Skip to content

Covid-19: pregled priporočil za jesen in zimo 2022/2023

Pretekli teden je strokovna skupina za obvladovanje bolezni covid-19, ki deluje v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in jo vodi Mario Fafangel, predstavila izhodišča in usmeritve za pripravljenost in odzivanje na okužbe z virusom SARS-CoV-2 v jesensko-zimski sezoni 2022/2023.

Preberite tudi:

Minister za zdravje: Družbe ne bomo zapirali

»Virus SARS-CoV-2 bo najverjetneje ostal z nami in še naprej krožil med prebivalstvom, nemogoče pa je predvideti, v kolikšni meri. Širok razpon možnih scenarijev predstavlja dolgoročen izziv za načrtovanje ukrepov preprečevanja in obvladovanja tako za področje javnega zdravja kot tudi za celoten zdravstveni sistem. Javnozdravstveni ukrepi se bodo prilagajali glede na epidemiološko situacijo, glavni poudarek pa ostaja enak: zaščititi zdravje prebivalstva, s poudarkom na zaščiti ranljivih skupin in zagotavljati vzdržnost zdravstvenega sistema,« so zapisali.

Možnih je pet scenarijev, navajajo: zmanjšana ogroženost, redne ponovne okužbe, težko obvladljiva zima, neobvladljiva zima in stanje nove pandemije. V povezavi s temi scenariji so pripravili dve fazi ukrepov.

Covid-19: Mario Fafangel, ki vodi strokovno skupino za obvladovanje covida-19, predstavlja priporočila. Vir slike: siol.net.
Mario Fafangel, ki vodi strokovno skupino za obvladovanje covida-19, predstavlja priporočila. Vir slike: siol.net.

Faza 1 je odziv na prve tri scenarije, namen odziva pa, da se zaščitijo predvsem najbolj ranljive skupine prebivalstva in se s tem prepreči porast števila oseb s težje potekajočo obliko covida-19. Priporočajo se ukrepi, ki so usmerjeni v zamejevanje širjenja SARS-CoV-2, vendar ne posegajo pomembno v vsakdanje življenje večine posameznikov. Ta faza začne veljati, ko priporočila potrdi ministrstvo za zdravje, preneha pa, ko preide v fazo 2.

Faza 2 predstavlja odziv na četrti scenarij (neobvladljiva zima). Cilj javnozdravstvenih ukrepov v tej fazi je znižanje števila obolelih, obolelih s težjo obliko covida-19 in umrlih zaradi covida-19 ter zmanjšanje preobremenitve zdravstvenega sistema in zagotavljanje vzdržnosti zdravstva z upoštevanjem tehtanja med sprejemljivostjo, družbenim bremenom in učinkovitostjo priporočil. Ta faza začne veljati s prehodom iz faze 2 in velja do prehoda v višjo fazo ali do preklica.

Cepljenje

Strokovna skupina poudarja, da je cepljenje enostaven, varen in učinkovit ukrep za zaščito pred težjo obliko covida-19.

Covid-19: Cepljenje po besedah vodje strokovne skupine ne bo obvezno, je pa priporočljivo. Vir slike: Pixabay.
Cepljenje po besedah vodje strokovne skupine ne bo obvezno, je pa priporočljivo. Vir slike: Pixabay.

V fazi 1 drugi poživitveni odmerek (četrti odmerek) priporočajo za osebe, stare 60 let in več, predvsem za osebe s povečanim tveganjem za težji potek covida-19 (posebej ranljivi kronični bolniki), oskrbovance domov za starejše, posebnih socialno-varstvenih zavodov in vse osebe, stare 80 let in več. Osebam, ki so prejele osnovno cepljenje, se za izboljšanje zaščite priporoča prvi poživitveni odmerek. Osebam, ki še niso pristopile k cepljenju proti covidu-19, svetujejo, da to storijo čimprej.

V fazi 2 oziroma ko se pokaže potreba po množičnem cepljenju (ko interes za cepljenje proti covidu-19 preseže zmogljivost cepilnih centrov), strokovna skupina predlaga aktivacijo sistema množičnega cepljenja.

Obvladovanje prenosa okužb

Oseba s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2 ostane doma v izolaciji 10 dni (7 dni v primeru negativnega testa sedmi dan) in o možnem prenosu okužbe obvesti svoje stike.

Osebam, ki so bile v stiku z okuženo osebo, se priporoča, da sedem dni po stiku pozorno spremljajo zdravstveno stanje, v primeru simptomov ostanejo doma in pokličejo osebnega ali dežurnega zdravnika, se izogibajo stikom z ostalimi osebami, ob pojavu simptomov naj se samotestirajo in naj uporabljajo maske.

Maske so v fazi 1 priporočene v vseh zaprtih javnih prostorih in na javnem prevozu, nujne pa v zdravstvu vključno z lekarnami in DSO. V fazi 2 so nujne v vseh zaprtih javnih prostorih z izjemo vzgojno-izobraževalnih zavodov.

