Skip to content

Nova pravila v cestnem prometu tudi za skiroje in avtomatizirana vozila

Od včeraj veljajo nekatera nova pravila v cestnem prometu. Poleg sprememb glede višine kazni, novela zakona končno ureja tudi nekatere doslej nedorečene zadeve glede uporabe »novih vozil«, kot so na primer električni skiroji in električne rolke. Poleg tega pa ureja tudi področje avtomatiziranih vozil, ki jih bo v prihodnje vse več.

Lahka motorna vozila

Pomembna novost v noveli zakona je določitev pogojev za udeležbo lahkih motornih vozil v cestnem prometu. Med tako imenovana lahka motorna vozila spadajo invalidski vozički, vozila na motorni pogon (skiroji in druga vozila na motorni pogon, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h in niso širši od 80 cm, rolke na električni pogon, ipd.). Vozniki teh vozil morajo voziti po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. V primeru, da teh površin ni ali je njihovo stanje tako slabo, da niso prevozne, smejo voziti ob desnem robu smernega vozišča ceste v naselju, kjer je najvišja dovoljena hitrost vožnje omejena do 50 km/h. Izjema velja za invalidske vozičke na motorni pogon, saj je njihova uporaba dovoljena tudi na vozišču ceste v naselju, namenjene prometu motornih vozil, kjer je najvišja dovoljena hitrost vožnje omejena do 70 km/h ali ceste zunaj naselja.

Z novelo Zakona o pravilih cestnega prometa (»ZPrCP-F«) je uzakonjena tudi obvezna uporaba zaščitne čelade za voznike lahkih motornih vozil do 18. leta starosti. Bočna razdalja pri prehitevanju voznikov lahkih motornih vozi in kolesarjev za druge udeležence v prometu mora biti najmanj 1,5 m.

Uporaba invalidskih vozičkov na motorni pogon je dovoljena tudi na vozišču ceste v naselju, namenjene prometu motornih vozil, kjer je najvišja dovoljena hitrost vožnje omejena do 70 km/h ali ceste zunaj naselja Vir slike: Pixabay.
Lahka motorna vozila: uporaba invalidskih vozičkov na motorni pogon je dovoljena tudi na vozišču ceste v naselju, namenjene prometu motornih vozil, kjer je najvišja dovoljena hitrost vožnje omejena do 70 km/h ali ceste zunaj naselja.
Vir slike: Pixabay.

Posebna prevozna sredstva

Med posebna prevozna sredstva so šteti invalidski vozički, prevozna sredstva ter pripomočki in naprave, ki jih uporabnik poganja z lastno močjo in omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca, kot so: skiro, kotalke, rolke, rolerji, otroško kolo s pomožnimi kolesi, monokolo in po namenu uporabe podobna prevozna sredstva, ki niso vozila po zakonu, ki ureja motorna vozila.

Posebna prevozna sredstva se smejo v cestnem prometu uporabljati le na pločnikih, poteh za pešce in kolesarskih poteh ter na območjih za pešce in območjih umirjenega prometa, odvisno od njegove velikosti. Uporabniki posebnih prevoznih sredstev ne smejo ovirati ali ogrožati pešcev. Način in hitrost gibanja morajo prilagoditi razmeram v prometu, njihova hitrost pa ne sme preseči največje hitrosti, s kakršno se lahko gibljejo pešci. Izjemoma je dovoljena uporaba invalidskih vozičkov na vozišču ceste, namenjene prometu motornih vozil, na kateri ni druge primerne prometne površine, ločene od vozišča.

Avtomatizirana vozila

Izraz avtomatizirano vozilo v noveli zakona označuje: »motorno vozilo z vgrajenimi sistemi prve, druge ali tretje stopnje po mednarodnem standardu SAE J3016, ki lahko samostojno upravljajo vozilo v cestnem prometu brez ukrepanja voznika in izpolnjujejo vse pogoje za udeležbo v cestnem prometu, kot to določa zakon, ki ureja motorna vozila. Poleg tega mora biti avtomatizirano vozilo ali sistem za avtomatizirano vožnjo predhodno preizkušen na površinah, namenjenih cestnemu prometu«.

Vožnja in preizkušanje teh vozil je dovoljeno le na območjih določenih in označenih za ta namen. Obvezna je tudi označba avtomatiziranih vozil v času preizkušanja, da jih lažje zaznajo in prepoznajo tudi drugi udeleženci cestnega prometa, in sicer s predpisano tablico »CAV«, ki je izdelana iz vremensko odpornih materialov in odseva svetlobo.

Vožnja avtomatiziranih vozil je dovoljena na za to določenih in označenih območjih. Vozila morajo biti opremljena s tablico »CAV«. Vir slike: Amzs.
Vožnja avtomatiziranih vozil je dovoljena na za to določenih in označenih območjih. Vozila morajo biti opremljena s tablico »CAV«.
Vir slike: Amzs.

Voznik avtomatiziranega vozila bo lahko le voznik, ki ni voznik začetnik in je usposobljen za preizkušanje avtomatiziranih vozil ali sistemov za avtomatizirano vožnjo. Prav tako pa mora biti med vožnjo ves čas v pripravljenosti, da prevzame upravljanje avtomatiziranega vozila, v kolikor je to potrebno. Med preizkušanjem se mora voznika avtomatiziranega vozila med vožnjo spremljati in snemati z elektronskimi sistemi, vgrajenimi v vozilo.

Proizvajalec avtomatiziranega vozila ali sistema za avtomatizirano vožnjo mora po elektronski poti obvestiti policijo in prometno-informacijski center o nameravanem preizkušanju takega vozila ali sistema. V obvestilu mora navesti podatke o proizvajalcu, odgovorni osebi proizvajalca, podatke o voznikih, ki bodo preizkušali avtomatizirano vozilo, podatke o avtomatiziranem vozilu, vključno s številko registrske tablice, podatke o opremi, ki se bo preizkušala, ter predviden cestni odsek in čas preizkušanja.

Za kršitve člena o preizkušanju avtomatiziranih vozil so zagrožene globe in sicer 400 evrov za prekršek voznika in 4000 evrov za prekršek proizvajalca avtomatiziranega vozila ali sistema za avtomatizirano vožnjo, dodatno pa še 400 evrov za odgovorno osebo proizvajalca.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice