Naprej na vsebino

45 milijonov evrov spodbud za raziskovalno-razvojne projekte v okviru Načrta za okrevanje in odpornost

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 18. februarja 2022 objavilo 45 milijonov evrov vreden javni razpis Spodbude za raziskovalno razvojne projekte, ki se izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. Namen razpisa je: prispevati k zelenemu prehodu, povečevati vlaganja v raziskave in razvoj, povečati produktivnost (tudi snovno in energetsko produktivnost) ter konkurenčnost gospodarstva. Upravičenci so konzorciji največ treh podjetij, ne glede na velikost podjetja. Rok za oddajo vlog je 17. 5. 2022 in 3. 4. 2023.

Preverite tudi:

Za slovenska podjetja in občine bo letos na voljo več kot 700 milijonov evrov novih razpisov evropskih sredstev

Cilj javnega razpisa je prispevati k zelenemu prehodu, povečevanju vlaganj v raziskave in razvoj, povečanju produktivnosti (tudi snovne in energetske produktivnosti) in konkurenčnosti gospodarstva s sofinanciranjem najmanj 95 raziskovalno razvojnih projektov konzorcijev podjetij. Podprti bodo projekti,  usmerjeni na področje prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaženja in na področje blažitve podnebnih sprememb, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.

Projekte bodo lahko izvajali konzorciji največ treh podjetij, ne glede na velikost podjetja.

Upravičeni stroški in delež sofinanciranja

Za sofinanciranje so upravičeni stroški, ki so del eksperimentalnega razvoja in/ali industrijskih raziskav na projektu – stroški osebja, zunanjih izvajalcev, nakupa neopredmetenih sredstev in posredni stroški.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezno podjetje v konzorciju je različen glede na njegovo velikost (od najmanj 25 % do največ 60 %).

Višina razpisanih sredstev je 45 milijonov evrov. Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Evropska unija iz Sklada za okrevanje in odpornost. Razpis izvaja Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT).

Razpis ima dva roka za oddajo vlog. Prvi se izteče 17. 5. 2022, drugi pa 3. 4. 2023.

Podrobnejše informacije in razpisna dokumentacija so dosegljivi na spletni strani SPIRIT.

Povzetek javnega razpisa: https://www.gzs.si/Portals/SN-informacije-Pomoc/Povzetek%20-%20RRI.pdf .

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, SPIRIT, Gospodarska zbornica Slovenije.

Prispevek je pripravila mag. Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka,
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Vir slike: EU skladi.
Prispevek je pripravila mag. Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka,
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
Vir slike: EU skladi.
Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Poklici

Med vsemi profili v Sloveniji najbolj primanjkuje prodajalcev

Karierno-zaposlitveni portal MojeDelo.com je razkril najbolj iskane profile prve polovice letošnjega leta. Izstopajo prodajalci, proizvodni delavci in skladiščniki pa tudi sezonski delavci v turizmu.

Prijava na e-novice