Ključen ukrep je tudi prezračevanje. Strokovna skupina priporoča tudi uporabo aplikacije #OstaniZdrav v prihajajočem šolskem oziroma študijskem letu 2022/2023 v višjih in visokošolskih zavodih ter pri izvajanju izobraževanja odraslih. Uporablja naj se tudi funkcionalnost aplikacije ustvarjanja in skeniranja QR kode za predavalnice. Sistem naj bo delujoč v vseh fazah strategije obvladovanja SARS-CoV-2 tekom jeseni in zime, so zapisali.

Testiranje in zdravljenje

»V trenutni fazi epidemije ostaja ključno zagotoviti testiranje vseh oseb s simptomi covida-19, in to čim prej po pojavu simptomov. Pri tem ostajata osrednja ukrepa napotitev na testiranje prek zdravnika (HAGT/PCR) ter možnost izvedbe brezplačnih testov HAGT po opravljenem pozitivnem samotestu,« opozarja strokovna skupina. Nujno je tudi ohranjati zadostno izvajanje testiranja PCR za pridobitev zadostne količine vzorcev za sekveniranje virusnih genomov in sledenje različic virusa SARS-CoV-2 v populaciji.

V primeru faze 2 se okrepijo kapacitete in obseg testiranja vseh oseb s simptomi covida-19, samotestiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih se razširi tudi na asimptomatske osebe. Dodatno se aktivno iskanje asimptomatskih okuženih z namenom prekinitve verige prenosov omogoči v okoljih z večjim tveganjem za širjenje okužb (zdravstvo, DSO/PSVZ …) oziroma v opredeljenih organih kritične infrastrukture v državi.

Samotestiranje učencev, dijakov in študentov naj se izvaja v domačem okolju. Vir slike: Dreamstime.
Samotestiranje učencev, dijakov in študentov naj se izvaja v domačem okolju. Vir slike: Dreamstime.

V fazi 1 se priporoča samotestiranje za učence v osnovnem šolstvu, dijake v srednjem šolstvu, študente v višjem in visokem šolstvu ter udeležence izobraževanja odraslih s simptomi, značilnimi za okužbo z virusom SARS-CoV-2, in za vse tiste, ki so bili v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2 v domačem okolju.

Pri učencih s posebnimi potrebami v osnovnih šolah ter učencih in dijakih s posebnimi potrebami v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami se zagotovi možnost testiranja tudi v šoli oz. zavodu.

V primeru faze 2 je nujno, da se samotestiranje na domu razširi na vse osebe, ki se izobražujejo (tudi tiste, ki so asimptomatske), izvaja pa naj se obdobno (vsaj enkrat tedensko). Izvaja naj se na domu, prevzem kompletov za samotestiranje pa naj se uredi v lekarnah brezplačno, svetuje svetovalna skupina.

Zdravljenje se bo izvajalo tako kot doslej – za večino na domu, v primeru hujšega poteka bolezni pa sledi hospitalizacija. Karantena za stike ni predvidena niti v drugi fazi.Oseba, ki se bo okužila, bo ostala doma v izolaciji deset oziroma sedem dni, če bo test sedmi dan negativen. Osebam, ki so bile v stiku z okuženim, je priporočeno, da opazujejo svoje zdravstveno stanje in v primeru znakov covida se samotestirajo, pokličejo zdravnika ter nosijo masko, ko je to primerno.

Ukrepi za zmanjševanje stikov

Med te ukrepe spadata delo na domu in pravila povezana z dogodki in prireditvami.

»Delo na domu je smiseln ukrep za osebe, pri katerih obstaja večje tveganje za težji potek
bolezni (vse osebe, stare 60 let in več, in osebe s kroničnimi nenalezljivimi bolezni), če jim
narava dela to omogoča. Posebej pa za tiste, pri katerih obstaja možnost slabšega odziva na
cepljenje proti covidu-19,« navajajo.

V primeru faze 2 bi delo na domu postalo nujno za celotno delovno prebivalstvo, kateremu narava dela to omogoča.

Glede dogodkov in prireditev v fazi 1 strokovna skupina priporoča, da se udeleženci držijo splošnih priporočil za obvladovanje virusa SARS-CoV-2. Dodatno predlagajo, da se osebam, pri katerih obstaja večje tveganje za težji potek bolezni, priporoča izogibanje množičnim dogodkom (posebej v zaprtih prostorih) oz. naj se poslužijo vseh dostopnih zaščitnih ukrepov (maske, cepljenje, medosebna razdalja).

Tako organizatorji kot obiskovalci naj se držijo Higienskih priporočil za preprečevanje prenosa in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

V fazi 2 naj se dogodki in prireditve naj ne prepovejo, ampak naj stopi v veljavo nujno

upoštevanje Higienskih priporočil za preprečevanje prenosa in širjenja okužbe z virusom SARS-

CoV-2. V tem primeru je največje število obiskovalcev v prostoru nujno prilagoditi površini prostora, da je možno ohranjati medosebno razdaljo vsaj 1,5 m med obiskovalci.

Grafični povzetek Strokovnih izhodišč in usmeritev za pripravljenost in odzivanje na okužbe z virusom SARS-Cov_2. Vir: NIJZ.
Grafični povzetek Strokovnih izhodišč in usmeritev za pripravljenost in odzivanje na okužbe z virusom SARS-Cov_2. Vir: NIJZ.
Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice