Naprej na vsebino

Na kaj moramo biti pozorni pri najemu bančnega kredita?

Vsak izmed nas prej ali slej naleti na situacijo, ko nujno potrebuje denar, vendar v tistem trenutku nima dovolj finančnih sredstev. Edina možnost, ki se nam v tistem trenutku ponuja, je, da najamemo bančni kredit. Ob tem se pojavlja mnogo vprašanj, izmed katerih sta dve ključni: Ali sem sploh kreditno sposoben ter ali bom sposoben kredit tudi poplačati.

Preberite tudi:

Plačilna, debetna, posojilna, kreditna … kartica – ste tudi vi zmedeni?

Stanovanjski kredit in njegove pasti

Kaj je kreditna sposobnost?

Kaj pomeni biti kreditno sposoben? Kreditna sposobnost pomeni razmerje med višino neto plače, v katero nekatere banke vračunajo tudi malico in potne stroške, ter minimalno plačo, ki v tem trenutku znaša 736,05 evra. Če torej vaša neto plača znaša 1.134,16 evra, lahko načeloma dobite 398,11 evra mesečnega kredita, če nimate drugih kreditnih obveznosti.

Če imate še vzdrževane družinske člane, se k minimalni plači prištejejo še ti. Znesek za vzdrževanje družinskega člana lahko znaša do 402,18 evra za vsakega vzdrževanega družinskega člana. Ta znesek se deli z dva (razen v primeru ločenih staršev in samohranilcev), ker ima otrok dva starša, kreditojemalec pa je eden od njiju. Tako se k minimalni plači prišteje še določen znesek za vzdrževanega člana in tako pridemo do kreditne sposobnosti.

Torej, če vaša plača znaša 1.134,16 evra in imate enega ali dva otroka, se kaj hitro zna zgoditi, da kredita ne boste dobili.

Večina bank namreč otroškega dodatka, dodatnega zaslužka in preživnine ne upošteva kot priliv, nekatere pa upoštevajo izplačan regres.

Hkrati nekatere banke k minimalni plači prištejejo še zavarovanja, ki jih imate, stroške gospodinjstva in še kaj. Prakse so različne, zato se je smiselno pri iskanju kredita obrniti na različne banke.

Ko imate rešeno vprašanje kreditne sposobnosti, se odpre pomembno vprašanje – sposobnosti vračila kredita.
Ko imate rešeno vprašanje kreditne sposobnosti, se odpre pomembno vprašanje – sposobnosti vračila kredita.
Vir slike: Pixabay

Bomo kredit sposobni odplačati?

Ko imate rešeno vprašanje kreditne sposobnosti, se odpre pomembno vprašanje – sposobnosti vračila kredita. Daljše kot je kreditno obdobje, pomembnejše je to vprašanje. To vprašanje je neposredno vezano na trdnost zaposlitve. Višja kot je zaposlitvena gotovost, bolj ste lahko prepričani, da boste v dogovorjenem času kredit tudi vrnili.

Kakšno vrsto kredita sploh potrebujete?

Pri najemu kredita je pomembno, kakšno vrsto kredita sploh potrebujete. V osnovi se krediti delijo na stanovanjske in potrošniške. Stanovanjski kredit je namenjen tistim, ki kupujejo, gradijo ali obnavljajo nepremičnino. Potrošniški kredit se najame praviloma pri kratkoročnem posojilu, npr. za nakup avtomobila ali manjše prenove stanovanja, počitnice itd.

Ker gre pri potrošniških kreditih za krajše obdobje odplačevanja, gre tudi za manjša tveganja, predvsem kar se tiče variiranja višine mesečnih obrokov. Tveganje je bistveno večje pri dolgoročnih kreditih, ki se jih praviloma najame za nakup stanovanja. Pomembna je odločitev, ali boste vzeli kredit s fleksiblilno, fiksno ali kombinirano obrestno mero.

Fleksibilna, fiksna ali kombinirana obrestna mera?

Največje tveganje gotovo pomeni fleksibilna obrestna mera. Obrestna mera je odvisna od t. i. EURIBOR-a, torej od povprečne obrestne mere, po kateri si skupina evropskih bank posoja denar med seboj. V tem trenutku ima EURIBOR negativno obrestno mero, kar je zelo ugodno za najem kredita.

Ker pa gre pri stanovanjskem kreditu za dolgoročno obdobje, celo do 30 let, se lahko v teh letih zgodi marsikaj. Seveda kljub negativnim obrestim banke zaračunavajo obresti. Za hipotekarni kredit npr. pri Novi KBM za dobo 25 let znašajo trenutne obresti 1,85 %. Če bi se EURIBOR povišal na 2,5 %, bi znašala obrestna mera 4,35 %.

Če se boste odločili za fleksibilno obrestno mero, boste imeli v prvih letih nižji mesečni obrok, lahko pa se zgodi, da se bo kasneje obrok povečal. Pri fiksnem načinu odplačila boste imeli vedno enak mesečni obrok, s tem da bo že v začetku višji, vendar bo takšen ostal do konca. Pri kombinirani obrestni meri pa bo mesečni obrok vmes med fleksibilnim in fiksnim načinom odplačevanja.

Banke imajo pri najemu kredita različne pogoje

Pri najemu kredita je zelo pomembno, da si vzamete čas in pregledate ponudbe različnih bank. Na prvi pogled se morda zdi, da imajo vse banke vsaj približno enake pogoje za najem kredita, vendar ni čisto tako.

UniCredit Bank zahteva, da stranka predloži zadnjih dvanajst plačilnih list ter potrdilo o zaposlitvi za nedoločen čas. Pri najemu kredita upošteva tudi malico in potne stroške, ne upošteva pa socialnih transferjev, preživnine in dodatnega zaslužka. Hkrati pa v zadnjem letu ne smete imeti blokiranega računa oziroma izvršbe, kar preverijo tudi v Sisbonu.

Delavska hranilnica, če ste komitent, ne bo od vas zahteva ničesar. Če niste komitent, izpolnite le podvprašanje, komitenti namreč lahko svojo vlogo oddajo prek spletne ali mobilne banke. Podatke o kreditni sposobnosti si banka pridobi sama na podlagi spletne platforme Sisbon, ki je informacijski sistem z namenom upravljanja s kreditom. Banka s tem preveri, če nas je morebiti kdaj doletela izvršba ali blokada. Če v zadnjega pol leta niste imeli izvršbe ali blokade, imate velike možnosti, da boste našli skupni jezik.

Sberbank ima glede plačilnih list različne zahteve. Ponekod jih zahtevajo 12, drugod med 4 in 10. Pri najemu stanovanjskega kredita zahtevajo tudi zavarovanje za primer smrti, kar je vezano na dodatno pokojninsko zavarovanje. Tudi za potrošniški kredit zahtevajo zavarovanje. Prilagodljivi so pri prilivih in vzdrževanih članih.

Hranilnica Lon samo pregleda prihodke stranke. Za vzdrževanega družinskega člana upošteva 181 evrov, če stranka prejema preživnino, upošteva polovico zneska. Banka zahteva tudi zavarovanje kredita, pri čemer je treba opozoriti, da gre tu za zavarovanje banke, in ne kreditojemalca. Če ste na videz kreditno sposobni, potem vedno ne preverja vašega stanja na Sisbonu, ampak vam zaupa, ker imajo kredit tako zavarovan.

V primeru nezmožnosti plačila zavarovalnica izplača preostalo vsoto banki, stranka pa ostane dolžnik zavarovalnici. Torej je razlika med kreditom z zavarovanjem in hipotekarnim kreditom samo v tem, da stranka v primeru plačilne nesposobnosti ostane dolžnik neposredno banki. V obeh primerih pa jo bo za dolg terjal ali eden ali drugi.

Addiko Bank zahteva potrdilo o zaposlitvi za nedoločen čas, v dohodke se šteje vse. Večina bank namreč upošteva samo plačo iz naslova redne zaposlitve, medtem ko Addiko Bank upošteva tudi druge vire dohodka, kot je npr. dohodek iz avtorske pogodbe. Hitri kredit dodelijo tudi nekomitentom. Za najem kredita so potrebni osebna izkaznica, davčna številka ter podatki o vzdrževanih družinskih članih.

Sparkasse zahteva potrdilo o zaposlitvi za nedoločen čas in zadnjih 12 plačilnih list. Za kredit upoštevajo poleg višine plače tudi druge prihodke, podobno kakor v Addiko Bank.

BKS Bank zahteva potrdilo o zaposlitvi za nedoločen čas in prav tako upošteva vse dohodke. Še nekoliko bolj podrobno upošteva vzdrževane družinske člane. Za otroke pod 14. letom upošteva 123 evrov, nad 14 pa 250 evrov. Najem kredita pogojuje z življenjskim zavarovanjem. Zanima jo tudi, če je bila stranka v zadnjih 36 mesecih na zavodu za zaposlovanje.

Breme kredita naj bi praviloma bistveno ne vplivalo na kvaliteto življenja, ampak naj bi bila to vsota, ki je praktično ne pogrešate.
Breme kredita naj bi praviloma bistveno ne vplivalo na kvaliteto življenja, ampak naj bi bila to vsota, ki je praktično ne pogrešate.
Vir slike: Pixabay

Namen kredita je, da nam olajša življenje

Teh nekaj primerov različnih bank kaže, da so kljub na videz približno enakim pogojem med njimi razlike, za stranko pa lahko pri najemu kredita igra bistveno vlogo že en detajl. Če npr. opravljate službo, kjer je višina plače odvisna od vaše produkcije, lahko odločilno vlogo igra zahteva o predložitvi zadnjih plačilnih list.

Pri nekaterih lahko imajo odločilno vlogo pogoji glede vzdrževanih družinskih članov. Prav tako lahko o kreditu in njegovi višini igra odločilno vlogo upoštevanje vseh dohodkov. Poleg tega je pomembna še vaša dosedanja finančna disciplina oz. ravnanje s krediti v preteklosti.

Pri vsem skupaj pa je pomembno tudi, da ob najemu kredita življenjski slog ne bo pretirano omejen. Breme kredita naj bi praviloma bistveno ne vplivalo na kvaliteto življenja, ampak naj bi bila to vsota, ki je praktično ne pogrešate. Kakorkoli, za najem kredita je pomembno, da vam ta v prvi vrsti odpre vrata v izboljšanje kvalitete življenja.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Poklici

27 milijonov evrov za zaposlovanje mladih: subvencij skoraj več kot mladih, ki ustrezajo kriterijem

Od 16. avgusta naprej bo odprto javno povabilo delodajalcem za pridobitev subvencij za zaposlovanje brezposelnih mladih. Bo program dosegel cilje?

Prijava na e-novice