Skip to content

Katere točke vključuje sprejet predlog o obdavčitvi virtualnih valut?

Vlada je na zadnji seji sprejela predlog Zakona o debirokratizaciji obdavčitve unovčevanje virtualnih valut, ki bi veljal za fizične osebe, ki z virtualnimi valutami, med katere spadajo tudi kriptovalute, ne opravljajo dejavnosti.

Ali nekdo opravlja dejavnost ali ne, pa se ne določa na podlagi števila transakcij, ampak na podlagi tega, ali se z virtualnimi valutami trguje na svoj račun ali na račun dejavnosti. Zakon se torej ne uporablja za pravne osebe ali fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in imajo virtualno valuto evidentirano med sredstvi pravne osebe oziroma dejavnosti, ki jo opravljajo, je zapisano v predlogu.

Davek mora torej fizična oseba plačati v primeru, da je v koledarskem letu unovčila za več kot 10.000 evrov virtualnih valut. Davčna obveznost ne nastane in davčni obračun se ne predloži, v kolikor skupen znesek vnovčenja virtualne valute v koledarskem letu ne presega 10.000,00 eurov oziroma v kolikor je bila dokazana izguba.

Davek bo morala plačata vsaka fizična oseba ob unovčitvi virtualnih valut. Vir slike: Canva.
Davek bo morala plačata vsaka fizična oseba ob unovčitvi virtualnih valut.
Vir slike: Canva.

Davčno osnovo pa dobimo tako, da se od vrednosti celotnega unovčenja odšteje znesek oprostitve v višini 10.000. Od tega nato plačamo pet odstotkov davka. To je tudi ena izmed glavnih spremembe iz predhodnega predloga, ki ga je februarja predložilo Ministrstvo za finance, kjer je bila obdavčitev 10-odstotna. Poleg znižane stopnje davka so črtali tudi predlagane normirane stroške v višini 50 odstotkov.

Za unovčenje virtualne valute se šteje menjava virtualne valute za fiat valuto, pri čemer mora biti izvedeno nakazilo fiat valute na transakcijski račun zavezanca oziroma mora biti izplačilo fiat valute kako drugače dano na razpolago zavezancu. Poleg tega se pri nakupu blaga, storitev ali drugega premoženja z virtualno valuto šteje, da je unovčenje opravljeno, ko je opravljen prenos virtualne valute prodajalcu za nakup blaga, storitev ali drugega premoženja.

Zavezanec za davek sam izračuna davek v davčnem obračunu, ki ga predloži v elektronski obliki preko sistema eDavki najpozneje do 28. februarja tekočega leta za predhodno leto in davek plača v roku 30 dni od dneva predložitve davčnega obračuna.

Davčni obračun za obdavčitev unovčenja kriptovalut boste lahko oddali preko sistema eDavki. Vir slike: eDavki.
Davčni obračun boste lahko oddali preko sistema eDavki.
Vir slike: eDavki.

Zavezanec lahko, v kolikor želi, davčni obračun predloži tudi takoj po vsakem unovčenju virtualne valute, kar pomeni, da mu ni treba čakati do izteka koledarskega leta. Tudi v tem primeru davek plača v roku 30 dni od dneva predložitve davčnega obračuna, ob tem pa mora biti pozoren na dejstvo, da se znesek oprostitve v višini 10.000 evrov nanaša na koledarsko leto in te oprostitve ne sme preseči.

Ne glede na to, da zakon letos ne bo veljal celotno koledarsko leto, bodo zavezanci lahko v koledarskem letu 2022 koristili celotni znesek oprostitve v znesku 10.000 evrov.

V predlogu ocenjujejo, da bo zaradi predlaganega zakona prišlo do novih davčnih prihodkov, ki naj bi v prvih letih znašali najmanj milijon evrov.

Pozneje, ko bodo imetniki virtualnih valut dojeli, da je v Sloveniji ugodna obdavčitev unovčenja virtualnih valut, je pričakovati, da bodo zaprosili za pridobitev statusa davčnega rezidenta Republike Slovenije in s tem bi se lahko povečali davčni prihodki iz tega naslova. Poleg tega bodo ti novi davčni rezidenti del tega unovčenja porabili v Sloveniji, kar se bo odrazilo v povečanju tudi drugih davčnih prihodkov, še piše v predlogu.

Poglavitna rešitev predloga zakona je po besedah vlade administrativno enostaven in razumljiv sistem ter zagotovitev javnofinančnih prihodkov iz naslova take obdavčitve.

Predlog mora potrditi še Državni zbor RS, je pa vlada predlagala obravnavo po nujnem ali skrajšanem postopku, ker »bi v primeru kasnejšega sprejetja predloga zakona lahko nastale težko popravljive posledice za državo, predvsem iz naslova nižjih davčnih prihodkov državnega proračuna in v obliki neizpolnitve mejnika sprejema drugega debirokratizacijskega paketa oziroma zakona.« Zakon bi začel veljati 15 dan po objavi v uradnem listu in bi veljal za vsa unovčenja po začetku veljave.

Ocenjujejo tudi, da bo Slovenija, v primeru, da državni zbor sprejme predlagani zakon, ena od redkih držav, če ne celo edina država na svetu s tako enostavno obdavčitvijo unovčenja virtualnih valut.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice