Skip to content

Franc Bogovič: Evropa v okrevanju: podeželska območja

Podeželske regije v EU pokrivajo 44,6 % zemljišč EU in v njih živi 93,1 milijona ljudi (20,8 % celotnega prebivalstva EU). Te regije se soočajo z vrsto izzivov, vključno z demografskim staranjem, ki vodi do upada števila delovno sposobnih ljudi, šibkim trgom dela in celo izseljevanjem ljudi iz nekaterih podeželskih in oddaljenih območij.

Drugi izzivi, s katerimi se soočajo podeželska območja v primerjavi z mestnimi, vključujejo pomanjkanje infrastrukture in storitev, gospodarstvo, ki ni dovolj raznovrstno, nizke dohodke skupaj z večjim tveganjem revščine in socialne izključenosti, opuščanje kmetijskih zemljišč, pomanjkanje izobraževalnih zmogljivosti, veliko število zgodnjih oz. predčasnih opustitev izobraževanja in digitalni razvojni razkorak (t. i. pomanjkanje zanesljivih internetnih povezav, kar omejuje tako posameznike kot podjetja). Te okoliščine so zaznane kot »začaran krog, ki vodi do propadanja podeželja« (navedeno tudi v Poročilu o stanju evropskega prostora, ESPON, 2020), saj se vse več ljudi seli v urbana območja v iskanju boljših možnosti za zaposlitev in dostopnosti javnih storitev. Nenehna rast urbanih območij pa tam ustvarja dodatne izzive, kot so zastoji v prometu, slaba kakovost zraka, kriminal, osamljenost, onemogočen dostop do dobrega izobraževanja in zdravstvenih ustanov, če omenimo le najbolj pereče.

Preberite tudi:

Franc Bogovič: Hrana se draži, odkupne cene padajo

Covid-19 nas je naučil, da je mestno življenje lahko uničujoče

Če nas je covid-19 naučil ene same lekcije, potem je to ta, da je naše živahno, zelo individualistično mestno življenje uničujoče za naše zdravje, tako fizično kot duševno. Z boleznijo se lahko borimo le tako, da spoštujemo prostor drugih, odstranimo odvečno in se osredotočimo na bistveno. Če lahko podeželskim območjem ponudimo gospodarske, izobraževalne in zdravstvene možnosti naših mest, potem lahko vaščani nudijo bolj zdravo in spoštljivo življenje vsem.

Beg s podeželja je bila posledica nujnosti. Ljudje svojih domov in širših družin ne zapuščajo zlahka. Če ta trend obrnemo, ne bomo le izboljšali položaja podeželja, temveč ponudili resnično priložnost vsem; tudi priložnost, ki vključuje odgovore na naše trenutne ekološke in zdravstvene izzive.

Če nam uspe zagotoviti jasen in hiter internet na vseh koncih te čudovite celine, imamo zdaj resnično priložnost rešiti številne pereče probleme na naših podeželskih območjih s pomočjo pametne tehnologije in prizadevanj za skupno sodelovanje od spodaj navzgor. Da bi to dosegli, smo zagotovili znatno financiranje EU v skoraj vseh evropskih mehanizmih financiranja v sedanjem večletnem finančnem okviru za tisto, kar radi imenujemo »Pametne vasi«.

Pametne vasi so vizija, s katero bo življenje na podeželju postalo privilegij

Pametne vasi so skupnosti na podeželju, ki z inovativnimi rešitvami izboljšujejo svojo odpornost ter gradijo na lokalnih močeh in priložnostih. S ponovnim vlaganjem v naše podeželje in gorska območja želimo hkrati rešiti številne težave, s katerimi se srečujejo Evropejci in prebivalci drugih celin v 21. stoletju. Tako socialna kohezija kot medsebojno povezana pametna tehnologija bosta imeli pomembno vlogo pri uresničevanju naše vizije. Ne smemo pozabiti, da so se v Veliki Britaniji za Brexit odločili zunaj mest, in sicer podeželski del prebivalstva, ki se je počutil zapuščenega in prezrtega. In prav tem ljudem s podeželja moramo vrniti upravljanje njihovih skupnosti v njihove roke, da bi preprečili vse večjo politično radikalizacijo. 

Pametne vasi so vizija, ki lahko pomembno vpliva na to, da postane Evropa bolj ogljično nevtralna, in ki postavlja temelje za možnost preprostega in nebolečega izvajanja družbene distance in dela na daljavo. Znano je, da kriza ali nevarnost vedno predstavljata tudi priložnost. Da pa bomo izkoristili to priložnost, moramo biti pogumni in razmišljati širše. Pri tem naj nas ne vodi strah, ampak očara tisto, kar bi lahko nastalo. Ne moremo si dovoliti, da bi bili zgolj reaktivni, temveč moramo proaktivno oblikovati evropsko celino, z jasnim namenom in načrtom.

Predstavljajte si svet, v katerem ljudje vedno znova odkrivajo čudovito lepoto naših dežel, v katerem naši državljani sprejemajo družbeno angažiranost, razumejo prednosti zadružnih struktur in so ponosni, da so aktivni člani svoje skupnosti. Svet, ki tehnologijo sprejema in izkorišča, namesto da bi nanjo gledal kot na grožnjo. Solidarnost, svoboda izbire, družinske vrednote in ekološka zavest bodo šle z roko v roki in s tem poenotile osrednje vizije naših štirih pro-evropskih političnih družin v Evropi.

Pametne vasi so vizija, ki lahko pomembno vpliva na to, da postane Evropa bolj ogljično nevtralna, in ki postavlja temelje za možnost preprostega in nebolečega izvajanja družbene distance in dela na daljavo. Vir slike: Pametne-vasi.
Pametne vasi so vizija za podeželje.
Vir slike: Pametne-vasi.

Z nudenjem gospodarskih, energetskih, tehnoloških, izobraževalnih in zdravstvenih priložnosti naših mest tudi podeželskim območjem bodo pametni vaščani lahko obrnili sedanji problem izseljevanja ljudi in bega možganov s podeželja. Vasi morajo biti opremljene z močnejšo sinergijsko medsebojno povezavo med obstoječimi in novimi pametnimi tehnologijami, ki imajo sposobnost medsebojne komunikacije. Te Pametne vasi bodo vaščani zgradili za vaščane in bodo temeljile na načelih krožnega in trajnostnega življenja.

Življenje na slikovitem evropskem podeželju mora spet postati privilegij!

Franc Bogovič, poslanec Slovenske ljudske stranke v Evropskem parlamentu (SLS/EPP Group), podpredsednik SLS

Prispevek avtorja Franca Bogoviča bo objavljen tudi v junijski izdaji revije The Parliament Magazine.

Naročnik objave je: Poslanska skupina EPP Group v Evropskem parlamentu.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice