Skip to content

Ne spreglejte: razpis vreden milijon evrov za mikropodjetja v lesarstvu

Slovenija ena najbolj gozdnatih držav v Evropi, les pa najpomembnejša strateška surovina, ki je na voljo v velikem obsegu, tako po količini kot kakovosti. Od modrega gospodarjenja z gozdom in čim boljšega izkoristka velikega potenciala, ki ga ima les, sta v veliki meri odvisna tudi razvoj slovenskega podeželja, ohranitev in razvoj mnogih, posebej hribovskih kmetij, ter razvoj celotne Slovenije.

Da je les lahko prihodnost gospodarstva, da omogoča tudi delovna mesta z veliko dodano vrednostjo, kar lahko ugodno vpliva na razvoj države kot take, da pa žal to področje še ni v polnosti izkoriščeno, so na okrogli mizi, ki jo je organiziral Inštitut Antona Korošca (INAK) v gostišču Kum, v Zagorju ob Savi, na temo Pomen lesarstva in gozdarstva za razvoj Slovenije že pred štirimi leti potrdili tako predstavniki gospodarstva kot tudi predstavniki politike.

Promotor rabe lesa in lesnih izdelkov, prof. dr. Franc Pohleven. Vir slike: Skledar TV.
Promotor rabe lesa in lesnih izdelkov prof. dr. Franc Pohleven.
Vir slike: Skledar TV.

Eden največjih promotorjev rabe lesa in lesnih izdelkov, prof. dr. Franc Pohleven, že dolga leta opozarja, da je proizvodnja izdelkov iz lesa tudi energetsko varčna, saj poteka z malo vložene energije in zato tudi povzroča malo emisij CO2, kar je v boju proti podnebnim spremembam še tako pomembno. Hkrati bi predelava lesa na podeželju bistveno pripomogla k regionalnemu razvoju in decentralizaciji slovenskega gospodarstva. Posledično bi obstajali tudi boljši pogoji za enakomerno poseljenost, kar je z demografskega vidika izjemno pomembno, smo pri Slovencu med drugim zapisali v prispevku o njegovih prizadevanjih.

Vsak korak v smeri spodbujanja lesarstva in razvoja novih proizvodov iz lesa je korak v pravo smer. Včeraj je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo javni razpis Spodbude za mikropodjetja v lesarstvu, ki je namenjen lesarskim mikropodjetjem z do pet zaposlenimi.

Komu je namenjen razpis in kakšni so pogoji za prijavo?

Skupna predvidena višina sredstev, ki je na voljo za izvedbo razpisa v letih 2022 in 2023 je milijon evrov, od tega 300.000 evrov za leto 2022 in 700.000 evrov za leto 2023.

Namen javnega razpisa je spodbuditi razvoj mikropodjetij na področju lesarstva in s tem izkoristiti razvojni potencial slovenske strateške surovine (lesa).

Cilj javnega razpisa je dvigniti konkurenčnost in rast mikropodjetij na področju lesarstva, povečati njihovo odpornost na zunanje vplive ter dvigniti dodano vrednost.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij mikropodjetij v opredmetena in neopredmetena sredstva ter stroškov plač ter drugih stroškov dela v povezavi z razvojem novih proizvodov iz lesa. Poudarek bo dan projektom, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj in trajnostno rast mikropodjetij na okolju prijazen način in skladno s principi krožnega gospodarstva.

Razpis. Utrinek z rastave Čar lesa v Slovenj Gradcu. Vir slike: lokalec.si.
Utrinek z rastave Čar lesa v Slovenj Gradcu.
Vir slike: lokalec.si.

Na javni razpis se lahko prijavijo mikro podjetja, v razredu od 0 do 5 zaposlenih, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge in ki imajo registrirano dejavnost: C16 (Obdelava in predelava lesa) ali C31 (Proizvodnja pohištva, razen C31.03 – proizvodnja žimnic).

Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega projekta mora znašati vsaj 5000 evrov ter največ 50.000 evrov. Upravičeni stroški se sofinancirajo v višini največ 60 % upravičenih stroškov, preostanek zagotavljajo upravičenci.

Roka za oddajo vlog sta: 30. junij 2022 in 18. november 2022. Za dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji se zainteresirani lahko obrnete na elektronski naslov mailto:sebastijan.milovanovic-jarh@gov.si ali mailto:sebastijan.milovanovic-jarh@gov.si.

Podrobnejše informacije in tudi razpisna dokumentacija so na voljo na spletnem mestu GOV.SI.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Poklici

E-Študentski servis: »Zakaj je letos še večja ponudba del kot lani?«

Pri študentskem servisu opažajo povišano povprečno urno postavko, prav tako pa je večja tudi ponudba študentskih del.

Prijava na e-novice