Naprej na vsebino

Razpis za pridobitev štipendij za deficitarne poklice 2022/2023

Bliža se čas, ko se bo 19.881 učenk in učencev devetih razredov osnovnih šol odločalo o vpisu  v srednje šole. Vpisnih mest za šolsko leto 2022/2023 na srednjih šolah je več kot je devetošolcev.  

Učenci, ki letos končujejo osnovnošolsko obveznost, bodo imeli možnost sodelovanja na informativnih dnevih, v okviru katerih bodo pridobili informacije o vpisu. Informativni dnevi so predvideni za petek, 11. februarja, ob 9. in 15. uri, ter soboto, 12. februarja, ob 9. uri. Zaradi epidemiološke situacije bodo predstavitve potekale prek spleta.

Srednje šole bodo sprejemale prijave za vpis do 4. aprila. Po končanem prijavnem roku bo ministrstvo najkasneje do 8. aprila do 16. ure na spletnih straneh objavilo stanje prijav za vpis po posameznih programih oziroma šolah.

Pri odločanju o vpisu v srednjo šolo pa je dobro imeti v mislih tudi končni cilj – to je zaposlitev. Nobena skrivnost ni, da so nekateri poklici v Sloveniji premalo zastopani, govorimo o deficitarnih poklicih. Z namenom spodbujanja mladih za vpis v izobraževalne programe za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev, so razpisane štipendije za deficitarne poklice. Deficitarna področja in izobraževalne programe določa Politika štipendiranja (2020–2024), ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije.

Med deficitarnimi poklici se že več let zapovrstjo najde kamnosek. Vir slike:  sggos.si.
Med deficitarnimi poklici se že več let zapovrstjo najde kamnosek.
Vir slike: sggos.si.

Za katere poklice in koliko sredstev je na voljo?

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je na spletni strani objavil nov razpis za pridobitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2022/2023 v vrednosti 3,7 milijona evrov. Dijaki bodo vlogo lahko oddali od 13. junija do vključno 23. septembra. Podeljenih bo do 1000 štipendij, vsaka posamezna bo znašala 102,40 evra mesečno.

Štipendije so za prihodnje šolsko leto na voljo za 23 deficitarnih poklicev: kamnosek, mehatronik operater, izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij, inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij, oblikovalec kovin orodjar/orodjarka, elektrikar/elektrikarka, avtokaroserist/avtokaroseristka, pek/pekarka, slaščičar/slaščičarka, mesar/mesarka, tapetnik/tapetničarka, mizar/mizarka, zidar/zidarka, tesar/tesarka, klepar-krovec/kleparka-krovka, izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje, slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka, pečar– polagalec keramičnih oblog/pečarka-polagalka keramičnih oblog, gozdar/gozdarka, gastronom hotelir/gastronomka hotelirka, dimnikar/dimnikarka, steklar/steklarka, tehnik/tehnica steklarstva.

Štipendije za deficitarne poklice so na voljo tudi tistim, ki se želijo izobraziti za steklarja. Vir slike: Pexels.
Štipendije za deficitarne poklice so na voljo tudi tistim, ki se želijo izobraziti za steklarja.
Vir slike: Pexels.

Za izobraževalni program poklicno tehniškega izobraževanja v italijanski narodni skupnosti so določeni programi ekonomski tehnik/ekonomska tehnica, avtoserviser/avtoserviserka in predšolska vzgoja. Za madžarsko narodno skupnost pa so razpisani programi srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja mehatronik operater/operaterka, strojni tehnik/strojna tehnica, kemijski tehnik/kemijska tehnica in ekonomski tehnik/ekonomska tehnica.

Pogoji za pridobitev štipendije in vlaganje vloge

Vlagatelj mora biti prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov naštetih zgoraj, izpolnjevati pa mora tudi splošne in druge pogoje, ki so navedeni v prilogi razpisa.

Štipendijo za deficitarne poklice lahko dijaki prejemajo hkrati z državno štipendijo ali Zoisovo štipendijo, ne morejo pa hkrati prejemati kadrovske štipendije. Prav tako prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka ali na višino plačila dohodnine.

Vloga bo objavljena 13. junija 2022, oddati jo bo mogoče od datuma objave vloge do vključno 23. septembra 2022 na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 323. JR ŠDP«.

Tudi poklic slaščičarja/slaščičarke se je znašeč na seznamu deficitarnih poklicev. Vir slike: Bic-lj.
Tudi poklic slaščičarja/slaščičarke se je znašeč na seznamu deficitarnih poklicev.
Vir slike: Bic-lj.

Izpolnjeni in podpisani vlogi je treba priložiti tudi fotokopija spričevala zaključnega razreda šolskega leta 2021/2022; če vlagatelj v šolskem letu 2021/2022 ni zaključil predhodnega izobraževanja, mora priložiti fotokopijo spričevala zadnjega zaključnega razreda, ki ga je opravil v preteklih letih, in ustrezno potrdilo o statusu po 12. členu ZŠtip-1, če vlagatelj ni državljan RS (npr. kopija dovoljenja za prebivanje »rezidenta za daljši čas«).

Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za dosego zastavljenega cilja tega javnega razpisa (tj. dodelitev 1000 štipendij) izbrani po naslednjih merilih:

  • višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole/nižje poklicne šole,
  • višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole oz. strokovnih predmetov v zaključnem razredu nižjega poklicnega izobraževanja.
Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice