Skip to content

Janez Janša: »Ukrepi se bodo sproščali po vladnem načrtu.«

Uspeli smo dočakati odločitev vlade in kot smo že dopoldan v Slovencu predvidevali, se je vlada odločila sprostiti vse ukrepe, ki so na rdečem seznamu. Predsednik vlade Janez Janša pa opozarja, da smo rdečo fazo dosegli le za pol koraka in le s skupnimi močmi, z doslednim upoštevanjem navodil NIJZ, bomo epidemiološko sliko ohranili, ali celo izboljšali.

Ukrepi se bodo sprostili v devetih regijah

Trenutna epidemiološka slika v rdečo fazo uvršča naslednje regije:

 • Osrednjeslovenska (sedemdnevna incidenca je 311),
 • Podravska (184),
 • Savinjska (159),
 • Gorenjska (119),
 • Pomurska (73,6),
 • Obalno-kraška (64,9),
 • Zasavska (36,1),
 • Koroška (35,3) in
 • Primorsko-notranjska (32,3).

Kot že danes napovedano, pa bodo na boljšo epidemiološko sliko morali počakati še v naslednjih regijah:

 • Goriška (87,7),
 • Jugovzhodna Slovenija (100,3),
 • Posavska (69).

Janez Janša sicer meni, da trendi za prihodnje dni dajejo upanje, da bodo tudi te tri regije naslednji teden dosegle rdečo fazo. Vendar le ob strogem upoštevanju navodil NIJZ.

Vladni načrt za sproščanje.
Vir slike: Gov.si

Odpirajo se šole in vrtci

V devetih regijah, kjer so prešli v rdečo fazo, se v naslednjem tednu odpirajo vrtci in prva triada po C modelu. V ponedeljek se bodo vzgojitelji in učitelji testirali, vrtčevska in šolska vrat pa se bodo za otroke odprla v torek.

Model C predvideva oz. priporoča:

 • učitelji naj bi namenili večjo pozornost videorazlagam – asinhrona (vnaprej posneta) razlaga, ki učencu omogoča samostojno razpolaganje s časom in individualizirano usvajanje snovi, kar pomeni, da si lahko učenec razlago predvaja večkrat;
 • šola bo izvajala obvezni in razširjeni program;
 • ne bo pa šola organizirala ekskurzij, plavalnih tečajev in praktičnega dela prometne vzgoje;
 • dnevne dejavnosti se na šoli izvajajo v okviru higienskih in splošnih priporočil;
 • posebno pozornost naj bi posvetili dnevni in tedenski obremenitvi učencev z obveznostmi pri posameznih predmetih ter aktivnosti učencev;
 • smiselna bi bila tedenska priprava mrežnega plana;
 • navodila učencem za delo naj bi bila kratka, jasna in razumljiva;
 • učitelji naj bi bili posebej pozorni na organizacijo sodelovalnega, raziskovalnega in skupinskega učenja, ter morajo pri tem učencem zagotoviti ustrezno pomoč in podporo;
 • učitelji naj bi učence usmerjali tudi v druge dejavnosti, ki so posredno povezane s šolskim delom in ga neposredno podpirajo (npr. branje literarnih del, ogled filma, likovno ustvarjanje, ogled glasbenega dogodka, ogled TV-oddaj itd.);
 • učitelji naj bi učence spodbujali tudi h gibalnim aktivnostim, saj je učenje na daljavo močno povezano z delom v digitalnem, spletnem okolju;
 • učitelji naj bi hkrati ob razmisleku o obravnavi učnih vsebin predmeta razmislili o utrjevanju znanja ter o različnih oblikah in metodah preverjanja ter ocenjevanja znanja;
 • učitelji naj bi v procesu usvajanja in ocenjevanja znanja pri izvajanju pouka na daljavo posebno pozornost namenili tudi odgovornosti učencev;
 • učitelji naj bi pripravili prilagojena učna gradiva za učence s posebnimi potrebami; navodila zanje morajo individualizirati in prilagoditi učenčevemu primanjkljaju, ob tem naj bi smiselno upoštevali individualizirani program;
 • za tujejezične učence naj bodo pripravljene primerne slikovne predstavitve učnih vsebin;
 • za učence, ki imajo pouk v šoli, naj bi učitelji izkoristili tudi vse možnosti pouka na prostem;
 • pouk v šoli naj bi potekal po urniku v celotnem oddelku oziroma normativni skupini;
 • razširjeni program razen jutranjega varstva in podaljšanega bivanja naj bi se izvedel kot samostojne dejavnosti učencev, tako da se dejavnosti izvajajo v okviru oddelka oziroma skupine;
 • priporočljivo je oddelke razdeliti v manjše skupine;
 • v šolo bodo lahko vstopali le zdravi učenci oziroma zaposleni;
 • vsi, ki bodo vstopili v šolski prostor, morajo upoštevati predpisani protokol oziroma načrt gibanja po šoli, ki ga pripravi šola;
 • na vstopu morajo na vidnih mestih biti nameščeni razkužilo in navodila o ravnanju za preprečitev okužbe s koronavirusno boleznijo covid-19;
 • v šolski prostor ne bodo smeli vstopati zunanji obiskovalci;  
 • šola mora obvestiti starše in učence, da v šolo lahko vstopajo le zdravi učenci;
 • šola mora urediti prihod in odhod iz šole z jasnimi pravili v hišnem redu (razporedi prihodov/ odhodov oddelkov, uporaba več vhodov, talne označbe za vzdrževanje medosebne razdalje), prav tako pravila obnašanja na hodnikih in režim uporabe sanitarij, ki zagotavlja, da se učenci posameznih skupin ne bodo mešali med seboj;
 • v času prihodov v šolo in v času odmorov pri vhodu in na hodnikih bo moral za izvajanje ukrepov skrbeti delavec šole;
 • če bi strokovni delavec šole v času pouka ugotovil, da se učenec ne počuti dobro, oziroma bi prepoznal simptome in znake covida-19 ali neke druge bolezni, mora o tem obvestiti starše oziroma skrbnike, ki učenca prevzamejo (v primeru potrjene okužbe s SARS-CoV-2 se šola ravna v skladu s priporočili in navodili Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje);
 • za zaščito pred okužbo bo potrebno redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo oziroma razkuževanje rok (za prvo VIO prednostno priporočamo umivanje rok) ter uporaba brisačk za enkratno uporabo ter upoštevanje higiene kašlja;
 • vse prostore bo treba zračiti večkrat dnevno (učilnice po vsaki šolski uri, z na stežaj odprtimi okni);
 • vsi prostori in površine se bodo redno dnevno čistile in razkuževale;
 • pouk bo moral potekati v matičnih učilnicah;
 • učenci se bodo morali med odmori zadrževati v matičnih učilnicah in jih praviloma ne zapuščati;
 • na hodnikih in v sanitarijah bo prepovedano zbiranje v skupinah;
 • malica se bo organizirala tako, da se bodo upoštevali ukrepi za preprečevanje širjenja virusa (po možnosti v učilnici, v kateri se izvaja pouk oddelka);
 • za učence se bo organiziral prevzem kosil v jedilnici šole, določen pa bo urnik oziroma število učencev in dežurnih učiteljev, ki se lahko sočasno nahajajo v jedilnici;
 • pouk športa bo lahko potekal v športni dvorani oziroma telovadnici brez mešanja skupin učencev iz različnih razredov;
 • h garderobnim omaricam bodo hkrati smeli prihajati le učenci posameznih oddelkov;
 • garderobe v telovadnici bo treba pred vsako skupino očistiti in razkužiti;
 • pouk se bo lahko organiziral v predhodno razkuženih laboratorijih in specialnih učilnicah brez mešanja skupin učencev iz različnih oddelkov;
 • učenci, vključeni v jutranje varstvo ali podaljšano bivanje, so bodo razporedili v skupine, tako da se oddelki med seboj ne bodo mešali;
 • šola bo morala voditi natančno evidenco vseh aktivnosti in učencev;
 • individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se bo izvajala ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 (samo učenci istega razreda, odrasla oseba na zadostni razdalji oz. z masko);
 • medvrstniška pomoč se bo lahko izvajala za učence v okviru istega razreda ali pa na daljavo;
 • učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne bodo smeli izmenjevati in ne izposojati oz. jih bodo morali pred uporabo obvezno razkužiti pod nadzorom učiteljice oziroma bo v prvem VIO to naredila učitelj/-ica;
 • ekskurzije in šole v naravi se v okviru tega modela ne izvajajo;
 • izvedli pa se bodo dnevi dejavnosti, kjer bo treba zagotoviti ločenost skupin učencev in se bodo izvedle na šoli;
 • varstvo vozačev se bo izvajala v skupinah učencev, ki se jim bo določil stalen prostor in delavec šole;
 • dopustna bo organizacija oz. udeležba na internih dogodkih (npr. koncertih, proslavah, razstavah itd.), ki bodo morali biti organizirani tako, da se učenci različnih oddelkov ne bodo mešali med seboj in bo med njimi zagotovljena ustrezna razdalja (1,5 metra oziroma 2 metra);
 • delovanje šolske knjižnice se bo moralo urediti tako, da se upoštevajo higienski ukrepi za preprečevanje širjenja virusa;
 • govorilne ure in roditeljski sestanki bodo potekali na daljavo oziroma po telefonu ali prek računalniške oziroma prek videopovezav (le izjemoma lahko govorilne ure potekajo v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov);
 • v učilnici, kjer bodo navzoči zgolj učenci enega razreda, za učence ni potrebna uporaba mask;
 • učitelji in drugi strokovni delavci bodo v učilnici uporabljali maske v primeru, ko ne bo zagotovljena ustrezna razdalja (min. 1,5 metra), z izjemo učiteljev prvega VIO oziroma po presoji pooblaščenega specialista medicine dela.

Prav tako bodo lahko študenti hodili na laboratorijske vaje. Kako bo to v praksi, bo jutri predstavila ministrica dr. Simona Kustec. Hkrati bomo tudi izvedeli, ali se bo za regijo določilo kraj, kjer se študent izobražuje, ali kraj, kjer ima stalno bivališče.

Odpirajo se še druge dejavnosti vladnega načrta

V »rdečih regijah« se bodo odprli muzeji, knjižnice in galerije. Dovoljeni bodo tudi brezkontaktni športi na prostem, individualna vadba in vadba družin. Že v soboto pa se bodo odpirala smučišča.

Svoj jekleni konjiček boste ponovno lahko odpeljali v avtomehanične delavnice, prav tako v podobne servise.

Odpirajo se tudi nekatere trgovine, po besedah Janeza Janše tudi trgovine z otroškimi artikli. Ali bodo v to kvoto vštete tudi trgovine z oblačili pa bomo izvedeli jutri.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice