Skip to content

Zaradi preklica epidemije veljajo interventni ukrepi le še do konca meseca

Epidemije je končno preklicana, a to za sabo prinese kar nekaj sprememb. Ena večjih je vsekakor ta, da se konec meseca izteče interventni ukrep odloga plačila oziroma obročnega plačila.

67. in 68. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covida-19 (ZIUOPDVE) sta omogočala, da so zavezanci za davek lahko zaprosili za odlog plačila in obročno plačilo davkov, in sta uvajala premnoge rešitve – milejše pogoje za odobritev obročnega plačila oziroma odlog plačila za poslovne subjekte, možnost plačilnih ugodnosti tudi za akontacije davka in davčnega odtegljaja ter za prispevke za socialno varnost, neobračunavanje obresti za čas odloga plačila oziroma obročnega plačila.

Preberite tudi:

Kaj morate kot s.p. vedeti o računovodstvu in kakšna je naloga računovodskega servisa?

Slovenija na poti k digitalizaciji

Ne glede na prenehanje ukrepov pa lahko zavezanci za davek v primeru težav pri izpolnjevanju davčnih obveznosti zaprosijo za odlog plačila oziroma obročno plačilo na podlagi določb Zakona o davčnem postopku.

Pogoji za odobritev plačilne ugodnosti se sicer razlikujejo glede na plačilno ugodnost, za katero zaprosi davčni zavezanec.

Odpisi, odlogi in obročno plačevanje

Zakonito in pravočasno izpolnjevanje in plačevanje davčnih obveznosti predstavlja osnovno obveznost in odgovornost strank v davčnih postopkih. Kljub temu pa ima davčni zavezanec, ki se je znašel v finančni stiski, pravico do obročnega odplačevanja, odloga ali celo do odpisa davka.

Odlog oziroma obročno odplačevanje davka predstavlja za davčnega zavezanca ugodnejši način odplačevanja davka, z odpisom pa njegova davčna obveznost v celoti ali delno preneha. V zvezi s tem imate različne možnosti:

  • obročno odplačilo davka na največ 3 mesečne obroke (za fizične osebe);
  • odpis, delni odpis, odlog za obdobje največ 24 mesecev oziroma obročno odplačilo davka na največ 24 mesečnih obrokov v primeru ogroženosti preživljanja (za fizične osebe);
  • odlog za obdobje največ 24 mesecev oziroma obročno odplačilo davka na največ 24 mesečnih obrokov v primeru hujše gospodarske škode (za poslovne subjekte);
  • obročno odplačilo davka v največ 60 mesečnih obrokih ob predložitvi pravnomočnega sklepa, s katerim je potrjen sporazum o finančnem prestrukturiranju, ali sklepa o potrjeni poenostavljeni prisilni poravnavi (za poslovne subjekte);
  • odlog za obdobje največ 24 mesecev oziroma obročno plačilo davka na največ 24 mesečnih obrokov v primeru predložitve ustreznega instrumenta zavarovanja (za vse davčne zavezance).

Odobritev »davčne ugodnosti« je odvisna predvsem od statusa davčnega zavezanca in vrste davka, za katerega uveljavlja odpis, odlog ali obročno odplačilo.

Možnost odloga oziroma obročnega odplačevanja davka imajo namreč vsi davčni zavezanci ne glede na status, možnost odpisa pa le fizične osebe, vendar le za davek, ki ne izhaja iz naslova opravljanja dejavnosti.

Poleg tega velja, da za določene vrste davkov ni možno odobriti odpisa, odloga ali obročnega odplačevanja, čeprav davčni zavezanec izpolnjuje vse predpisane pogoje.

Za odobritev odpisa, odloga oziroma obročnega odplačevanja davka je treba vložiti vlogo.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Poklici

E-Študentski servis: »Zakaj je letos še večja ponudba del kot lani?«

Pri študentskem servisu opažajo povišano povprečno urno postavko, prav tako pa je večja tudi ponudba študentskih del.

Prijava na e-novice