Skip to content

Znane so prednostne naloge slovenskega predsedstva Svetu EU

Slovenija letos že drugič predseduje Svetu Evropske unije. Ali veste, katere so prednostne naloge našega šestmesečnega predsedovanja?

Preberite tudi:

Kibernetska varnost kot ena glavnih prioritet v času predsedovanja Svetu EU

Slovenski program predsedovanja Svetu Evropske unije

Predsedovanje Svetu Evropske unije vsakih šest mesecev pripade drugi državi članici po načelu rotacije. Trenutno predsedstvo Svetu Evropske unije pripada Sloveniji, kar pomeni, da je Slovenija odgovorna za vodenje sestankov vseh delovnih teles organa, da je posrednik med vsemi 27 državami članicami in da skuša najti kompromise med nasprotujočimi si zakonodajnimi predlogi in drugimi stališči.

Poleg tega, da pripravlja in vodi seje Sveta EU, zastopa organ v odnosih z drugimi institucijami EU in sodeluje v triu predsedstev (z Nemčijo in Portugalsko), je Slovenija svoj program zasnovala predvsem na štirih prednostnih področjih. Prizadevali si bo za okrevanje in večjo odpornost EU, osredotočenje bo na evropsko prihodnost, krepitev pravne države in evropskih vrednost ter varnost in stabilnost v evropski soseščini. Slogan, ki je izbran, in s katerim se skuša prikazati rdečo nit vseh prednostnih nalog, se glasi »Skupaj. Odporna. Evropa.«

Slogan, ki je izbran, in s katerim se skuša prikazati rdečo nit vseh prednostnih nalog, se glasi »Skupaj. Odporna. Evropa.«
Slogan, ki je izbran, in s katerim se skuša prikazati rdečo nit vseh prednostnih nalog, se glasi »Skupaj. Odporna. Evropa.«
Vir slike: Gov.si

1. Odpornost in okrevanje Evropske unije

Ker je pandemija covida-19 spremenila normalne življenjske tokove vseh držav članic EU, in ker so bile nekatere članice uspešnejše pri obvladovanju nacionalne zdravstvene krize kot druge, Slovenija poziva k skupnemu odzivu na veliko pandemijo.

Zato se bodo pod njenim predsedstvom posvetlili izgradnji evropske zdravstvene unije, s čimer naj bi bila okrepljena tudi strateška avtonomija EU, njena preskrbljenost z zdravili in medicinskimi pripomočki ter zmožnost opravljanja novih znanstvenih preiskav.

Predlog slovenskega predsedstva za ustanovitev novega evropskega organa za odziv na izredne razmere na področju zdravja (HERA) skuša doseči zmanjševanje negativnih posledic pandemije covida-19 tako na zdravstvenih kot drugih področjih.

Slovenija se bo zavzemala tudi za krepitev evropske kibernetske odpornosti, katere ranljivost je odkrila množična selitev različnih aktivnosti na splet in povečano število kibernetskih napadov.

V Svetu EU se bodo posvetili tudi trajnemu okrevanju gospodarstva in družbenega življenja. V sklopu te prednostne naloge bosta izvedena program Next Generation EU in mehanizem za okrevanje in odpornost. Zeleni in digitalni prehod, ki je cilj Sveta EU, naj bi spodbujal ustvarjanje novih delovnih mest, krepil odpornost družb in zagotavljal zdravo okolje.

EU se je obenem zavzela k doseganju cilja podnebne nevtralnosti do leta 2050 in zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za najmanj 55 odstotkov do leta 2030 v primerjavi z letom 1990. Evropska zakonodaja bo posodobljena v duhu omenjenih ciljev.

2. Razmišljanje o prihodnosti Evrope

Konferenca o prihodnosti Evrope se je pričela 9. maja, zaključila pa se bo spomladi naslednjega leta. Njen namen je vseevropska diskusija o skupni prihodnosti in poenotenje pričakovanj posameznih članic o življenju različnih evropskih družb.

V Svetu EU se bodo posvetili tudi trajnemu okrevanju gospodarstva in družbenega življenja. V sklopu te prednostne naloge bosta izvedena program Next Generation EU in mehanizem za okrevanje in odpornost.
V Svetu EU se bodo posvetili tudi trajnemu okrevanju gospodarstva in družbenega življenja. V sklopu te prednostne naloge bosta izvedena program Next Generation EU in mehanizem za okrevanje in odpornost.
Vir slike: Gov.si

3. Krepitev pravne države in evropskih vrednost

Evropska unija je ustanovljena na podlagi skupnih vrednot, ki predstavljajo temelj skupne evropske identitete. Letos bo izpostavljena krepitev pravne države kot skupne evropske vrednote. Slovensko predsedstvo bo vodilo letni dialog o stanju vladavine prava v EU, spodbujalo kulturo pravne države in razmišljanju o krepitvi obstoječih ustavnih sistemov.

4. Varnost in stabilnost v soseščini

Slovensko predsedstvo Svetu EU se bo ukvarjalo tudi z rednih vzpostavljanjem čezatlantskih odnosov. Prizadevali si bodo za sodelovanje z ZDA in NATOM ter skušali zasnovati skupne cilje, ki bodo delovali v prid vseh članic. Osredotočili se bodo na države Zahodnega Balkana, njihovo evropsko prihodnost in verodostojno širitev EU, za gospodarsko okrevanje držav v regiji in njihov trajnostni razvoj, ki bo temeljil na zelenem in digitalnem prehodu.

Zavzemali se bodo za krepitev varnosti Evropske unije in v sklopu te prednostne naloge utrdili schengenski režim. Prav tako obljubljajo vzpostavitev učinkovitejšega obvladovanja migracijskih pritokov.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice