala dogovora, sklenjenega leta 2013.

Ponovno so policisti začeli stavkati konec leta 2017 ter stavko zaključili v letu 2018, ko so z vlado Marjana Šarca sklenili Sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev, ki je bil objavljen v Uradnem listu 11. 1. 2019 (Uradni list RS, št. 3/19).

Ravno zaradi neuresničevanja tega dogovora se je PPS ponovno odločilo za stavko.

Stavka napovedana že v decembru

PSS je petega decembra napovedal stavko, ki se je začela danes ob 7. uri. Po njihovi oceni vlada krši stavkovni sporazum iz leta 2018 v zvezi z analizo vrednotenja delovnih mest za uniformirane poklice. Na podlagi ugotovitev analize, ki jo je izvedla fakulteta za upravo, bi po mnenju PSS morali vsi policisti dobiti višjo osnovno plačo.

PSS meni, da za izpolnitev zaveze na podlagi sporazuma iz leta 2018 niso potrebna dodatna sredstva, saj se ta gibljejo v okviru trenutno že dodeljenih. Vlada pa v nasprotju s sindikatom meni, da omenjena analiza ni pokazala, da bi bila delovna mesta policistov sistemsko podvrednotena glede na delovna mesta ostalih uniformiranih poklicev in da tako ne daje podlag za višje uvrščanje delovnih mest in nazivov policistov v plačne razrede.

PSS je zahteval tudi, da jih vodstvo policije, ministrstva in vlada začnejo sprejemati kot enakopravnega socialnega partnerja v socialnem dialogu. Zahtevajo še razrešitev problematike napredovanja policistov in spremembe zakona o organiziranosti in delu v policiji, s katerim bi omogočili kolektivno urejanje pravic uslužbencev.

PPS prav tako meni, da je za stavko in njene morebitne posledice odgovorna vlada, ki je do danes imela dovolj časa, da stavko prepreči.

PSS izbral neprimerno obdobje?

Žal pa stavka odpira čisto drugo vprašanje – ali gre resnično za stavko policistov ali zgolj za politično motivirano dejanje, saj se že od nastopa nove vlade le-to želi zrušiti. Notranje ministrstvo meni, da je stavka politično motivirana, v sindikatu pa odgovarjajo, da ne gre za rušenje vlade in da je njihov sindikat vodil stavke v času različnih političnih opcij.

Dejstvo pa je, da smo trenutno na vrhuncu epidemije in da so pred nami pomembni tedni, ki bodo odločali o tem, kako dolgo bomo še deležni strogih ukrepov.

V SPS sicer pozdravljajo tri od štirih stavkovnih zahtev PSS, s katerimi se tudi strinjajo, vendar se stavki ne bodo pridružili, saj menijo, da je stavkanje v trenutnih razmerah neprimerno, hkrati pa bi izvedba stavke v trenutni politični situaciji, ki je prisotna v Sloveniji (vlaganje konstruktivne nezaupnice) tako v notranji kot zunanji javnosti, pomenila izrazito politično pozicioniranje sindikata in bi bila razumljena kot aktivno sodelovanje v političnih aktivnostih.

Kako bo potekala stavka in kaj PSS zahteva?

PSS je danes ob 7. uri začel s stavko na celotnem območju države, ki bo trajala do preklica. Po 76. členu Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol) so policisti med stavko dolžni:

 • varovati življenja, poskrbeti za osebno varnost ljudi in premoženja,
 • preprečevati, odkrivati in preiskovati kazniva dejanja,
 • odkrivati in prijemati storilce kaznivih dejanj in druge iskane osebe ter jih izročati pristojnim organom,
 • varovati določene osebe, organe, objekte, prostore in okoliše državnih organov,
 • vzdrževati javni red,
 • nadzorovati in urejati promet na javnih cestah,
 • izvajati nadzor državne meje,
 • opravljati naloge, določene v predpisih o tujcih.

