Naprej na vsebino

SURS: Cene gredo navzgor, prodaja pa prav tako

Tako kot drugod po svetu, tudi v Sloveniji opažamo hitro rast cen na skorajda vseh področjih. Nekateri strokovnjaki sicer pravijo, da se rast inflacije bliža vrhu, drugi pravijo, da smo vrh že dosegli in se bo rast upočasnila.

Statistični urad Republike Slovenije je pripravil kar nekaj poročil, ki se dotikajo cen življenjskih potrebščin, brezposelnosti in obsega prodaje.

Preberite tudi:

MojMojster: Nepremičnine so se podražile za 4,6 odstotka

Letna stopnja inflacije je poskočila

Iz SURS sporočajo, da so se cene življenjskih potrebščin v povprečju zvišale za 6,9 odstotka, povprečna 12-mesečna rast pa je bila 4-odstotna. V istem obdobju lani je bila -0,3-odstotna.

Cene blaga so bile v povprečju višje za 7,9 odstotka, cene storitev pa za 5 odstotkov. Blago, ki ga dnevno uporabljamo, se je podražilo za 9,1 odstotka, trajno blago za 8,8 odstotka, poltrajno blago pa za 2,7 odstotka.

V poročilu je SURS zapisal, da so k letni inflaciji največ prispevale cene naftnih derivatov ter hrane in brezalkoholnih pijač (vsak po 1,5 odstotne točke). Tekoča goriva so se namreč podražila za 35,9 odstotka, medtem ko so se goriva in maziva za osebna vozila podražila za 29,6 odstotka. Pri cenah hrane in brezalkoholnih pijač je bilo moč opaziti 9,2-odstoten porast.

Cene rastejo. Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija. Vir slike: SURS.
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija.
Vir slike: SURS.

Višje cene stanovanjske in gospodinjske opreme ter tekočega vzdrževanja stanovanj, ki so se podražile za 9,2 odstotka, so prispevale dodatne 0,7 odstotne točke. Med letnimi podražitvami so izstopale tudi za 11 odstotkov višje cene avtomobilov in za 7,9 odstotka višje cene gostinskih storitev. Prve so k inflaciji prispevale 0,6 odstotne točke, druge pa 0,4 odstotne točke.

Po drugi strani pa so nižje cene električne energije (za 21,6 odstotka) letno inflacijo ublažile za 0,8 odstotne točke.

Kaj pa na mesečni ravni?

V primerjavi s prejšnjim mesecem so se cene življenjskih potrebščin v aprilu zvišale za 2,6 odstotka. K mesečni inflaciji so največ, vsak po 0,5 odstotne točke, prispevale višje cene hrane (za 2,9 odstotka) in počitniških paketov (za 19,2 odstotka).

Kar se tiče hrane so se najbolj podražili olje in maščobe (za 7 odstotkov), meso (za 6,3 odstotka), zelenjava (za 5,2 odstotka) ter kruh in izdelki iz žit (za 2,9 odstotka).

Podražitve je SURS zabeležil tudi pri električni energiji (za 11,6 odstotka), ki je k inflaciji prispevala 0,3 odstotne točke. Za prav toliko, so inflacijo zvišale podražitve oblačil in obutve (za 3,8 odstotka). 0,2 odstotne točke so dodala dražja tekoča goriva (za 20,4 odstotka).

Po 0,1 odstotne točke vsak pa so k inflaciji prispevale še višje cene cigaret (za 2,5 odstotka), najemnin (za 6,2 odstotka), zbiranja odpadkov (za 9 odstotkov), plina (za 5,8 odstotka), najema garaž, parkirišč in osebnih vozil (za 16,6 odstotka), stanovanjske in gospodinjske opreme ter tekočega vzdrževanja stanovanj in gostinskih storitev (vsak za 1 odstotek) ter raznovrstnega blaga in storitev (za 0,8 odstotka). Opaznejših pocenitev v aprilu SURS ni zaznal.

Stopnja brezposelnosti v marcu 4,0-odstotna

SURS ugotavlja, da je bila mesečna stopnja anketne brezposelnosti v marcu 2022 4,0-odstotna, kar pomeni za 0,1 odstotne točke nižja kot v februarju in 1,1 odstotne točke nižja kot v lanskem marcu.

Ocenjujejo, da je bilo v marcu brezposelnih približno 41.000 oseb, starih od 15 do 74 let, od tega je bilo polovico moških in polovico žensk. Stopnja anketne brezposelnosti med moškimi je bila v marcu 3,7-odstotna, med ženskami pa 4,4-odstotna.

Mesečna stopnja anketne brezposelnosti 15–74 let, Slovenija, januar 2015–marec 2022. Vir slike: SURS.
Mesečna stopnja anketne brezposelnosti 15–74 let, Slovenija, januar 2015–marec 2022.
Vir slike: SURS.

Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini večji kot mesec prej

Skupni obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini je bil v februarju za 2,9 odstotka večji kot v prejšnjem mesecu: v storitvenih dejavnostih se je povečal za 3,5 odstotka, v trgovini pa za 2 odstotka.

Med storitvenimi dejavnostmi najbolj izstopa poslovanje z nepremičninami, kjer se je obseg prodaje povečal za 10,8 odstotka. Povečal se je še v prometu in skladiščenju (za 3,4 odstotka), gostinstvu (za 3,1 odstotka) ter informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 1,8 odstotka). Zmanjšal pa se je v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 2,4 odstotka) ter strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 0,6 odstotka).

V primerjavi s februarjem 2021 je bil skupni obseg prodaje večji za 13,4 odstotka (v storitvenih dejavnostih za 15,5 odstotka, v trgovini za 9,4 odstotka).

Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, Slovenija. Vir slike: SURS.
Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, Slovenija.
Vir slike: SURS.

Glede na lansko leto se je povečal v vseh skupinah storitvenih dejavnosti, najbolj v gostinstvu (za 198 odstotkov). Sledile so druge raznovrstne poslovne dejavnosti (za 12,9 odstotka), promet in skladiščenje (za 8,3 odstotka), strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (za 7,3 odstotka), poslovanje z nepremičninami (za 2,5 odstotka) ter informacijske in komunikacijske dejavnosti (za 0,8 odstotka).

V prvih dveh mesecih 2022 je bil skupni obseg prodaje za 17,3 odstotka večji kot v istem obdobju leta 2021. Rast v storitvenih dejavnostih je znašala 19 odstotkov, v trgovini pa 13,8 odstotka. Obseg prodaje se je povečal v vseh skupinah storitvenih dejavnosti, najbolj izrazito pa v gostinstvu (za 216,7 odstotka).

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice