Naprej na vsebino

Izplačilo socialnih transferjev: julij 2021

Prejšnji mesec naj bi CSD začelo z izdajo informativnih izračunov pri podaljšanju letnih pravic. Informativni izračuni se najprej izdajo za pravico do otroškega dodatka, subvencijo vrtca, subvencijo malice in subvencijo kosila. Kasneje bo sledila še pravica do državne štipendije, če bo to do začetka novega šolskega leta, pa se še ne ve.

Namen informativnega izračuna je, da se omogoči čimprejšnje izvrševanje pravic, do katerih ste upravičena. Z informativnim izračunom se bo začasno odločilo o upravičenosti do pravice, njeni višini in obdobju upravičenosti.

Preberite tudi:

Izredna denarna socialna pomoč (IDSP) je namenjena skoraj vsem državljanom

Kako pravilno izpolniti vlogo za denarno socialno pomoč – DSP

Informativni izračun bo imel enako vsebino kot odločba in vam bo vročen na enak način kot velja pravilo za vročanje odločb za pravice iz javnih sredstev.

Če se ne boste strinjali z ugotovitvijo v informativnem izračunu, boste lahko vložili ugovor, o katerem bo odločal CSD. Rok za vložitev ugovora je 15 dni od dneva vročitve. Ministrstvo je celo pripravilo predlog ugovora.

Pri informativnem izračunu je pomembno, da se pravica začne izvrševati z dnem odpreme informativnega izračuna in vložen ugovor ne zadrži izvrševanja informativnega izračuna. Če ne vložite ugovora, se informativni izračun šteje za dokončno odločbo CSD. Če zoper informativnega izračuna ne boste ugovarjali, ne boste imeli pravice do pritožbe.

V preteklem mesecu je ministrstvo uredilo tudi delovno razmerje, ki delodajalcem omogoča poenostavljeno odrejanje opravljanja drugega dela oziroma dela na drugem kraju zaradi izjemnih okoliščin.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 169. členu namreč ureja spremembo dela zaradi naravnih ali drugih nesreč. V primerih naravnih ali drugih nesreč, če se taka nesreča pričakuje ali v drugih izjemnih okoliščinah, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca, se lahko vrsta in/ali kraj opravljanja dela, določenega s pogodbo o zaposlitvi, začasno spremenita tudi brez soglasja delavca, vendar le, dokler trajajo take okoliščine.

Ne glede na spremembe pa ostaja enako, vsaj zaenkrat, izplačilo socialnih transferjev. V mesecu JULIJU vam bo ministrstvo dodeljeni socialni transfer nakazalo:

DRŽAVNA ŠTIPENDIJApet., 9. 7.
ZOISOVA ŠTIPENDIJApet., 9. 7.
POMOČ OB ROJSTVU OTROKAtor., 13. 7.
STARŠEVSKI DODATEKtor., 13. 7.
REJNINEtor., 13. 7.
OTROŠKI DODATEKsre., 14. 7.
DODATEK ZA VELIKO DRUŽINOsre., 14. 7.
DODATEK ZA NEGO OTROKAsre., 14. 7.
PRISP. ZARADI DELA S KRAJŠIM DEL. ČAS. ZARADI STARŠEVSTVAčet., 15. 7.
DELNO PLAČILO ZA IZGUBLJENI DOHODEKčet., 15. 7.
STARŠEVSKA NADOMESTILAčet., 15. 7.
DENARNA SOCIALNA POMOČ I. OBDELAVAsre., 21. 7.
VARSTVENI DODATEKpet., 30. 7.
DENARNA SOCIALNA POMOČ II. OBDELAVApon., 2. 8.
Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice