Skip to content

Katere so prednostne naloge slovenskega predsedovanja Svetu EU na področju zdravja?

V zadnjih dveh letih se je bolj kot kadarkoli prej izkazalo, kako močna je povezava med zdravjem in politiko. Kakšni so cilji slovenskega predsedstva Svetu EU na področju zdravja, zaposlovanja in socialnih zadev?

Preberite tudi:

Znane so prednostne naloge slovenskega predsedstva Svetu EU

Slovenija predseduje Svetu EU – kaj to pomeni za nas

Zdravje

Epidemija koronavirusa in vse z njo povezane zadeve – zdravstvene ali politične – so pokazale na potrebo po odločnem, efektivnem in dobronamernem usmerjanju zdravstvene politike. Na področju zdravja si je slovensko predsedstvo zadalo odpraviti šibke točke zdravstvenih sistemov pri odzivanju na nenadne sistemske šoke, kot je pandemija covida-19.

Slovensko predsedstvo poudarja pomembnost sodelovanja na ravni EU pri iskanju rešitev za odporne zdravstvene sisteme s ciljem in učinkovitemu vlaganju skupnih sredstev v izboljšanje organiziranosti, dostopnosti, kakovosti ter odzivnosti zdravstvenih sistemov.

Z veliko mero pozornosti se bodo posvečali tudi vlogi EU v globalnemu zdravju in Evropskemu načrtu za boj proti raku. Slednji je eden od treh stebrov nove Evropske zdravstvene unije. Da bomo odslej bolje pripravljeni na nenadne krize, bo treba vzpostaviti in krepiti mehanizme, kot so ključne agencije EU na področju zdravja (Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni – ECDC in Evropska agencija za zdravila – EMA) ter izboljšati pravni okvir za resne čezmejne nevarnosti za zdravje.

Covid-19 je razkril občutljivost oskrbe z zdravili in pomembnost zagotavljanja odprte strateške avtonomije EU. Zato bo slovensko predsedstvo obravnavalo zakonodajni predlog o ustanovitvi novega organa za odzivanje v izrednih razmerah (HERA), ki bo ključnega pomena pri evropski strategiji za zdravila, pri usklajevanju med različnimi deležniki, pri investicijah ter razvoju podpornih segmentov.

Slovensko predsedstvo poudarja pomembnost sodelovanja na ravni EU pri iskanju rešitev za odporne zdravstvene sisteme s ciljem in učinkovitemu vlaganju skupnih sredstev v izboljšanje organiziranosti, dostopnosti, kakovosti ter odzivnosti zdravstvenih sistemov.
Slovensko predsedstvo poudarja pomembnost sodelovanja na ravni EU pri iskanju rešitev za odporne zdravstvene sisteme s ciljem in učinkovitemu vlaganju skupnih sredstev v izboljšanje organiziranosti, dostopnosti, kakovosti ter odzivnosti zdravstvenih sistemov.
Vir slike: RTVSLO

Zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti

Staranje prebivalstva, digitalizacija in prehod na podnebno nevtralno gospodarstvo pomembno vpliva na trge dela, sisteme socialne zaščite in vsakdanje življenje vseh generacij. Osrednje vodilo EU pri soočanju s spremembami, povezanimi z digitalnim in zelenim prehodom ter staranjem prebivalstva, je Evropski steber socialnih pravic z akcijskim načrtom za njegovo uresničevanje.

Zato bo slovensko predsedstvo spodbujalo h krepitvi socialne Evrope s poudarkom na izvajanju zavez, dogovorjenih na socialnem vrhu maja 2021 v Portu, in k izvajanju načrtov za okrevanje in odpornost na socialnem področju.

Ukvarjalo se bo z vplivom demografskih sprememb na trge dela in se zavzemalo za kakovostno življenje vseh generacij. Svet EU se bo odzval na sporočilo o novem strateškem okvirju za varnost in zdravje pri delu, posodobljeni program znanj in spretnosti, strategijo za enakost spolov, strategijo EU o pravicah invalidov, in ugotovitve javnega posvetovanja o zeleni knjigi o staranju.

Slovensko predsedstvo bo obravnavalo predlog okvira za minimalne plače, da bi izboljšalo delovne in življenjske pogoje delavcev, ter zagotovilo zaščito delodajalcev, ki plačujejo dostojne plače. Slovensko predsedstvo stoji za pobudo za preglednost plač, ki naj bi odpravljala diskriminacijo na podlagi spola, zmanjšanje plačne vrzeli med spoloma ter spodbujanje udeležbe žensk na trgu dela. Pripravilo bo sklepe Sveta o vplivu digitalizacije in umetne inteligence na enakost spolov na trgu dela.

Zavzemali se bodo tudi za enako odobravanje mobilnih delavcev ter njihovih družin, koordinacijo sistemov socialne varnosti ter približevanje držav Zahodnega Balkana načelom socialne Evrope s posebnim poudarkom na zaposlovanju mladih.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice