Naprej na vsebino

Prvi razpis naslovljen neposredno na občine

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so 9. februarja 2021 izdali odločitev o finančni podpori za Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti (JR PMIS), ki je prvi razpis, naslovljen neposredno na občine. Kot je na tehničnem brifingu pojasnila Urška Ban, državna sekretarka na Ministrstvu za javno upravo RS, so sredstva za pokrivanje razpisa zagotovljena iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru večletnega finančnega okvirja 2014-2022 in Republike Slovenije v razmerju 80:20.

V pričakovanju razpisa je Skupnost občin Slovenije pozvala občine, da se na razpis pripravijo, in podala smernice za pripravo.

Namen in cilji razpisa JR PMIS

Namen razpisa je pospešitev digitalnega preoblikovanja občin z uvedbo in uporabo naprednih digitalnih tehnologij in vzpostavitev dolgoročnih partnerskih deležnikov. Sofinanciranje je namenjeno pokritju stroškov priprave, organizacije in izvedbe demonstracijskih projektov, katerih cilj so nove ali izboljšane digitalne rešitve in storitve na osnovi tehnologije interneta stvari, in sicer na sledečih vsebinskih področjih: upravljanje z viri in infrastrukturo; skrb za okolje; zdravo in aktivno življenje; mobilnost, logistika in transport; kultura, šport in turizem; varnost in zaščita.

Poudarek je na demonstracijski vrednosti projekta, kar, kot je pojasnil mag. Jurij Dolžan iz Direktorata za informacijsko družbo Ministrstva za javno upravo, pomeni, da mora biti projekt že od samega začetka izdelan tako, da bo prikazal, ali uporabljene tehnike in metode delujejo, in končni rezultat projekta mora biti rešitev, ki deluje v praksi in je lahko nadaljnji primer dobre prakse tako za občane kot tudi za podjetja, ki te rešitve razvijajo.

Ključne informacije v zvezi z javnim razpisom sta danes, 12. 2. 2021, medijem predstavila tudi državna sekretarka Ministrstva za javno upravo Urška Ban in mag. Jurij Dolžan iz Urada za informacijsko družbo (MJU).
Ključne informacije v zvezi z javnim razpisom sta danes, 12. 2. 2021, medijem predstavila tudi državna sekretarka Ministrstva za javno upravo Urška Ban in mag. Jurij Dolžan iz Urada za informacijsko družbo (MJU).
Vir slike: Posnetek zaslona Časopis Slovenec.

Cilj razpisa, priprava katerega je potekala od leta 2017, je z digitalnimi rešitvami zagotoviti kvalitetnejše življenje vseh občanov pa tudi čim večja konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva. Razpis je namenjen tako majhnim kot velikim občinam, ki se na razpis prijavljajo v konzorcijih. Število občin v konzorciju je omejeno in mora slediti principu fizičnega povezovanja prostora (mestna občina z okoliškimi) in digitalnega povezovanja občin (vključuje občine s podobnimi interesi).

Konzorcij občin

Konzorcij mora zajemati najmanj štiri občine v isti statistični regiji, izjema pri tem je posavska regija, kjer mora konzorcij zajemati najmanj tri občine. Konzorcij mora zagotoviti tudi razpolaganje z avtorskimi pravicami na način, da občine pridobijo neizključne avtorske pravice, ki jih lahko prenesejo le na izvajalce občinskih javnih služb, ne pa na druge občine. Po besedah mag. Jurija Dolžana gre pri tem za »win win za občine in podjetja«.

Vrednost razpisa in pričakovani rezultati

Vrednost celotnega razpisa je 8 milijonov evrov, pri čemer je najmanjša vrednost prijave za posamezen projekt 300.000 in najvišja vrednost prijave en milijon evrov. Stopnja sofinanciranja stroškov projekta je 100-odstotna (z izjemo DDV, ki ni upravičen strošek). Upravičeni stroški so stroški dela, stroški svetovanja, nakup opreme, investicije v neopredmetena sredstva, stroški informiranja in obveščanja in posredni stroški dela.

Pričakovani rezultati se bodo izrazili v novih digitalnih rešitvah na najrazličnejših področjih (okolje, zdravje, logistika, turizem, kultura …), pri čemer je pomembno, kot že omenjeno, da bo razpis omogočal preizkušanje in delovanje inovativnih rešitev in bo rezultiral v rešitvah in storitvah, ki bodo koristile občanom. Doslej se je namreč, po besedah Dolžana, večkrat izkazalo, da so občine nabavljale določene tehnične rešitve, ki med seboj niso bile kompatibilne.

Roka za prijavo na razpise sta dva, prvi je 23. april 2021 in drugi 10. september 2021. Za sofinanciranje projektov iz razpoložljivih sredstev kohezijske regije Vzhodna Slovenija je na voljo 3.758.400 evrov, kar predstavlja 46,98 % vseh sredstev, 4.241.600 evrov za sofinanciranje projekta iz razpoložljivih sredstev kohezijske regije Zahodna Slovenija pa predstavlja 53,02 % vseh sredstev.

Pobudnik projekta Pametne vasi pri nas, evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP), je ob novici o JR PMIS dejal, da so na ta razpis slovenske občine čakale že dolgo časa.
Pobudnik projekta Pametne vasi pri nas, evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP), je ob novici o JR PMIS dejal, da so na ta razpis slovenske občine čakale že dolgo časa.
Vir slike: Franc Bogovič

Na ta razpis so slovenske občine čakale dolgo časa

Pobudnik projekta Pametne vasi pri nas, evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP), je ob novici o JR PMIS dejal, da so na ta razpis slovenske občine čakale že dolgo časa, in dodal, da verjame, »da smo z našimi aktivnostmi na temo Pametne vasi vzpodbudili tudi manjše, podeželske občine k razmišljanju o nujnosti izgradnje širokopasovnih povezav do slehernega gospodinjstva. Koronakriza je pokazala, da je kakovostna internetna povezava del osnovne infrastrukture, saj je brez kakovostne internetne povezave onemogočeno učenje, delo, nakupi na daljavo«.

Poudaril je, da širokopasovna povezava ni nadstandard, ampak je del osnovne infrastrukture, kot sta vodooskrba in cestna povezava, ter da se moramo zavedati, da še vedno 40 % ljudi, ki živijo na evropskem podeželju, nima dostopa do hitrega interneta. Seveda pa je sedaj zelo pomembno, da občine poiščejo skupne rešitve, ki bodo usmerjene k digitalizaciji upravnih postopkov, kakor tudi v digitalizacijo javnih gospodarskih služb. Pomembno je tudi, da smo pozorni na tako imenovano digitalno pismenost občanov, da bodo digitalne rešitve občani uporabljali. »Veseli me, da je priprava našega e-huba Pametne vasi v zaključni fazi in da bomo z njim lahko vzpodbudili, pa tudi opolnomočili podeželske občine, ljudi, ki bivajo na podeželju, da bodo imeli pripravljene pobude, rešitve, s katerimi bodo kandidirali na zgoraj omenjenem razpisu, kakor tudi na številnih razpisih, ki bodo razpisani v naslednjih letih, v podporo digitalne Evrope, digitalne Slovenije,« je dodal Bogovič.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Poklici

Podjetje – kaj je dobro vedeti pred ustanovitvijo?

Imeti podjetje je verjetno želja marsikaterega posameznika. Toda eno plat predstavlja, ko to gledamo v različnih filmih in si naredimo...

Prijava na e-novice