Po navodilih PSS bodo stavkajoči:

 • Vsak posameznik se je pred pričetkom opravljanja nalog, ki so mu odrejene, dolžan do nadrejenega opredeliti, da stavka.
 • Stavka se bo izvajala izključno na delovnih mestih v času službe. Stavkajoči na vidno mesto obesi plakat »STAVKA«. Delovno mesto sme zapusti le v primeru, ko je napoten na izvedbo naloge, ki jo je dolžan opraviti v skladu z zakonom in tem navodilom. Stavkajoči delavec se odzove na vsako napotitev na reševanje dogodkov.
 • Policisti stavkajo na svojih delovnih mestih in opravljajo le naloge, ki so jih v skladu z določbo 76. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol) med stavko dolžni izvajati.
 • Nujne postopke na klic, ki jih morajo v skladu s 76. členom ZODPol obravnavati, bodo obravnavali strokovno, profesionalno, temeljito in zanesljivo, da se zmanjša možnost napak. Pred vsakim postopkom bodo občane seznanili, da so kljub stavki prišli na kraj in bodo nalogo izvedli.
 • Opravljali bodo naloge, ki so posledica napotitev (intervencije, kazniva dejanja, prometne nesreče …). Če napotitev ni, bodo na terenu delovali predvsem preventivno.  
 • Ob vsakem nastopu dela bodo temeljito preverili, kakšna je oprema in osnovna sredstva, ki jih uporabljajo pri opravljanju svojega dela. Če bodo ocenili, da oprema in osnovna sredstva ne izpolnjujejo minimalnih tehničnih standardov (so nevarna za uporabo), bodo na to opozorili vodjo enote in o tem napisali uradni zaznamek.
 • V času stavke se zaposleni delodajalcu ne bodo odzivali na klice na mobilne in/ali stacionarne telefone v osebni lasti.
 • Pri kaznovalni politiki in pri izrekanju glob bo upoštevan težak socialni položaj ljudi in se bodo v okviru zakonskih možnosti namesto glob izrekala opozorila in opomini (kadar je to dopustno in možno).
 • Usposabljanj in izobraževanj se bodo zaposleni v policiji udeležili.
 • Nepooblaščeni delavci v policiji stavkajo izključno na svojih delovnih mestih.
 • Če na podlagi ustne odredbe ali ustnega navodila nadrejenega ni jasno, ali gre za nalogo, ki jo je v času stavke nujno opraviti, bo stavkajoči od nadrejenega zahteval pisno odredbo in pisno navodilo.
Policisti bodo pri svojem delu temeljitejši in če bo mogoče, bodo izdali zgolj opozorilo.
Policisti bodo pri svojem delu temeljitejši in če bo mogoče, bodo izdali zgolj opozorilo.
Vir slike: Dnevnik

Kot smo že omenili, je razlog za stavko kršitev stavkovnega sporazuma iz leta 2018 v zvezi z analizo vrednotenja delovnih mest za uniformirane poklice, saj bi na podlagi ugotovitev analize fakultete za upravo morali vsi policisti dobiti višjo osnovno plačo.

PSS torej zahteva razrešitev problematike napredovanja policistov in spremembe zakona o organiziranosti in delu v policiji, s katerim bi omogočili kolektivno urejanje pravic uslužbencev. Prav tako želijo socialni dialog z vlado in pristojnimi.

Notranji minister Aleš Hojs se je in se še bo s sindikatom pogovarjal, a kot pravi, se ne bo pustil izsiljevati. Hojs meni, da je sindikat določene sporazume sklenil s prejšnjo vlado, a so vse točke sporazuma, vključno s tisto, ki jo v policijskem sindikatu zdaj izpostavljajo, izpolnili.

Hojs še poudarja, da je neodvisna revizija pokazala, da ni razloga za dvig plač, in kot resorni minister ne more početi nečesa izven okvirov, ki so se jih dogovorili.

Državni sekretar na notranjem ministrstvu Franc Kangler je na prednovoletnem srečanju s predstavniki obeh sindikatov izmenjal poglede in ugotovili naj bi, da se lahko z dialogom in konsenzom vsa odprta vprašanja rešijo že takoj po novem letu. A kot kaže, skupne besede le niso našli.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice