Naprej na vsebino

Svetnik dneva

Dejstvo številka 115

Objavljeno:
Evropska komisija, Svet ministrov in Evropski parlament se z Odborom regij posvetujejo pri pripravi zakonodajnih besedil (direktiv, uredb itd.) na področjih, ki vplivajo na lokalne in regionalne skupnosti. Predlogi zakonodajnih besedil ...

Dejstvo številka 114

Objavljeno:
Generalni sekretariat Evropskega odpora regij sestavlja 5 direkcij: direkcija za člane in plenarna zasedanja, direkciji za zakonodajno delo 1 in 2, direkcija za komuniciranje ter direkcija za kadrovske zadeve in finance. ...

Dejstvo številka 113

Objavljeno:
Generalnega sekretarja predsedstvo Evropskega odbora regij (OR) imenuje za pet let. Generalni sekretar kot vodja uprave OR ne sme biti nosilec političnega mandata. Njegova naloga je, da skrbi za izvajanje sklepov ...

Dejstvo številka 112

Objavljeno:
V Evropskem odboru regij je tudi 28 nacionalnih delegacij. Člani se v okviru nacionalnih delegacij sestanejo pred plenarnimi zasedanji in drugimi dogodki ter razpravljajo o skupnih stališčih.

Dejstvo številka 111

Objavljeno:
Predsednik Evropskega odbora regij, prvi podpredsednik in predsedniki političnih skupin ter generalni sekretar se kot konferenca predsednikov prav tako sestanejo pred vsakim plenarnim zasedanjem in drugimi pomembnimi sejami, da bi dosegli ...

Dejstvo številka 110

Objavljeno:
Evropski odbor regij ima štiri politične skupine: Evropsko ljudsko stranko (EPP), Stranko evropskih socialistov (PES), Zavezništvo liberalcev in demokratov za Evropo (ALDE) in Evropsko zvezo (EA). Nekateri člani so neodvisni. Člani ...

Dejstvu številka 109

Objavljeno:
Delo Evropskega odbora regij je organizirano v šestih komisijah, specializiranih za naslednja področja: CIVEX – državljanstvo, upravljanje, institucionalne in zunanje zadeve; COTER – politika teritorialne kohezije in proračun EU; ECON – ...

Dejstvo številka 108

Objavljeno:
344 članov Evropskega odbora regij se petkrat letno v Bruslju sestane na plenarnem zasedanju, na katerem obravnavajo in sprejemajo mnenja, poročila in resolucije. Na plenarna zasedanja, na katerih razpravljajo o vprašanjih ...

Dejstvo številka 107

Objavljeno:
Predsedstvo je organ odločanja Evropskega odbora regij (OR). Sestavlja ga 63 članov: predsednik, prvi podpredsednik, 28 podpredsednikov (po eden iz vsake države članice), predsedniki političnih skupin OR in 28 drugih članov ...

Dejstvo številka 106

Objavljeno:
Predsednik, ki ga plenarna skupščina izvoli za mandat dveh let in pol, vodi delo Evropskega regijskega odbora, predseduje plenarnim zasedanjem in je njegov uradni predstavnik. Tudi prvega podpredsednika, ki zastopa predsednika ...

Prijava na e-novice