Naprej na vsebino

Preverite, ali vam je turistična agencija že vrnila denar in ali ni morda v stečaju

V prvem valu je koronavirus dodobra posegel tudi v turizem. Potovati ni bilo mogoče, aranžmaji so bili odpovedani (odpovedali so jih ali agencije, ali potrošniki, ali prevozniki, ali hoteli), svet se je za nekaj časa ustavil. Mnogi so takrat imeli že vnaprej rezervirane in plačane dopuste, ki jih niso mogli koristiti. Posledično so potrošniki zahtevali vrnitev vplačanega, a so pri tem pogosto naleteli na gluha ušesa.

Čeprav zakon o potrošnikih določa, da bi agencije morale zahtevani denar vrniti v roku 14 dni, so agencije pograbile možnost izdaje vrednotnic, ki jo je omogočila interventna zakonodaja. Slovenija je namreč v 101.a členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covida-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo z novelo (ZIUZEOP-A) uzakonila vrednotnice. Zakon je začel veljati 1. maja 2020.

Zakon določa, da se vrednotnica »glasi na prinosnika in omogoča unovčljivost v 24 mesecih od izdaje. Če potrošnik izdane vrednotnice ne unovči v 24 mesecih od izdaje, lahko v 14 dneh po preteku tega obdobja od organizatorja potovanja zahteva, da mu v 14 dneh od prejema zahtevka vrne znesek, na katerega se glasi vrednotnica«. Pri čemer za izdano vrednotnico jamči organizator potovanja z vsem svojim premoženjem. V kolikor pa agencija v tem času razglasi stečaj, potrošniku ne preostane drugega, kot da terjatev prijavi v stečajno maso in zahteva povrnitev svojega plačila iz naslova jamstva.

Zakon določa tudi, da ta »določba ne posega v pravico potrošnika, da navkljub ponudbi vrednotnice od organizatorja potovanja zahteva vračilo vseh plačil, če se potrošnik s ponujeno vrednotnico ne strinja. Organizator potovanja potrošniku vrne vsa plačila v 12 mesecih po razglasitvi prenehanja epidemije«.

Sprejetje zakona so si mnoge turistične agencije razlagale po svoje

Mnoge turistične agencije so po sprejetju tega zakona trdile, da so vrednotnice edina možnost povračila vplačanih aranžmajev, in s tem zavajale potrošnike, o čemer smo tudi poročali.

V kolikor se potrošnik s ponujeno vrednotnico ni strinjal, mu tudi po tem zakonu organizator potovanja mora vrniti vsa plačila v 12 mesecih po razglasitvi prenehanja epidemije. Prvi val epidemije je bil preklican 14. maja 2020, ukrepi so veljali do 31. maja 2020, s tem pa je začel teči enoletni rok za povrnitev sredstev, ki se bo prav kmalu iztekel.

31. maja 2021 se izteče rok, do katerega morajo turistične agencije vrniti denar za odpovedana paketna potovanja vsem tistim, ki se niso strinjali s ponujeno vrednotnico. Vir slike: Eposavje.
31. maja 2021 se izteče rok, do katerega morajo turistične agencije vrniti denar za odpovedana paketna potovanja vsem tistim, ki se niso strinjali s ponujeno vrednotnico.
Vir slike: Eposavje.

Poudariti je sicer treba, da so do povračila denarja do 31. maja 2021 upravičeni le tisti potrošniki, ki so zavrnili lani ponujene vrednotnice za odpovedana paketna potovanja, kar pomeni, da potovanje vključuje vsaj dve storitvi, npr. prevoz in nočitev. Če ste med temi, preverite, ali vam je agencija že vrnila denar. V kolikor denarja še niste prejeli, pa preverite, ali turistična agencija sploh še deluje.

Mnoge turistične agencije so v negotovem položaju

Po prvem valu epidemije sta sledila še drugi in tretji, vsi trije skupaj pa so v večini primerov popolnoma zaustavili dejavnost turističnih agencij. Te so zato danes še v težjem položaju, kot so bile pred enim letom in jim zato vračanje vplačanih sredstev predstavlja veliko težavo.

To potrjuje tudi dejstvo, da se je kar 40 turističnih agencij prijavilo na javni razpis na Podjetniškem skladu, ki za poplačilo terjatev kupcev preklicanih turističnih paketov ponuja brezobrestno posojilo. S prijavo na razpis se turistična agencija zaveže, da bodo v roku 24 ur od prejetja denarja denar nakazale potrošnikom.

Kaj storiti, če je turistična agencija, ki vam dolguje, v stečaju?

Kaj se zgodi v primeru, da ste turistične aranžmaje vplačali pri agenciji, ki žal tega leta ni preživela? V Zvezi potrošnikov Slovenije svetujejo, da v primeru stečaja turistične agencije, pri kateri ste vplačali potovanje, zahtevate povrnitev svojega plačila iz naslova jamstva v skladu z58a. členom Zakona o varstvu potrošnikov.

Turistična agencija bi morala potrošnikom ob sklenitvi pogodbe o potovanju izročiti dokument z informacijami in s kontaktnimi podatki o subjektu, ki zagotavlja jamstvo za primer nelikvidnosti (naziv zavarovalnice, na katero se v tem primeru obrnete).

Svojo terjatev pa ob tem prijavite tudi v stečajnem postopku. Prijavo naslovite na okrožno sodišče, ki vodi stečajni postopek, vsebovat pa mora:

  • opravilno številko zadeve, pod katero sodišče vodi stečajni postopek,
  • vaše identifikacijske podatke (ime, priimek, naslov stalnega prebivališča),
  • zahtevek za priznanje terjatve, ki mora vsebovati znesek glavnice (in obresti ter stroškov, če jih zahtevate),
  • obrazložitev oziroma opis dejstev, ki potrjujejo utemeljenost zahtevka,
  • prijavi morate priložiti tudi vse dokaze, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka za priznanje terjatve (na primer sklenjena pogodba, potrdila o plačilu, dokazila o neizpolnitvi pogodbe oziroma nevračilu plačanega zneska …).

To storite tako v primeru, da ste izbrali povračilo vplačanih sredstev v roku 12 mesecev od preklica epidemije, kot tudi v primeru, da ste sicer sprejeli vrednotnice, a vam jih pred stečajem podjetja ni uspelo izkoristiti.

Med agencijami, ki so v stečajnem postopku je tudi agencija Quo Vadis. Sodišče je za Quo Vadis stečajni postopek začelo 15. februarja letos, zadnji dan za prijavo terjatve je 17. maj. Vir slike: Pixabay.
Med agencijami, ki so v stečajnem postopku je tudi agencija Quo Vadis. Sodišče je za Quo Vadis stečajni postopek začelo 15. februarja letos, zadnji dan za prijavo terjatve je 17. maj.
Vir slike: Pixabay.

V letu 2020 je sicer svoja vrata zaprlo 9 turističnih agencij. Preverite, ali je agencija, ki vam dolguje, med njimi, da ne zamudite roka za prijavo terjatve v stečajnem postopku proti agenciji. Terjatve morate namreč prijaviti v treh mesecih od dne, ko vaš dolžnik objavi stečaj.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice