Skip to content

Bliža se rok za oddajo DDPO za pravne osebe in DohDej za fizične osebe z dejavnostjo

Bliža se rok za oddajo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (obračun DDPO) ter davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (obračun DohDej) za leto 2021. Oba obračuna je mogoče oddali le elektronsko prek sistema eDavki.

Morda vas bo zanimalo tudi:

Kaj morate kot s.p. vedeti o računovodstvu in kakšna je naloga računovodskega servisa?

I. Obračun davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO)

Davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb je treba predložiti najpozneje v treh mesecih po poteku koledarskega leta za preteklo koledarsko leto, torej do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. Obračun DDPO morajo zavezanci vložiti v elektronski obliki, preko sistema eDavki, in sicer neposredno z vnosom podatkov v obrazec na eDavkih ali z uvozom xml. sheme.

Zavezanec za predložitev obračuna DDPO je pravna oseba domačega ali tujega prava, ki je:

  • rezident RS in mora obračunati davek od vseh dohodkov (tako tistih z virom v Sloveniji kot tistih z virom v tujini) ali
  • nerezident RS, ki je v Sloveniji zavezan za obračun in plačilo davka od dohodkov, ki jih dosega z opravljanjem dejavnosti oziroma poslov v poslovni enoti ali preko poslovne enote nerezidenta v Republiki Sloveniji.

Obračun DDPO mora oddati tudi zavezanec, ki je ustanovljen za opravljanje nepridobitne dejavnosti (npr. zavod, društvo, ustanova, verska skupnost, politična stranka, zbornica, reprezentativni sindikat, ipd.), tudi če v celoti ugotavlja dohodke iz naslova opravljanja nepridobitne dejavnosti.

Podrobne informacije so na storitveni strani Finančne uprave Republike Slovenije (FURS).

II. Davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej)

Tudi davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2021 morajo fizične osebe z dejavnostjo predložiti najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. Obračun DohDej morajo davčni zavezanci obvezno predložiti v elektronski obliki, preko sistema eDavki, in sicer neposredno z vnosom podatkov v obrazec na eDavkih ali z uvozom xml. sheme.

Davčni zavezanec, ki namerava v obračunu DohDej za leto 2021 obvestiti FURS o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, je dolžan od 1. januarja 2022 dalje tudi voditi ustrezne poslovne knjige in evidence, kot to določa 5. odstavek 308. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2).

Podrobnejše informacije so na storitveni spletni strani Finančne uprave RS (FURS).

Čas za obračun. Vse pomoči, prejete na podlagi interventnih ukrepov, predstavljajo prihodke davčnega zavezanca. Vir slike: Finance monthly.
Čas za obračun. Vse pomoči, prejete na podlagi interventnih ukrepov, predstavljajo prihodke davčnega zavezanca.
Vir slike: Finance monthly.

Pomoč, prejeta na podlagi interventnih ukrepov in njihova obravnava v davčnem obračunu za leto 2021

Skladno z računovodskimi standardi vse pomoči, prejete na podlagi interventnih ukrepov, predstavljajo prihodke davčnega zavezanca, kar pomeni, da jih je potrebno vključiti v davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) in davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej) pod zaporedno št. 1 (Prihodki, ugotovljeni po pravilih o računovodenju).

Pri davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti – DohDej sta mesečni temeljni dohodek (MTD) in delno povračilo izgubljenega dohodka zaradi karantene in varstva otroka oproščena vseh davkov in prispevkov. Mesečni temeljni dohodek je tako potrebno vključiti v prihodke (zaporedno številko 1) in izvzeti iz prihodkov v točki 2.8 obračuna DohDej.Tudi povračilo izgubljenega dohodka je potrebno vključiti v prihodke (zaporedna številka 1) in izvzeti iz prihodkov v točki 2.8 obračuna DohDej.

Upravičenci, ki ob pripravi finančnih izkazov (ali že prej) ugotovijo, da ne izpolnjujejo pogojev za mesečni temeljni dohodek, zaradi česar mesečni temeljni dohodek vračajo, v skladu z računovodskimi standardi tega prihodka ne vključujejo v izkaze za leto 2021 (torej tudi ne v zaporedno številko 1 davčnega obračuna DohDej) in ga zato tudi ne izvzemajo.

Iz davčnega obračuna dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej) in davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) se kot prihodki ne izvzemajo:

  • delno povračilo nekritih fiksnih stroškov;
  • povračilo nadomestila plače v skladu z interventno zakonodajo;
  • subvencioniranje skrajšanega delovnega časa;
  • subvencioniranje prispevkov za socialno varnost za zaposlene, ki delajo;
  • krizni dodatek;
  • pomoč za financiranja regresa za letni dopust za leto 2021;
  • pomoč za nakup antigenskih hitrih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje;
  • povračilo dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije.
Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Poklici

Ladijske družbe na svoje križarke vabijo zaposlene, ki delajo na daljavo

Tisti, ki svoje službene obveznosti lahko opravljajo na daljavo, imajo več različnih možnosti, ko pride do izbire kraja za opravljanje dela.

Prijava na e-novice