Skip to content

Ste že izbrali upravičenca za donacijo 1 % dohodnine?

Poleg davka na dodano vrednost in davka od dohodkov pravnih oseb je dohodnina tista, ki doprinese velik delež sredstev v državni proračun in sicer okoli milijarde in pol evrov letno. Z večino tega denarja razpolaga država – posamezniku pa je prepuščeno razvrščanje do 1 % dohodnine.

Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij, ki so nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativni sindikati, registrirane cerkve in druge verske skupnosti ter po novem tudi šolski skladi ali skladi vrtcev.

Komu lahko namenite del dohodnine?

Vsi upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so objavljeni na seznamu, ki ga za posamezno odmerno leto določi vlada in je objavljen v Uradnem listu RS najpozneje do 30. septembra leta, za katero se odmerja dohodnina ter nato tudi na spletni strani FURS. Seznam upravičencev za leto 2022 je dostopen TUKAJ.

Upravičencem lahko skupaj namenite do 1 % dohodnine. To pomeni, da lahko celoten znesek namenite enemu upravičencu, ali pa 1 odstotek razdelite na več upravičencev, pri čemer morate upoštevati desetinke. Tako lahko posameznemu upravičencu namenite 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %,… dohodnine, seštevek vseh pa ne sme presegati 1 % dohodnine. Največje število upravičencev je deset.

Izjema so šolski skladi, ki so bili na seznam upravičencev za leto 2022 uvrščeni skladno s spremembami in dopolnitvami Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOVFI). Posameznemu šolskemu skladu lahko namenite največ 0,3 % odmerjene dohodnine, zaokrožen na desetinko odstotka, pri čimer skupen odstotek namenitve upravičencem in skladom ne sme preseči enega odstotka.

Kdaj, kje in kako lahko to storite?

Vlogo lahko izpolnite kadarkoli, davčni organ pa bo upošteval veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve. Če ste vlogo v preteklosti že izpolnili in je nikoli niste spreminjali, se del dohodnine še vedno oddvaja upravičencu, ki ste ga takrat navedli. V kolikor želite upravičenca zamenjati, lahko to storite do konca decembra.

Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko oddate elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki ali na papirju (osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu). Takse ni, prav tako ni nobenih sankcij, če vloge ne oddate.

Obrazec zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije. Vir: FURS.
Obrazec zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije. Vir: FURS.

Katere organizacije so prejele donacije dela dohodnine za leto 2021?

V letu 2021 je bilo 5.844 različnim upravičencem namenjenih 528.010 donacij v skupni višini 12.407.800,75 evrov. Največ, skoraj pol milijona evrov, so prejeli Rdeči noski, ki so poznani predvsem po programu bolnišnični klovni. Druga na seznamu je z nekaj več kot 300.000 evrov Slovenska Karitas, ki ji sledita Zveza prijateljev mladine Slovenije in Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje z dobrimi 240 tisočaki vsaka.

Med političnimi strankami je največja prejemnica Slovenska demokratska stranka z dobrimi 47 tisočaki, sledijo Socialni demokrati z nekaj več kot 32.000 evri.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice