Naprej na vsebino

Poštarji stavkajo zaradi neizpolnjenih obljub in nevzdržnega stanja v Pošti Slovenije

Avtor: Metod Kranjc

Že kar nekaj časa je povprečnemu uporabniku jasno, da na Pošti Slovenije nekaj ni v redu. Poštne poslovalnice se spreminjajo v trgovske centre, njihovi letaki prej kot na oglaševanje poštnih storitev spominjajo na spletne trgovine, poslovalnice se zapirajo, ker naj ne bi nosile profita, če ravno so s tem oškodovani zlasti starejši podeželani, ki zaradi tega izgubljajo edino vez s svetom in drugim. Poštne pošiljke prihajajo z zamudo, saj je območje ki ga pokrivajo posamezni poštarji zanje bistveno preveliko…

Poštarji že vsaj četrto leto opozarjajo na težave pri delu. Sprva je bila največja težava višina plače, a sedaj se že vsaj leto dni soočajo s preobremenjenostjo. Saša Gržinič s Sindikata poštnih delavcev je že v februarju opozarjal: »Delovne razmere so namreč nemogoče, sodelavci odhajajo, novih poštarjev pa ni in ni. Številni so tudi bolniške odsotnosti, nenavadno veliko je tudi poškodb pri delu. Vsak dan je na bolniškem dopustu 230 delavcev, ko so poslabšane delovne razmere, tudi 400 do 500.«

Na Pošti Slovenije že dlje časa vre

Že od leta 2017 Sindikat poštnih delavcev (SPD) opozarja na nemogoče delovne razmere. Ker je takrat največjo težavo pomenila višina plače so si le-to izopogajali in stavke ni bilo. S tem pa ni bilo konec težav s katerimi se zaposleni na Pošti Slovenije soočajo. Delovne razmere so postajale vse bolj zahtevne. Zaradi preobremenjenosti, prevelikih zahtev vodstva (prodaja vsega mogočega, plačilo glede na uspešnost …) je mnogo zaposlenih odšlo v bolniški stalež ali celo podalo odpoved. Pošta Slovenije je manko pri zaposlenih skušala pokrpati z zaposlitvijo študentov, ter »uvažanjem« delavce iz držav bivše Jugoslavije, z utemeljitvijo, da v Sloveniji ni dovolj kandidatov. A ne glede na ukrepe Pošte Slovenije, njihovo vztrajno zanikanje težav in pometanje le-teh pod preprogo so prišli do kritične točke in zaposlene pripeljali do končne odločitve, da stavka danes bo.

Vir: Facebook SPD

Poštarji zahtevajo boljše razmere in višjo plačo

SPD je vsekakor želela skleniti dogovor, a se je zataknilo že pri zahtevi, da bi se zaposlenim za 10 odstotkov zvišanje plač v prihodnjem letu, a je vodstvo predlagalo uresničitev tega ukrepa za leto 2021. Dlje od tega niso prišli,  zato so SPD na Pošto Slovenije naslovili naslednje zahteve:

  • Pošta Slovenije naj v letu 2020 poveča število zaposlenih v taki višini, da bo zagotavljala izpolnjevanje obveznosti ter normalen obseg opravljenih ur ter prenehala s kršenjem pravic, ki jo zagotavljajo delovnopravna zakonodaja in kolektivne pogodbe ter akti, sprejeti na njihovi podlagi. SPD ocenjuje, da bi morala Pošta Slovenije zaposliti še dodatnih 300 zaposlenih.
  • Sedanja višina plače je za deficitarna delovna mesta glede na naravo in pogoje dela bistveno prenizka, kar je razvidno iz naslednjih dejstev:
  • znižanje zahtevnosti za opravljanje dela na nekaterih delovnih mestih in znižanje zahtevane strokovne izobrazbe kot tudi zaposlovanje tujcev ni prineslo želenih rezultatov glede popolnitve delovnih mest;
  • povečuje se obseg in zahtevnost opravil, vse večji sortiment nalog tako iz bančništva, loterije, prodaje, poštnih storitev, logistike….;
  • povprečna starost delavcev na PS se iz leta v leto viša;
  • čiščenje pošt in urejanje okolice pošt;
  • zaradi narave dela in premajhnega števila delavcev se urniki dnevno spreminjajo, kar onemogoča normalno življenje tudi v zasebnem delu življenja.

Za izboljšanje vseh navedenih okoliščin je po njihovem mnenju, edina rešitev dvig plač.

Predsednik SLS, Marjan Podobnik, sporoča, da v stranki SLS ponovno odločno podpirajo zahteve slovenskih poštarjev za zmanjšanje njihove obremenjenosti in ohranitev vseh obstoječih poštnih poslovalnic: »V SLS podpiramo upravičene zahteve poštnih delavcev glede pogojev dela, odločno tudi nasprotujemo zapiranju poštnih poslovalnic, saj to znižuje kakovost življenja na podeželju in v mestih, kjer se poslovalnice zapirajo.« Naj na tem mestu dodamo, da se v SLS že od samega začetka nerazumnega vodenja in delovanja vodstva Pošte Slovenije opozarjajo na to. Bili so prvi, ki so ostro nasprotovali zapiranju pošt na podeželju in obsodili »ustvarja velikih dobičke za izplačevanje tistim pri veliki mizi«.

V času stavke uporabnike naj ne bi čutili le-te

Tako Pošta Slovenije, kot SPD so zagotovili, da uporabniki poštnih storitev skoraj ne bodo občutili stavke. Za poštne uslužbence namreč veljajo določene stavkovne omejitve, tako bodo morali prvi dan stavke raznositi vso pošto, ki je bila sprejeta pred stavko. Med stavko pa vsekakor ne bodo raznašali reklam, časnikov, paketov s storitvijo, kot so denimo odkupnina, plačila prek dobavnice in podobno.

Prav tako na poštnih okencih pa ne bodo opravljali trgovskih in bančnih storitev, ne bodo prodajali vstopnic, srečk in podobnega oziroma vsega, kar niso poštne storitve. Določene omejitve bodo tudi pri poštnih storitvah.

Pošta Slovenija stavko označila za nezakonito in napovedala uporabo pravnih sredstev

Udeležbo v stavki so napovedali tudi marsikateri delavci, ki niso člani SPD. Pošta Slovenija pa je med tem izdala okrožnico, v kateri je označila stavko kot nezakonito, in napovedala uporabo pravnih sredstev zoper stavko. Kar bo marsikoga zaustavilo pri nameri, da bi danes stavkal, če ravno mu je Pošta Slovenija s to okrožnico in medvrstično grožnjo kršila osnovne pravice. Hkrati pa je Pošta Slovenije pozvala delavce, ki ne bodo stavkali, k podpisu soglasja za opravljanje nadur in opravljanje dela stavkajočih.

Kako dolgo bo potekala stavka nihče ne ve, saj je vodstvo Pošte Slovenije prepričano, da so razmere dobre in da v SPD le pretiravajo. Saj so po njihovih besedah zaposlili že vsaj 200 novih delavcev. Glede plač, pa menijo, da če bi ugodili zahtevam DPD bi s tem morali zagotoviti 12 milijonov evrov, ter bi na ta način ogrozili delovna mesta 6300 ljudi. Dodajajo, da sindikat ni želel sprejeti nagrade za uspešnost v višini 1,5 milijonov evrov.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Poklici

Kam so vsi natakarji šli?

Če je bilo pomanjkanje natakarjev očitno že v preteklosti, so po epidemiji covida-19 postali redki kot dragulji. Se pa najdejo gosti, ki z njimi še vedno ravnajo kot svinja z mehom.

Prijava na e-novice