Skip to content

Portal e-sodstvo: izterjajte neplačan račun ali plačo

Ministrstvo za pravosodje je vzpostavilo spletni portal e-sodstvo. Spletni portal e-sodstvo omogoča izvajanje nalog od 8. do 20. ure vsak delovni dan in zagotavlja spletne storitve za državljane in jim omogoča uporabo e-storitev za elektronsko oddajo vlog.

Del tega elektronskega sistema e-sodstvo je tudi podportal za elektronske storitve, povezane z izvršbo, imenovan e-izvršba. Te storitve, ki jih nudi portal e-sodstvo, omogočajo elektronsko predložitev predlogov, vlog in drugih dokumentov, vodenje elektronskih registrov v izvršilnih postopkih in zavarovanjih ter poizvedb o izvršilnih postopkih in zavarovanju.

Elektronski sistem e-izvršbe strankam omogoča elektronsko vložitev zahteve za izvršbo. V skladu s postopkom, določenim v pravilih o obrazcih, vrstah izvršbe civilnih zahtevkov in poteku avtomatiziranih izvršilnih postopkov, e-izvršba zagotavlja avtomatizirane postopke v zvezi z izvršbo denarnih zahtevkov na podlagi verodostojne listine, izjema so menice.

Preberite tudi:

Pripravljajo se konkretne spremembe v državi

Rubežnik na vratih, kaj pa zdaj?

Registrirani uporabniki (vsi se lahko registrirajo) lahko uporabljajo portal e-sodstvo in sistem e-izvršbe za vložitev zahteve za izvršitev na podlagi verodostojnega dokumenta. Registrirani uporabniki lahko portal e-sodstvo prav tako uporabljajo za izvedbo pregleda seznama postopkovnih korakov v postopku od elektronske vložitve za uveljavitev verodostojne listine.

Obrazec in predloge za uveljavitev verodostojnih dokumentov lahko uporabniki tudi natisnejo. Poleg tega lahko interni usposobljeni uporabniki po sistemu e-sodstvo po uradni dolžnosti oddajo zahtevo za izvršitev in predlog zavarovanja, vložijo vlogo za izvršitev začasne ustavitve, umik ali delni umik zahteve za izvršbo ali zavarovanja, pregledajo svoje elektronske dokumente v enem e-izvrševanju in za spremljanje postopkovnih korakov v postopku, v katerem so ti vložili elektronsko prijavo.

Portal e-sodstvo omogoča vložitev izvršbe.
Portal e-sodstvo omogoča vložitev izvršbe.
Vir slike: qimono, Pixabay

Preko portala e-sodstvo lahko izterjate neplačan račun, plačo ali regres

Na portalu e-sodstvo lahko registrirani uporabnik, v primeru neplačanega računa, plače ali regresa, vloži izvršbo na podlagi verodostojnega dokumenta. Skorajda ni osebe ali podjetja, ki se ne bi vsaj enkrat znašla v tem položaju. Za primer, kot podjetje ste stranki izstavili račun, a stranka računa ne želi plačati. Ali pa ste delavec v podjetju, ki je od delodajalca prejel plačilno listo, a plačila ni bilo na vašem računu. Razlogi za to so lahko, da ima dolžnik le trenutne finančne težave, a običajno se dolžnik plačilu le izmika, podaja ogromno izgovorov za neplačilo in število obljub, katerih se na koncu ne drži.

V teh primerih lahko oseba ali podjetje na portal e-sodstvo vloži izvršbo. Seveda je nujno potrebno imeti verodostojen dokument oziroma listino, saj jo je treba ob vložitvi izvršbe tudi priložiti. Za verodostojen dokument oziroma listino se štejejo izdani računi, notarsko overjena zasebna listina, plačilna lista ali pisni obračun delodajalca ter številni drugi.

Kako na portalu e-sodstvo vložiti izvršbo?

Kot že rečeno, lahko registriran uporabnik na portalu e-sodstvo vloži izvršbo na podlagi verodostojnega dokumenta. Pred vložitvijo izvršbe je najbolje, da se dolžnika najprej opozori z opominom za plačilo (obrazci za opomin so dostopni tudi na spletu). V kolikor se to izkaže za učinkovito, postopek izvršbe ni potreben in plačilo je hitreje izvedeno.

Pred opozorilom z opominom je potrebno vedeti, da opomin ni pogoj za vložitev izvršbe. To pomeni, da se lahko izvršba vloži takoj, ko dolžnik ne poravna računa oziroma delodajalec ne nakaže plače, brez opozorila z opominom. Opomin je nujen le v primerih, ko gre za podjetja, ki svojim strankam nudijo javne storitve in dobrine.

Izvršba na podlagi verodostojnega dokumenta se vloži na portal e-sodstvo. Verodostojni dokument je lahko račun, javna listina, overjen izpisek iz poslovnih knjig, plačilna lista, ipd. Po novejši sodni praksi se za verodostojen dokument upošteva tudi najemna pogodba ali posojilna pogodba, ki vsebuje notarsko overjen podpis zavezanca.

Portal e-sodstvo in elektronsko oddajanje vlog.
Portal e-sodstvo in elektronsko oddajanje vlog.
Vir slike: The Digital Artist, Pixabay

V kolikor delavec s strani delodajalca ni prejel plačilne liste, mora delodajalca o tem opomniti (obrazec je dostopen na spletu). Delodajalec je namreč zakonsko dolžan plačilno listo izdati. V kolikor delodajalec kljub opominu plačilne liste ne izda, mora delavec podati tožbo na pristojno delovno sodišče. 

Za vložitev izvršbe na podlagi verodostojnega dokumenta je potrebno obiskati portal e-sodstvo. Nato se je treba prijaviti kot registriran uporabnik. V kolikor še oseba, ki želi na portalu e-sodstvo vložiti izvršbo, ni registrirana, se registrira in prijavi v portal s klikom na Nov uporabnik.

Po uspešni prijavi je potrebno izbrati možnost Izberi e-opravila kot Registriran uporabnik. Nato se prikaže okno z izbiro e-postopka, ki je v tem primeru eIzvršba. Portal e-sodstvo nato poda predloge in za vložitev izvršbe je potrebno izbrati 011 – Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine. Odpre se obrazec, kjer se lahko izdela predloga za izvršbo. Tukaj je pomembno natančno sledenje navodilom in postopku, da bodo vsi podatki pravilno izpolnjeni.

Po pravilni izpolnitvi podatkov, se pokaže izračun sodne takse in navodila za plačilo. Po poravnanem znesku bo izvršba na podlagi verodostojnega dokumenta vložena. V kolikor znesek sodne takse ni poravnan v 8 dneh, se predlog za izvršbo prekine. Sodno takso je zakonsko dolžan poravnati dolžnik, zato bo vlagatelj izvršbe ob končani izvršbi dobil plačan znesek povrnjen (seveda le v primeru, če je izvršba uspešna). V primeru, ko sta upnik in dolžnik oba pravni osebi, se svetuje, da upnik v izvršilnem postopku od dolžnika terja tudi stroške opominjanja.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice