Naprej na vsebino

Kaj je teologija?

Mnogi, ki naletijo na pojem teologija, najprej pomislijo na cerkveno hierarhijo in s tem tudi na duhovnike in redovnike(ce). Res je, da mnogi, med katerimi prevladujejo duhovniki, ki želijo v Cerkvi profesionalno opravljati delo, potrebujejo za to opravljen študij teologije. Toda ali je teologija res rezervirana samo za tiste, ki so izbrali za svoj življenjski poklic pot posvečenega življenja?

Preberite tudi:

Predstavitev fakultete: Teološka fakulteta

Postati duhovnik – Klic ali beg pred resnico

Teologijo lahko študira vsak, kdor je opravil splošno maturo

Če bi se hipotetično samo sprehodili do predavalnic na Teološki fakulteti, bi kmalu opazili, da so med študenti duhovniški kandidati v manjšini. Od leta 1952, ko je bila Teološka fakulteta izključena iz okvira Univerze v Ljubljani, so res bili tam v glavnem tisti, ki so nameravali postati duhovniki.

Ko pa je Teološka fakulteta leta 1991 zopet postala enakopravna članica Univerze, so se začeli za študij zanimati tudi laiki. Pogoj za vpis na Teološko fakulteto je samo opravljena splošna matura. Tako je študij teologije na enaki ravni kot vsi ostali univerzitetni študiji. Ob tem se lahko vprašamo, kakšno vlogo ima teologija v človekovem življenju in zakaj je pravzaprav pomembna.

Teolog je tako vsak, kdor ima vzpostavljen odnos z Bogom, torej predvsem tisti, ki moli.
Teolog je tako vsak, kdor ima vzpostavljen odnos z Bogom, torej predvsem tisti, ki moli.
Vir slike: Pixabay

Teologija je beseda Boga človeku

Na to vprašanje bomo lažje odgovorili, če izhajamo iz etimološkega pomena besede teologija. Beseda je grškega izvora in je sestavljena iz dveh delov: Θεός (theos) in λογία (logia). Theos pomeni Bog, logia pa govor ali pripoved. V svetopisemskem pomenu je beseda λόγος (logos) celo Božjega izvora, kar še posebej poudari evangelist Janez.

Prvi stavek, ki ga v evangeliju zapiše, se glasi: »V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog« (Jn 1,1). Torej gre za samo besedo Boga. Besedi theos in logos sta torej v neposredni povezavi. Lahko rečemo, da je teologija beseda Boga, ki govori človeku na njemu razumljiv način.

Kdor je v odnosu z Bogom, je teolog

V tem pomenu besede teologija ni le ena izmed znanstvenih vej, ampak zajema naše življenje v odnosu do Boga. Pravi teolog je torej tisti, ki posluša Božjo besedo in je v stalnem odnosu z Bogom. Gre torej za temeljno razliko: govoriti o Bogu ali govoriti z Bogom.

Teolog je tako vsak, kdor ima vzpostavljen odnos z Bogom, torej predvsem tisti, ki moli. Zato teologija v širšem pomenu besede ni samo znanost ali veda, ki preučuje presežno oz. Boga, ampak vsak, ki se v katerem koli trenutku življenja obrne na Boga z molitvijo.

Ko govorimo o teologiji kot znanosti, naj bi ta človeku pomagala odkrivati in poglabljati odnos z Bogom. Žal pa je v teku stoletij, predvsem v zadnjih štirih, prevzela predvsem vlogo tiste, ki bolj govori o Bogu kot pa z njim. Zato danes praktično ni nobenih ovir, da se na ta študij vpiše tudi nekdo, ki sploh ni veren.

Filozofija je temelj teologije

Teologija ni le krščanski pojem, saj ga srečamo že pri Platonu, ki je živel v 4. st. pr. Kr. Osrednja Platonova ideja je bila teženje človeške duše k nadčutnemu svetu, kar je bilo že območje božanskega. Kljub temu da velja Platon za enega izmed največjih filozofov, je v njegovi filozofiji čutiti, da jo dopolnjuje s teologijo.

Zato tudi ni tako nenavadno, da je v prvih letnikih teološkega študija veliko poudarka na filozofiji, kar pomeni, da sta filozofija in teologija neločljivo povezani.

Eden izmed največjih »krivcev«, da se danes na univerzah teologija poučuje kot znanstvena disciplina, je zagotovo Tomaž Akvinski.

Eden izmed največjih »krivcev«, da se danes na univerzah teologija poučuje kot znanstvena disciplina, je zagotovo Tomaž Akvinski.
Eden izmed največjih »krivcev«, da se danes na univerzah teologija poučuje kot znanstvena disciplina, je zagotovo Tomaž Akvinski.
Vir slike: Aleteia

Tomaž Akvinski z razumom »dokaže« Boga

Tomaž Akvinski je živel v 13. stoletju, njegovi najpomembnejši deli sta Summa theologiae in Summa contra gentiles. Obe knjigi predstavljata enciklopedični povzetek krščanske misli. Najbolj znamenite so njegove »petere  poti do Boga«, v katerih razlaga, da je mogoče s pomočjo razuma dokazati obstoj Boga na podlagi tega, kar je moč spoznati v svetu.

Ravno Tomaž Akvinski je tisti, za katerega mnogi menijo, da je kriv za to, da se je  teologija usmerila nazaj v filozofijo, kjer je v ospredju človeška narava, v ozadju pa so odnosi. In prav teologija je tista, ki človeka uči odnosov, ki izhajajo iz Svete Trojice.

Med ukvarjanjem s samim s seboj in odnosom s Sveto Trojico

Temeljna naloga teologije je, da pomaga človeku vzpostaviti odnos s Sveto Trojico. Danes teologija človeka preveč usmerja v ukvarjanje s samim seboj, kar ima za posledico moralizem. V bistvu je človek tisti, ki ga že narava usmerja izven samega sebe, v to, kar ga presega. To je ugotovil že Platon pred skoraj 2500 leti, kakor smo že videli.

Razlika med Platonom in današnjo teologijo je v tem, da je Platon živel pred Kristusom, ko človeštvo še ni bilo odrešeno. Z nastopom Kristusa Bog postane v polnosti del človeške realnosti. Kristus s svojo smrtjo in vstajenjem človeka povzdigne v Božji način bivanja ter s tem preseže vse človeške krhkosti in omejenosti.

Zato je naloga teologije odkrivati in omogočati človeku stik in odnos Sveto Trojico, v kateri je človeško življenje dopolnjeno. S tem smo prišli do zaključka, da teologija res ni rezervirana samo za tiste, ki v Cerkvi opravljajo profesionalno funkcijo, ampak za vse, ki želijo svoje življenje vzdigniti na nekoliko višjo raven, kot pa to omogočajo minljive materialne stvari.

Je teolog zaposljiv?

Ob tem se morda postavlja še vprašanje, kako se zaposliti, če mi ni že vnaprej obljubljena služba v Cerkvi. Res je, da je v Sloveniji glede tega pri poklicu teologa še veliko nedorečenega. Med zaposlitvenimi ponudbami bomo namreč redko naleteli, da določen delodajalec išče teologa.

Skupaj z različnimi dodatnimi usposabljanji, predvsem pa z lastno prepričljivostjo, tudi danes mnogim teologom uspe, da lahko dobijo službo in si s tem ustvarijo  kariero. Vsekakor velja tudi pri iskanju službe pravilo, da je najboljša popotnica za uspeh pristen odnos z Bogom, ki usmerja v pristne odnose z ljudmi.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice