Skip to content

V letu 2021 prihajajo nove osebne izkaznice

Slovenija bo po več kot dvajsetih letih prejela nove osebne izkaznice z nekaj inovacijami, med drugim bodo vsebovale tudi elektronsko identifikacijo.

V Sloveniji bodo letos pričeli z izdelavo biometričnih osebnih izkaznic. Nove osebne izkaznice bodo vsebovale elektronsko identifikacijo, z njo pa boste lahko opravljati tudi zdravstvene storitve. Vse stare osebne izkaznice bodo kljub temu ostale v veljavi do poteka, a državljani, ki bomo to želeli, jih bodo lahko zamenjali z novo verzijo tudi pred potekom stare izkaznice.

Preberite tudi:

Za objavo najdenih osebnih dokumentov na Facebooku tudi prek 12.000 evrov kazni

Ko ločitev postane vojna

Tudi osebne izkaznice, ki se izdajajo po 70. letu starosti, bodo ostale veljavne. Uvedba novih biometričnih osebnih izkaznic se bo začela z 2. avgustom 2021, kot to tudi odrejata Evropski parlament in Svet o okrepitvi varnosti osebnih izkaznic.

Nekateri zaščitni elementi na osebnih izkaznicah bodo z uredbo o novih izkaznicah poenoteni v vseh članicah EU, med ključnimi zaščitnimi elementi pa bo tudi biometrija. Oznaka EU bo prisotna na vseh nacionalnih osebnih izkaznicah.

Na novi izkaznici bo čip, na katerem bodo podoba obraza lastnika in njegov prstni odtis shranjeni kot biometrični podatek.
Na novi izkaznici bo čip, na katerem bodo podoba obraza lastnika in njegov prstni odtis shranjeni kot biometrični podatek.
Vir slike: Gov.si

Biometrični podatki

Nove osebne izkaznice bodo vsebovale čip, na katerem bosta zapisana biomentrična podatka podobe obraza in dveh prstnih odtisov, ta podatka pa bosta shranjena le na čipu individualne osebne izkaznice. Biometrični podatki se bodo uporabljali le v namene preverjanja verodostojnosti dokumenta in istovetnostni lastnika dokumenta pri prehodu čez državno mejo.

Prstni odtisi se bodo odvzeli pri osebah nad dvanajstim letom starosti. 90 dni po vročitvi oz. po izdaji osebne izkaznice bodo izbrisani iz evidence.

Elektronska identifikacija

Osebna izkaznica bo odslej tudi nosilka sredstva elektronske identifikacije, kar pomeni, da bo vsebovala dve sredstvi elektronske identifikacije in kvalificirano potrdilo za elektronski podpis. Uporaba elektronske identifikacije bo določena z Zakonom o elektronski identifikaciji in elektronskem podpisu, zato bo mogoče osebno izkaznico uporabljati kot nacionalni dokument za čezmejno elektronsko poslovanje.

Zdravstvene storitve

Z novo osebno izkaznico boste lahko upravljali tudi storitve na področju zdravstva. Zdravstvene storitve bodo prilagojene poslovanju s pomočjo elektronske identifikacije.

Pravni promet

Na osebni izkaznici bo zapis pošte, poštne številke in države ter kraj rojstva, s čimer se bo povečala uporabnost osebne izkaznice v pravnem prometu. Preko spletnega portala e-Uprava bo na podlagi serijske številke mogoče preveriti, ali je dokument veljaven ali neveljaven.

Namen poenotenja izkaznic v vseh državah članicah EU je zagotavljanje varnosti.
Namen poenotenja izkaznic v vseh državah članicah EU je zagotavljanje varnosti.
Vir slike: Slovenskamux.onrender.ccom

Preprečevanje zlorabe identitete

Nove izkaznice bodo prinesle hitrejšo, elektronsko prijavo izgube ali kraje osebne izkaznice. Ob vlogi za novo osebno izkaznico se bo istovetnost posameznika lahko preverjala tudi z vpogledom v uradne dokaze in primerjavo fotografij posameznika iz evidenc uradnih dokumentov.

Potreba po spremembi osebnih izkaznic v državah EU je vzniknila tudi zaradi razlik v varnostni ravni osebnih izkaznic, ki se pojavljajo v različnih državah. Te razlike so doslej povečevale tveganje ponarejanja in zlorabe dokumentov, državljanom pa praktične težave, ki bodo s poenotenjem izkaznic za celotno EU zmanjšane.

Pojasnjeno je bilo tudi, da ima uporaba biometrijskih podatkov veliko pozitivnih, a tudi nekaj negativnih posledic. Ker so biometrijski podatki običajno trajni in nespremenljivi, bosta morala biti njihovo zbiranje in uporaba strogo regulirana v skladu z evropsko zakonodajo.

Kako do nove osebne izkaznice?

Slovensko osebno izkaznico lahko pridobijo vsi državljani RS. Obvezna je za polnoletne državljane s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki nimajo drugega dokumenta s fotografijo, ki ga je izdal državni organ. Zanjo zaprosite sami, za osebno izkaznico otroka pa zaprosi njegov zastopnik. Otrok mora biti navzoč pri procesu, če je starejši od osem let in se že zna podpisati.

Vlogo za novo osebno izkaznico oddate le osebno na upravni enoti oz. diplomatskem ali konzularnem predstavništvu RS, v nujnih primerih tudi na Ministrstvu za notranje zadeve. Naznanitev kraje ali izgube osebne izkaznice pa lahko opravite tudi elektronsko na portalu eUprava.

Če vam te dni poteče osebna izkaznice, pred tem obiščite spletno stran vaše upravne enote in se pozanimajte o tem, ali je od vas zahtevano, da v skladu z ukrepi za preprečevanje širjenje virusa covid-19, morate svoj obisk najavite po telefonu in vam bodo določili termin za obisk.

Zaradi Družinskega zakonika so se na večino upravnih enotah odločili, da bodo strogo preverjali verodostojnost pri izdelavi osebnih dokumentov otrok. Če se vaš otrok ne piše enako kot vi, ali ima drugi starš prijavljen naslov drugje, oziroma ste ločeni, ne pozabite s sabo imeti še kopijo sodne poravnave, kjer je jasno zapisano, da je otrok dodeljen vam v vzgojo in varstvo, ali kakšen drug dokument s katerim boste dokazovali upravičenost izdelave osebnega dokumenta. Žal enako velja, če boste otroku (do 18. let) želeli le podaljšati osebni dokument.

Slovenci imamo iste izkaznice že od leta 1998.
Slovenci imamo iste izkaznice že od leta 1998.
Vir slike: Slovenskenovice.si

Za oddajo vloge potrebujete staro osebno izkaznico, potni list, vozniško dovoljenje ali drugo javno listino, ki bo dokazala istovetnost. Staro osebno izkaznico je treba predložiti v uničenje. Potrebujete tudi fotografijo v velikosti 3,5 cm x 4,5 cm.

Strošek postopka izdelave osebne izkaznice se giblje med 12,06 evra (osebna izkaznica za eno leto) in 18,46 evra (osebna izkaznica za 10 let in trajno,). Za osebno izkaznico, ki bo veljala pet let pa boste odšteli 14,26 evra.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice