Skip to content

Znanstvena konferenca Za človeka gre 2021 s poudarkom na digitalni transformaciji

Alma Mater Europaea – ECM, skrajšano AMEU, ustanovljena leta 2007, je samostojni visokošolski zavod in raziskovalna organizacija, ki razvija in izvaja akreditirane deficitarne, obstoječim komplementarne, interdisciplinarne, zaposljive ter na domačem in mednarodnem trgu konkurenčne študijske programe 1., 2. in 3. bolonjske stopnje pod akademskim patronatom Evropske akademije znanosti in umetnosti.

V skladu s svojim poslanstvom izvaja programe s področja zdravstva (zdravstvena nega, fizioterapija), socialnih ved in demografije (socialna gerontologija), tranzicije (management), arhivistike, plesne umetnosti in humanistike ter informacijskih ved (spletne tehnologije), da bi tako prispevala k trajnostnemu razvoju v Sloveniji in v Srednji Evropi, zaradi česar je pridobila močno moralno akademsko mednarodno podporo.

V skladu s poslanstvom v svoji strategiji zasleduje principe relevance, ki se potrjuje v zaposljivosti diplomantov, kakovosti, ki se potrjuje v konkurenci, domači in mednarodni, ter racionalizacije, da s čim manjšimi sredstvi ponudi na trgu dela najkvalitetnejše strokovnjake in uporabne inovacije.

AMEU – visokošolski zavod z največjo zaposljivostjo diplomantov v Sloveniji

Na AMEU je do sedaj diplomiralo prek 1200 diplomantov na vseh treh bolonjskih stopnjah. Danes je vpisanih prek 1450 študentov, vsi samoplačniško. AMEU je v Sloveniji visokošolska institucija z najvišjo stopnjo zaposljivosti diplomantov in je imela vpisanih največ tujih študentov na vseh stopnjah.

Po spremembi Zakona o zdravstveni dejavnosti leta 2016, ki je zahteval potrdilo o znanju slovenskega jezika pri strokovnem izpitu na ministrstvu za zdravje, se je velika večina tujih študentov prepisala na tuje univerze. Po mednarodnih rangiranjih univerz (2021 Slovenian University Ranking) je AMEU uvrščena na 5. mesto – za Univerzo v Ljubljani, Mariboru, na Primorskem in Novi Gorici.

AMEU v skladu s svojim poslanstvom izvaja študijske programe, za katere obstaja družbena potreba, zato je začela leta 2009izvajati programe v Murski Soboti, da bi omogočila mladim ukaželjnim do izobrazbe in služb ter prispevala k razvoju zdraviliško-turistične infrastrukture v Pomurju. V ta namen je akreditirala programe zdravstvene nege, fizioterapije in socialne gerontologije. V pričakovanju, da bo dodeljena koncesija, se je prijavilo 400 študentov. Ker ni bilo koncesije, je ostalo 100 samoplačniških študentov.

V naslednjih letih se je število študentov večalo in odprl se je oddelek v Mariboru, kjer je tudi formalni sedež. Zaradi velikega pomanjkanja fizioterapije in socialne oskrbe starejših na Obali je v Kopru akreditirala študij fizioterapije in gerontologije. Da bi približala študij študentom iz Ljubljane, ki so študirali v Mariboru in v Kopru, je akreditirala študijski program fizioterapije tudi v Ljubljani.

Preberite tudi:

Dobili smo prvi priročnik za preprečevanje in zdravljenje covida-19 v slovenščini

Položaj AMEU v domači in mednarodni akademski skupnosti

AMEU je v 12-ih letih utrdila prepoznaven položaj v domači in mednarodni akademski skupnosti. V slovenski javni zdravstveni sistem je prispevala približno 1000 diplomiranih zdravstvenikov.

»Po večletnih prošnjah študentov in lokalnih skupnosti ter zaposlovalcev, da bi država financirala zaposljive poklice, se pričakuje, da bo Vlada RS vse to prepoznala in dodelila koncesije ali druge oblike financiranja študija deficitarnih in zaposljivih poklicev, ki so v slovenskem prostoru potrebni ali tudi enkratni, ter tako zagotovila nediskriminatorni položaj in enake možnosti vsem študentom ter pravico do brezplačnega študija vseh pod enakimi pogoji v vseh regijah,« je poudaril ustanovitelj in predsednik AMEU – ECM prof. dr. Ludvik Toplak.

Prof. dr Ludvik Toplak o gibanju Povežimo Slovenijo – PoS: »Danes vidimo, da je potreben nov klic, da povežemo Slovence k skupni ideji in viziji za jutri. Ni dovolj, da se povezujejo ljudje s kratkoročnimi, partikularnimi ali skupinskimi interesi, treba je povezati ljudi z dolgoročno vizijo za skupno dobro Slovencev.« Vir slike: Alma Mater Europaea.
Prof. dr Ludvik Toplak o gibanju Povežimo Slovenijo – PoS: »Danes vidimo, da je potreben nov klic, da povežemo Slovence k skupni ideji in viziji za jutri. Ni dovolj, da se povezujejo ljudje s kratkoročnimi, partikularnimi ali skupinskimi interesi, treba je povezati ljudi z dolgoročno vizijo za skupno dobro Slovencev.«
Vir slike: Alma Mater Europaea.

Znanstvena konferenca ZA ČLOVEKA GRE 2021: Digitalna transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti bo gostila ugledne znanstvenike in akademike iz Slovenije in tujine

Sama znanstvena konferenca AMEU 2021 in seznam sodelujočih na tej konferenci sta morda najboljša ilustracija prepoznavnosti AMEU v mednarodnem prostoru. Na konferenci bodo z referati sodelovali tudi najuglednejši znanstveniki in akademiki  iz Slovenije in tujine, skupaj bo 340 referatov iz 34 držav, za katere se pričakuje, da jih bo spremljalo več tisoč udeležencev iz več kot 50 držav.

9. znanstvena konferenca AMEU, ki se bo odvila med 12. in 19. marcem, bo potekala pod pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Glavni plenarni govorec prvega dne bo novi predsednik Evropske akademije znanosti in umetnosti iz Salzburga prof. dr. Klaus Mainzer.

Na top listi panelistov so tudi prof. dr. Ivo Šlaus, častni predsednik Svetovne akademije znanosti in umetnosti (WAAS) prof. dr. Peter Lichtenberg, novoizvoljeni predsednik GSA, ameriške zveze gerontologov, prof. dr. Jeffrey Sachs s Columbia University v New Yorku, Mariya Gabriel, evropska komisarka za inovacije, izobraževanje, kulturo, mladino in šport, Franc Bogovič, poslanec v evropskem parlamentu (SLS/EPP) in podpredsednik SLS, ter mnogi drugi.

Poudarek bo na transformaciji izobraževanja in znanosti

»Največji poudarek bo namenjen transformaciji izobraževanja in znanosti, o čemer bomo soočili predstavnike vlade, resornih ministrstev, EU, predsednika Evropske in Slovenske akademije znanosti in umetnosti, mednarodnih združenj in neodvisne strokovnjake,« je povedal prof. dr. Ludvik Toplak.

Področja konference, kot so navedena na spletni strani Alma Mater Europaee, bodo široko zastavljena in bodo pokrivala fizioterapijo, zdravstvene vede, integrativne zdravstvene vede, socialno gerontologijo, management, humanistiko, arhivistiko, spletne in informacijske tehnologije, plesno umetnost, vzgojo, izobraževanje in duševno zdravje, področje ustvarjenih bitij in robotov ter raziskave kulturnih formacij.

Svetovno priznanim tujim in domačim predavateljem boste lahko prisluhnili prek spleta, za kar je potrebna prijava na konferenco. Uvodni del, ki bo potekal v petek, 12. marca 2021, s pričetkom ob 10. uri, in plenarni del konference, ki bo sledil uvodnemu delu, pa bosta predvajana tudi na FB strani Alma Mater Europaea – ECM.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice