Naprej na vsebino

Kako unovčiti digitalni bon ’22?

Od jutri naprej boste upravičenci lahko unovčili digitalni bon. Vlada Republike Slovenije je namreč februarja letos sprejela predlog Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, ki ga je kasneje potrdil tudi DZ RS. Gre za prvi sistemski zakon, ki celovito ureja področje pridobivanja digitalnih veščin in znanj. Eden izmed ukrepov, katerega namen je spodbujati tako imenovano digitalno vključenost, so tudi digitalni boni, s katerimi se spodbuja predvsem nakup računalniške opreme. Gre za dobroimetje, ki ga uporabnik lahko unovči pri trgovcu z računalniško opremo, ta pa vrednost unovčenega bona prejme iz državnega proračuna.

Digitalne bone lahko unovčite do 30. novembra 2022.

Kaj morate storiti, da pridobite bon?

Tako kot je bilo to pri turističnih bonih, ki jih, mimogrede morate izkoristiti do konca tega meseca, je tudi digitalni bon ’22 dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave. Zanj ni potrebno zaprositi in ga ne prejmete v fizični obliki.

Do digitalnega bona ’22 ste upravičeni, če ste 12. marca 2022 imeli stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in ste bili takrat:

 • šoloobvezen otrok, vpisan v 7., 8. ali 9. razred,
 • dijak srednje šole,
 • študent višje šole po predpisih o višjem strokovnem izobraževanju,
 • študent študijskega programa prve, druge ali tretje stopnje po predpisih o visokem šolstvu ali
 • stari 55 let ali več in se boste udeležili izobraževanja na področju digitalne pismenosti.

Do digitalnega bona ’22 ste upravičeni tudi, če izpolnjujete zgornje pogoje in se šolate v tujini. V tem primeru morate od pristojnega organa pridobiti priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona ’22. Za priznanje statusa morate izpolniti in predložiti Vlogo za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona ’22 – šolajoči v tujini.

O vlogi bo nato odločal organ, pristojen za informacijsko družbo. Če bo zahtevi za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona ’22 ugodil, vas bo o tem obvestil in vaše podatke posredoval Finančni upravi Republike Slovenije, ki jih bo za potrebe evidentiranja upravičencev do digitalnega bona ’22 vnesla v evidenco digitalnih bonov, nato boste lahko digitalni bon koristili.

Digitalni bon je mogoče koristiti tudi za nakup kompletov za učenje programiranja. Vir slike: Pixabay.
Digitalni bon je mogoče koristiti tudi za nakup kompletov za učenje programiranja.
Vir slike: Pixabay.

Za kakšen nakup in kako lahko koristite bon?

Digitalni bon ’22 lahko unovčite izključno za nakup nove, obnovljene ali rabljene računalniške opreme in sicer:

 • prenosnega, tabličnega ali namiznega računalnika,
 • priklopne postaje za prenosni računalnik,
 • računalniškega zaslona,
 • tipkovnice in miške,
 • digitalnega papirja,
 • digitalnega peresa,
 • čitalnika pametne kartice,
 • spletne kamere,
 • slušalk z mikrofonom,
 • večfunkcijske naprave, optičnega čitalnika (skenerja), tiskalnika,
 • 3D tiskalnika,
 • zunanje pomnilniške enote,
 • posebne računalniške opreme za digitalno vključenost invalidov in
 • kompleta za učenje programiranja (vključno s kartičnim računalnikom in programsko opremo za razvojna okolja).

Nakup lahko opravite pri poslovnih subjektih s sedežem v Republiki Sloveniji, katerih poslovna dejavnost, registrirana v Poslovnem registru Slovenije na dan unovčitve, je ena od naslednjih dejavnosti iz Priloge I Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti ali njim podrejena dejavnost:

 • G 46.5 – Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo,
 • G 47.4 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi, komunikacijskimi, avdio in video napravami.

Ko izberete blago, prodajalcu povejte, da bi radi unovčili digitalni bon in mu dajte izpolnjeno Izjavo o unovčitvi digitalnega bona ’22, ki jo najdete tukaj. Vpisati morate tudi EMŠO in davčno številko ter se identificirati z osebno izkaznico, potnim listom ali dovoljenjem za stalno prebivanje.

Na podoben način bo potekal nakup preko spleta. Tudi v tem primeru boste morali izpolniti izjavo o unovčitvi, ki jo boste posredovali preko e-maila ali kot priponko pri samem nakupu, v kolikor spletni ponudnik to omogoča.

V kolikor je v družini več upravičencev, lahko vrednost bonov tudi združujete, v tem primeru morate izpolniti in predložiti še Izjavo o združitvi digitalnih bonov ’22. A POZOR! Bone lahko med seboj združujete le šolajoči se učenci v zadnji triadi osnovne šole, srednješolci in študenti in sicer s šolajočimi se brati, sestrami, polbrati in polsestrami. Starši z otroki, babice in dedki z vnuki digitalnih bonov ’22 ne morete združevati.

Stari 55 let in več boste morali za pridobitev digitalnega bona opraviti izobraževanje s področja digitalnih kompetenc. Vir slike: Pixabay.
Stari 55 let in več boste morali za pridobitev digitalnega bona opraviti izobraževanje s področja digitalnih kompetenc. V preteklosti opravljeni tečaji se pri tem ne upoštevajo.
Vir slike: Pixabay.

Stanje bona lahko od jutri naprej oziroma od 15. 6. 2022 dalje preverite na odprti spletni strani Edavki (za to ne potrebujete digitalnega potrdila). To storite tako, da v rubriki Pogosta vprašanja vpišete svojo davčno številko in preverite stanje v spustnem meniju s pritiskom na znak »+«.

Ste stari 55 let ali več? Najprej boste morali opraviti neformalno izobraževanje za dvig digitalnih kompetenc

Za pridobitev digitalnega bona boste morali prebivalci RS, stari 55 let in več, najprej opraviti subvencionirano neformalno izobraževanje. Udeležba na tem izobraževanju bo za vas brezplačna, pogoja za udeležbo sta stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in starost 55 let ali več (oboje) na dan 12. 3. 2022.

Ko boste opravili neformalno izobraževanje, boste v informacijski sistem FURS vpisani kot upravičenec do digitalnega bona ’22. Če ste podobne tečaje v preteklosti že opravljali, vas ti ne uvrščajo med upravičence, ampak boste morali izobraževanje ponoviti. Seznam tečajev bo objavljen predvidoma konec julija.

Preverite tudi: Koliko računalniške opreme bo prinesel digitalni bon 2022?

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice