Skip to content

Kako poteka kolesarski izpit?

Kolesarski tečaj in kolesarski izpit se izvajata v osnovni šoli kot del šolskega programa. Naloge šole je, da predstavi kolesarski tečaj in kolesarski izpit tako učencem kot tudi njihovim staršem ter ga tudi izvede.

Kolesarski izpit je sestavljen iz teoretičnega dela in preizkusa spretnosti na preizkusni stezi ter je namenjen vsem učencem v osnovnošolskem izobraževanju. S sodelovanjem staršev ali zakonitih skrbnikov se učenec prostovoljno odloči, da se udeleži kolesarskega tečaja ter pridobi kolesarski izpit.

Preberite tudi:

Kolesarjenje za začetnike – kaj morate vedeti, preden začnete

Je mogoče sožitje med avtomobilisti in kolesarji?

Starši skupaj z učencem vnaprej predložijo pisno soglasje, ki učencu omogoča, da se pridruži praktičnemu tečaju cestnega kolesarjenja in se pripravi na kolesarski izpit. Po uspešno opravljenem kolesarskem izpitu starši podpišejo kolesarsko dovoljenje in potrdijo, da učencu dovolijo samostojno vožnjo s kolesom po cesti ali da tega ne dovolijo.

Kolesarski izpit se mora izvajati vsako leto. Program vsake osnovne šole temelji na načrtovanju in izvajanju dejavnosti po Konceptu kolesarskega tečaja in kolesarskem izpitu. Kolesarski tečaj in kolesarski izpit sta del letnega načrta šole in učitelji, ki kolesarski izpit izvajajo, morajo to vključiti v svoje letne načrte pouka za vzgojno delo pri posameznih predmetih.

Tečaj kolesarskega usposabljanja in kolesarski izpit sta smiselno vključena in integrirana z izvajanjem drugih prometnih izobraževalnih dejavnosti in s posameznimi učnimi cilji, kot so opredeljeni v izvedbenem kurikulumu za prvo in sekundarno izobraževalno triado, z dejavnostmi, usmerjenimi v medpredmetno povezovanje. Skupna naloga šole in staršev ali skrbnikov je v okviru zakonskih določb oceniti, ko je učenec fizično in duševno sposoben samostojno voziti kolo.

Na kolesarski izpit se lahko prijavijo otroci od dopolnjenega deseta leta starosti.
Na kolesarski izpit se lahko prijavijo otroci od dopolnjenega deseta leta starosti.
Vir slike: Sylwia Aptacy, Pixabay

Pri tem je potrebno upoštevati otrokovo potrebo po udeležbi v cestnem prometu (otrok se s kolesom vozi v šolo, otrok kolesari doma itd.). Šola mora upoštevati tudi razvojne značilnosti otrok, njihovo zrelost in sposobnost sodelovanja v cestnem prometu ter zanimanje učencev in staršev. Kar pa zadeva prometno varnost, mora šola oceniti tudi značilnosti in potrebe lokalnega okolja.

Po seznanitvi in upoštevanju učenčevih kognitivnih, psihosocialnih in motoričnih veščin se šola skupaj s starši odloči, kdaj bo izvedla tečaj kolesarskega usposabljanja in kolesarski izpit, a ne preden otrok dopolni osem let. Priporočena starost za tečaj kolesarskega usposabljanja in za opravljanje kolesarskega izpita je po dopolnjenem desetem letu.

Zakaj se kolesarski tečaj in kolesarski izpit izvajata?

Namen kolesarskega izpita je pripraviti učenca na samostojno in varno vožnjo s kolesom v prometu z opravljenim kolesarskim izpitom. Po programu kolesarskega tečaja učenec pridobi zahtevano znanje, sposobnosti in spretnosti, da pravilno in varno sodeluje v cestnem prometu, ustrezno presodi različne prometne razmere in je odgovoren ter civiliziran del prometa. Kolesarski izpit prav tako omogoči otroku, da na zdrav in koristen način s kolesom preživlja svoj prosti čas.

Kako je sestavljen tečaj za kolesarski izpit

Tečaj kolesarskega usposabljanja je sestavljen iz teoretičnega dela, praktičnega usposabljanja na testni stezi (preizkusna steza za spretnosti in promet) in praktičnega usposabljanja za kolesarjenje v cestnem prometu. Znanje, ki je potrebno za teoretični del za kolesarski izpit je vključeno tudi v različne obvezne predmete in dejavnosti v 4. ali 5. razredu osnovne šole, kjer lahko učenec vadi in nato opravi izpit iz teoretičnega znanja.

Učenec vadi in kasneje opravi kolesarski izpit tudi na testnem poligonu, temu pa sledi trening v cestnem prometu. Pred praktičnim usposabljanjem se pregleda ustreznost kolesa glede tehnične brezhibnosti, nato se na kolo pritrdi nalepka »varno kolo« in kolo je pripravljeno za vožnjo. Prav tako je obvezna uporaba kolesarske čelade.

Med praktičnim delom in opravljanjem kolesarskega izpita učenci nosijo tudi opozorilni telovnik.

Teoretični del

Med teoretičnim delom učenci spoznajo in utrdijo teoretično znanje o prometu, ki so ga pridobili med rednim poukom in drugimi dejavnostmi v šoli. Vsebine, povezane z učenjem pravil varnega kolesarjenja, so medpredmetno vključene v drugo izobraževalno triado.

Praktični del na poligonu (preizkus proge za razvoj spretnosti)

Praktični del kolesarjenja za kolesarski izpit se izvaja na šolskem testnem poligonu in na neprometnih površinah v bližini šole. Testni poligon ima postavljene različne ovire, ki so podobne razmeram v prometu in te pripomorejo k razvoju posameznih veščin. Vadba na poligonu za preverjanje usposobljenosti se mora izvajati v skladu z navodili Slovenske agencije za varnost v prometu.

Praktični del v javnem prometu (kolesarjenje v cestnem prometu)

Drugi del praktičnega usposabljanja se izvaja na cestnih prometnih površinah (v dejanskem cestnem prometu) v šolskem okolišu v spremstvu usposobljenega učitelja v skupini, ki ne presega petih učencev. Kolesarska pot v cestnem prometu vključuje čim več različnih prometnih razmer, s katerimi se bodo otroci po opravljenem izpitu srečevali – različna križišča, zavijanje v obe smeri, kolesarjenje po kolesarski stezi, kolesarjenje po cesti…

Kolesarski izpit pripravi otroka na varno vključevanje v promet.
Kolesarski izpit pripravi otroka na varno vključevanje v promet.
Vir slike: Farbsynthese, Pixabay

Kolesarski izpit

Poleg učenja in vadbe za kolesarski izpit, se na osnovni šoli izvaja tudi končen kolesarski izpit. Učenec začne z opravljanjem teoretičnega dela kolesarskega izpita, nato kolesarjenja na testni stezi in kolesarjenja v cestnem prometu.

Teoretični del kolesarskega izpita se izvaja na spletnem portalu Kolesar. Učenec lahko k teoretičnemu delu za kolesarski izpit pristopi vsaj dvakrat, a največ trikrat v enem šolskem letu. Učenci opravljajo praktični del kolesarskega izpita na testni stezi oziroma na poligonu. Uspešni so, če prevozijo vsaj pet ovir, ne da bi stopili s kolesa ali podrli oviro.

Učenci uspešno opravijo kolesarski izpit po uspešno opravljenem teoretičnem delu, praktični vožnji s kolesom na testni stezi in praktični vožnji s kolesom na cestnih prometnih površinah. Po uspešno opravljenem kolesarskem izpitu prejmejo kolesarsko dovoljenje kot dokaz, da so usposobljeni za samostojno vožnjo s kolesom.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice