Skip to content

Znani so uradni govorci in govorke v času predsedovanja Svetu EU

Dober mesec je še do Slovenskega predsedovanja Svetu EU, ki ga bo Slovenija prevzela od Portugalske. Od včeraj pa so znani tudi uradni govorci in govorke predsedovanja, ki bodo skrbeli za načrtovanje in izvedbo komuniciranja dogodkov v Sloveniji, obenem pa tudi vsebinsko podpirali komuniciranje v tujini.

Preberite tudi:

Slovenija bo letos predsedovala Svetu Evropske unije

Katero je najvišje politično telo Evropske unije?

Kako domača nam je struktura Evropske unije?

Osnove o Svetu EU

Svet EU je skupaj z Evropskim parlamentom glavno zakonodajno telo Evropske unije. V Svetu EU se sestajajo vladni ministri oziroma ministrice iz vsake države EU, da razpravljajo o zakonodajnih predlogih, jih spreminjajo in sprejemajo, ter usklajujejo politike. Ministri imajo pooblastilo, da v imenu svoje vlade prevzamejo obveznost glede ukrepov, dogovorjenih na sestankih.

Svet EU sicer nima stalnih članov, se pa glede na področje politike, ki je na dnevnem redu seje, sestaja v 10 različnih sestavih.
Svet EU sicer nima stalnih članov, se pa glede na področje politike, ki je na dnevnem redu seje, sestaja v 10 različnih sestavih.
Vir slike: Gov.si

Naloge Sveta EU so:

  • obravnava predpisov EU in skupaj z Evropskim parlamentom na podlagi zakonodajnih predlogov Evropske komisije sprejetje le-teh,
  • usklajevanje politike držav EU,
  • priprava zunanje in varnostne politike EU v skladu s smernicami Evropskega sveta,
  • sklepanje sporazumov med EU in drugimi državami ali mednarodnimi organizacijami,
  • sprejemanje letnega proračun EU.

Svet EU sicer nima stalnih članov, se pa glede na področje politike, ki je na dnevnem redu seje, sestaja v 10 različnih sestavih. Svetu za zunanje zadeve stalno predseduje visoki predstavnik EU za zunanjo in varnostno politiko. Vse druge seje sveta pa vodi ustrezni minister države, ki tedaj predseduje Svetu EU.

Za splošno doslednost in usklajenost skrbi Svet za splošne zadeve, pomaga mu Odbor stalnih predstavnikov – stalni predstavniki držav EU pri Evropski uniji oziroma nacionalni veleposlaniki pri EU.

Delo v Svetu EU poteka tako, da ministri in ministrice EU o osnutkih zakonodajnih aktov razpravljajo in glasujejo na javnih sejah. Odločitve navadno sprejemajo s kvalificirano večino – predlog mora podpreti 55 % držav (vsaj 15 držav), ki predstavljajo vsaj 65 % celotnega prebivalstva EU.

Predlog lahko zavrnejo samo če proti glasujejo vsaj štiri države, ki predstavljajo najmanj 35 % celotnega prebivalstva EU.

Za občutljive teme, denimo zunanjo politiko in obdavčitev, je potrebna soglasna odločitev – vse države morajo glasovati za predlog. Navadna večina pa se uporablja pri odločanju o postopkovnih in administrativnih vprašanjih.

Če želite javne seje sveta lahko spremljate v živo v vseh jezikih EU. Prav tako so javni tudi zapisnik in rezultati glasovanj. Splošna vprašanja pa lahko naslovite na informativno službo Sveta.

Če želite javne seje sveta lahko spremljate v živo v vseh jezikih EU.
Če želite javne seje sveta lahko spremljate v živo v vseh jezikih EU.
Vir slike: Zanimame.eu

Slovenski vladni govorci Sveta EU v letu 2021

Glede na to, da bo vodilni stolček kmalu prevzela slovenska vlada je bilo nujno, da določijo tudi govorce po običajni praksi. Glavni oz. politični govorci bodo predsednik vlade, ministrice in ministri (državni sekretarke in sekretarji) ter stalni predstavnik veleposlanik in namestnica stalnega predstavnika v Bruslju. Ti bodo podajali ključna politična stališča na novinarskih konferencah, v intervjujih in izjavah za medije.

Uradni govorci in govorke pa bodo predstavniki za odnose z javnostmi predsedujoče države in bodo prvi kontakt za novinarje in medije v zvezi z vsebinami, vezanimi na slovensko predsedovanje Svetu EU. Njihova naloga bo načrtovanje in izvajanje različnih komunikacijskih aktivnosti s področja predsedovanja, priprava vsebin za komuniciranje ter upravljanje odnosov z mediji.

Vladni uradni govorec slovenskega predsedovanja Svetu EU bo kontakt za medije za horizontalne prednostne naloge vlade in dogodke predsedovanja, ki so organizirani na najvišji ravni Vlade RS ali predsednika vlade. Obenem bo vodil komuniciranje slovenskega predsedovanja in skupino uradnih govorcev.

Uradni govorci ministrstev in vladnih služb bodo glavni kontakt za prednostne naloge in vsebine posameznih resorjev/služb.

Resorni uradni govorci bodo tudi skrbeli za načrtovanje in izvedbo komuniciranja dogodkov v Sloveniji (npr. vodijo novinarske konference po neformalnih ministrskih srečanjih v Sloveniji), obenem pa tudi vsebinsko podpirajo komuniciranje v tujini.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice